Asli mesele milli muhalefet değil, milli iktidar meselesidir

Nejat Eslen, 'Milli Muhalefet Sorunu' tartışma dizimiz için yazdı...

Asli mesele milli muhalefet değil, milli iktidar meselesidir

VeryansınTv “Milli Muhalefet Sorunu” başlıklı bir tartışma başlattı. Bu konuda gündeme getirdiği sorulara cevaplar aradı. 

VeryansınTv’nin değerli yazarları bu konuda sorulan sorulara cevaplar vererek değerli fikirlerini açıkladılar.

Ben de bu konuda düşüncelerimi açıklayarak katkıda bulunmak istiyorum.

Türkiye’de milli muhalefetin olmayışı ciddi bir iç cephe sorunudur.

Türkiye’de milli iktidarın olmayışı daha ciddi bir iç cephe sorunudur.

Meseleye yalın milli muhalefet sorunu olarak bakmamak, bu meseleyi iç cephedeki zafiyetlerle bir bütün olarak değerlendirmek gerekir.

Milli muhalefet oluşturmak, bu konuyu araştırmak önemlidir.

Ancak, milli muhalefet oluşturmak ara hedeftir.

Asli sorun ve asli hedef, milli iktidar oluşturmak olmalıdır.

Milli muhalefet oluşturmadan milli iktidar oluşturulamaz diyebilirsiniz.

Doğrudur. 

Ancak, yine de bu olgu, milli muhalefet oluşturmanın ara hedef,  milli iktidar oluşturmanın ana hedef olduğu gerçeğini değiştirmez.

Savaşta bile ara hedef ana hedefe sağladığı katkı kadar önemlidir.

O halde asli sorun ve araştırılması gereken konu milli iktidar olma meselesidir.

Çünkü, milli iktidar, iç cephenin birçok sorununu saf dışı edebilir.

Çünkü, bugün iç cephede karşı karşıya olduğumuz sorunların çoğu milli iktidar olmayışından kaynaklanmaktadır.

İçinde bulunduğumuz şartlarda milli iktidar da, milli muhalefet de olmak zordur.

Çünkü, dış güçler bu konuda devrededir.

Çünkü, ülkenin içindeki işbirlikçilerin sayısı çoktur.

Çünkü, dış güçler farklı bir Türkiye arzu etmektedir.

Çünkü, dış güçler Türkiye’nin ‘’kurucu değerlerinden’’ vazgeçmesini istemektedir.

Ülke içindeki işbirlikçiler, o dış güçlere, “ben senin istediğin gibi kurucu değerleri değiştirebilirim, senin istediğin Türkiye’yi oluşturabilirim” mesajını göndermektedirler.

Bu dış güçler, bu işbirlikçilere hem destek, hem de görev vermektedirler.

Asıl mesele budur.

Bu meseleyi aşmak için “kurucu değerlere” sahip çıkan iktidar gerekmektedir.

O halde sorun “kurucu değerlere” sahip çıkan milli muhalefet değil,  “kurucu değerlere” sahip çıkan milli iktidar gerçekleştirme meselesidir.

Bu hedefi gerçekleştirmek için cesur, genç, temiz,  donanımlı bir lider, sağlam bir teşkilat, emek ve destek yani para gerekir.

VeryansınTv bu konuda bir çekirdek oluşturabilir. 

Bu amaçla, VeyansınTv’nin önce bir sivil toplum örgütüne, daha sonra siyasi partiye dönüşmesi gerekir. 

VeryansınTv en kısa zamanda gerçek bir televizyona sahip olarak ‘’vatanseverlerin’’ sesini, bu istikamette bütün ülkeye duyurmalıdır.

Anayasa meselesine gelince.

Asıl mesele anayasanın yeniden yazılması meselesi değildir. 

Asıl mesele, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu değerlerini koruma veya kollama” meselesidir.

Milli iktidar işte bunun için önemlidir.

SON SÖZ:

Aslolan iç cephedir.

Milli iktidar yoksa iç cephe çökebilir.