Asa ile sopanın hikayesi

Asa ile sopanın hikayesi

“Asa nedir?” diye sorarsanız lügatler şöyle tanımlıyor:
“Kimi ülkelerde hükümdarların, yüksek din adamlarının, komutanların törenlerde güç simgesi olarak ellerinde tuttukları ağaç ya da metalden yapılmış sopa.”

“Peki sopa nedir?” sorusunun cevabı da şu şekilde belirtiliyor:

“Eskiden, yaşlı kimselerin baston gibi kullandıkları değnek.”

Buradan şunu anlıyoruz ki bütün asaların maddi aslı sopadan ibarettir.

Her ASA sopadandır ama her sopa ASA olamamıştır.

Sopa güçtür, sağlamlık dayanıklılığı ifade eder.

Asa sopanın kullanma biçimine kullanan kişiye göre somutlaşan görünümünün adıdır.

Hatta tarih bize sopanın soyutlanarak ASA’ya dönüştüğünü de gösteriyor.

Bilinen en meşhur ASA,Peygamber MUSA’nın asasıdır.

Musa asa ile ne yapıyor?

Asa Musa’ya ne katıyor?

Asa Musa’sız, Musa asasız olsaydı ne olurdu?

Tevrat’ta anlatılır Kur’an’da ise gerçekte ASA ile MUSA ilişkisi nedir öğreniriz.

Kur’an’da en önemli kıssalardandır.Yusuf’un kıssasından sonraki en uzun kıssa olsa gerek.

Bunlar eskilerin masalları veya hikâyeleri değildir.

“KISSA”  demek HİSSE alınması gereken şeydir.

Musa’nın mucizeleri diye anlatılır asa ile yaptıkları ama doğrusu Kur’an’da mucize diye geçmez.

Mucize aciz bırakan güç yetirilmeyen anlamına gelir. Kur’an ise bunlara ayet/delil diyor.

Musa bir yetişmeden geçiyor türlü zorluklarla yaşıyor. Firavunun sarayında dönemin bütün üst düzey işlerini öğreniyor. Katil oluyor, kaçıyor yıllarca çobanlık yapıyor, sadakat, sabır, arınma süreçlerinden geçiyor. Okunması gerekir ben kısa geçiyorum ASA ile SOPA meselesini anlatacağımdan.

“Musa’ya sen bu asa ile ne yaparsın?” diye sorulunca “yolumu bulurum, kendimi korurum, hayvanlarıma ağaçlardan yaprak silkelerim” gibi cevap veriyor.

Burada şahsi yaşamı ile ilgili gereklilik ve faydalardan bahsediliyor.

Genel anlamda bir milletin kurtulması, baskı ve zulmün ortadan kaldırılması, yanlış ve uydurma yaklaşımların defedilmesi konusunda nelerle karşılaşıyoruz bir bakalım

Neticede Musa’nın ASA’sı neler yapıyor?

Firavunun büyücülerinin bütün hünerlerini boşa çıkarıyor

Asa, taştan on iki kabilenin suyunu çıkarıyor.

Asa denizi yarıyor. Yol gösteriyor

Özet: Asa, Fravni bir düzen altında zülüm gören İsrail oğullarının kurtulması ve bir memlekete kavuşmaları ve insanca bir yaşam sürmelerinin önündeki tüm engelleri Musa’nın kullanımıyla aşıyor.

Musa’nın asası hakikat bilgisini, gerçeği temsil ediyor. ASA’nın kullanımı ise bilgiye, gerçeğe uygun davranma anlatır. Daha büyük bir bilgi ile uyduruk sahte büyücülerin alt edilmesi. Din adına sahte oluşumların gerçek vahiy bilgisi ile defedilmesi gerektiği gibi.

Birbiriyle kavga eden İsrail oğullarını on iki kabileye ayırması. Sosyoloji, psikoloji ve siyaset ilminin gereklerini yerine getiriyor. Anlaşabilecek toplulukları ayırıyor kabilelere ki kargaşa engellensin. Herkese bir pınar su çıkarmak anlamında.

Firavun ve askerlerinin boğulduğu yani o düzenin yok olduğu şey Musa’nın bilgisiyle ve gizli çalışmasıyla ortaya koyduğu savaş stratejisi.

Yani Fravni düzen olan sopayı aslı aynı olan, sopanın rahmanisi ASA ile ortadan kaldırıyor.

Sopa bütün haksız düzenlerin, faşizmin, emperyalizmin, firavni düzenlerin sembolüdür.

Sopa gelişmemişliktir, barbarlıktır, cahilliktir, araştırmamak körü körüne inanmaktır, akıl etmemektir, hikmetten ve bilgiden yoksun olmaktır, düşüncesizliktir, esarettir, boyun eğmedir, şirke teslim olmaktır, ağam paşama teslim olmaktır, iki yüzlülüğe sebeptir, aşksız ilişkiye razı olmaktır, göğsün daraltılmasıdır kısaca fıtrata aykırı her şey demektir.

Asa olgunluk, arınmışlık, bilgi ve hikmet, adalet, hakkaniyet, zulme başkaldırı, medeniyet, akıl etmek, boş oturmamak, direnmek, sorgulamak demektir.

Asa o günden beri sembolik ve gerçek olarak tarihte hep iyiliğin, gelişmenin adaletin simgesi olmuştur. Bütün sopaları belinden kırmıştır.

İlim irfan ve gönül adamlarının hepsinin asası vardır.

Bilim asası ile atomu parçaladı insanlık ama sopa gibi kullanarak bir şehri insanları yok ettiler.

Asanın ham bilim tarafında çok ileri gitti insanlık. Dokunduğu yeri yok ediyor böylece. Lakin asa irfandan merhametten yoksun iyi niyetli eksik asalarının.

Hani Süleyman’ın Asası’na dayanmıştı da hayat çalışma devam ediyordu. Ne zamanki kurtlar asayı kemirdi ve Süleyman o zaman düştü.

Yani sağlam gibi görünse de sistem içinde fitne, bölücülük kayırma , yolsuzluk, zorlama oluşmuştu.

Asa çürüyünce Süleyman yere düştü.

Cumhuriyetimiz dayanacağımız bir Asadır. Kemirip durmayalım. Yeni bir başlangıçtır. Asayı kuvvetlendirelim. Hiç fark etmeden yüzüstü düşeriz alimallah.

Sopa iktidarın ham gücüdür iyi yönetim sopanın “asa”laşmasıdır.

Asaya dayanırız sopaya asla.

Asaya dayanmayanlar sopaya katlanırlar.

Kamış olan sopadır. Üfleyen deliliklerinden çıkan ses asanın estetik sanat olmuş halidir. Mesnevi ise “asa”nın söze gelmiş hali.

Asa harflerin elifidir. Dik duruşudur insanlığın.

Hadi kendimize göre kodlayalım ve çokça bitmeyecek kıssadan bugünlük aldığımıza şükrederek bitirelim.

A salet

S ay/çalışmak/gayret etmek

A dalet.