ABD Afganistan’da başarılı oldu mu, olmadı mı?

Nejat Eslen yazdı...

ABD Afganistan’da başarılı oldu mu, olmadı mı?

11 Eylül olayından önce, kendisini dev aynasında gören Amerika’nın yeni egemenleri Neconlar, Avrasya jeostratejik hamlesi için hazırlıklarını yapmıştı.

Çünkü, Z. Brzezinski’ye göre “ABD’nin küresel üstünlüğü, Avrasya’daki hakimiyetini, ne kadar süre ile ve nasıl bir ehliyetle sürdüreceğine bağlı idi.”

Afganistan, Genişletilmiş Ortadoğu coğrafyasının en doğu ucunda yer alıyordu.

ABD, 11 Eylül olayı ile birlikte, terörle mücadele konseptini öne çıkardı ve El Kaide liderleri ile mücadele amacını deklare ederek Afganistan’a girdi ve Amerikan tarihinin en uzun savaşını Taliban’a karşı başlattı.

Amerikalılara göre, Afganistan’ı kontrol etmesi ABD’ye;

- Genişletilmiş Ortadoğu coğrafyasının uzantısı olan Orta Asya coğrafyasına çeki-düzen verme;

- Orta Asya enerjisini Pakistan üzerinden Hint Okyanusu’na indirme;

-Bu ülkenin coğrafi konumunu kullanarak nükleer güçler Rusya’yı, Çin’i, Pakistan’ı, Hindistan’ı kontrol etme;

-Nükleer güç olma adayı hedef ülke İran’ı doğudan kuşatma;

-Bu ülkenin enerji kaynakları ve değerli madenlerini denetleme;

-Bu ülkenin coğrafi konumunu kullanarak Orta Asya devletlerini kendi çıkarlarına göre şekillendirme jeopolitik avantajlarını sağlayacaktı.

ABD, Afganistan’da Taliban’a karşı yirmi yıl sürecek savaşı başlattı.

Başkan Joe Biden inkar etse bile ABD Afganistan’da, bu jeopolitik amaçlarını gerçekleştirmek amacı ile siyasi ve askeri yapısı ile kendisine müzahir (yandaş) bir devlet inşa etmeye çalıştı.

Daha önce de İngiltere ve Sovyetler Birliği de Afganistan’da devşirilmiş yöneticilerle kendilerine yandaş siyasi yapılar kurmaya çalışmış, halkın desteğini sağlayamayan bu yönetimler İngiltere’nin ve Sovyetler Birliği’nin başarısız olmasında önemli rol oynamıştı.

Tarihten ders almayan ABD’de de aynı hatayı işledi.

Amerikalıların hatayı yaptıktan sonra tarih okumak gibi kötü bir alışkanlıkları vardır.

Şimdi Amerikalılar, İngilizlerin ve Sovyetlerin Afganistan savaşlarını okumaya, onların neden mağlup olduklarını araştırmaya başlamışlardır.

Halkın desteğini sağlayamayan, rüşvete ve yolsuzluğa bulaşmış devşirilmiş kişilerden kurduğu siyasi yapı ile ABD’nin Afganistan’da yandaş devlet inşa etmesi mümkün olmadı.

Bu ülkede, devşirilmiş siyasi kişilerin kontrolünde kurulan 300 bin kişilik ordunun ise Taliban’a direnecek iradesi ve moral gücü zaten yoktu.

ABD bu ordunun silahını, mühimmatını ve hatta maaşını verdi.

Ancak ABD, bu orduya Taliban’a direnme, savaşma iradesi ve morali veremedi.

Afgan ordusu savaşmadan dağıldı.

Makyavel’in ifade ettiği gibi; “En kötü ordular, paralı askerlerden oluşan ordulardır; çünkü, onlara sizin için ölecek kadar para vermeniz mümkün değildir.”

ABD, Afganlıları satın aldı. Onları ordu yaptım sandı.

Sonra, ABD’nin ordu yaptım sandığı Afganlılar Amerika’yı sattı.

ABD ordusunun kalıntıları ve ABD yanlısı Afganlılar Taliban’ın müsaadesi ile ülkeyi terk etmekteler.

Şimdi sorumuzu sorma zamanı;

ABD, Afganistan’da başarılı oldu mu, olmadı mı?

ABD’nin Taliban’a yenilmediğini, Taliban ile anlaşarak çekildiğini, ABD’nin radikal örgüt Taliban’ı bu anlaşma gereği, Çin’i, Rusya’yı, Orta Asya Türk devletlerini istikrarsızlaştırmak, Çin’in Kuşak Yol İnisiyatifini engellemek amacı ile kullanacağını iddia edenler var.

Yirmi yıldır Afganistan’da ABD’ye karşı savaşan ve bu ülkenin tamamını kontrol eden Taliban gerçekten ABD’nin hizmetinde Rusya’ya, Çin’e karşı kendisini kullandırır mı? Rusya ve Çin buna fırsat verir mi?

Madem ki ABD’nin Taliban ile anlaşması ve onu kendi çıkarları için kullanması mümkündü, o halde ABD bu ülkeden çıkmadan, Taliban ile anlaşarak ve onu yönetime dahil ederek kendi çıkarları için kullanması daha akılcı olmaz mıydı?

Madem ki ABD’nin Taliban ile anlaşması, onu Rusya’ya, Çin’e karşı kullanması mümkündü, neden ABD Taliban ile anlaşmak için yirmi yıl bekledi, bir trilyon dolardan fazla para harcadı?

SON SÖZ:

ABD’nin Taliban ile anlaşarak çekildiği ve Taliban’ı kendi jeopolitik amaçları için kullanacağı, Taliban'ın ise kendisini Rusya’ya, Çin’e karşı ABD’ye kullandıracağı fikri bana makul gelmiyor.

Eğer siz buna inanıyorsanız, buyurun beni de ikna edin.

Türkiye-Taliban ilişkileri mi?

Aman dikkat! Mayın tarlası gibi…