'Aslolan iç cephedir'

Nejat Eslen yazdı...

'Aslolan iç cephedir'

Değerli okurlar,

Gazi Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı stratejisi öncelikle iç cepheyi güçlendirmeyi, bu amaçla isyancılarla, bozguncularla, hainlerle mücadele etmeyi, bunu başardıktan sonra da Atayurdu’nu işgalci yabancı güçlerden temizlemeyi esas almıştı.

Gazi Mustafa Kemal işte bu nedenle “aslolan iç cephedir” demişti.

Günümüzde de iç cepheyle ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir.

Günümüzde de aslolan iç cephedir.

Günümüzde de öncelikle iç cephenin güçlü tutulması gerekmektedir.

İç cepheyle ilgili sorunların tespitini ve çözüm önerilerinin geliştirmesini amaçlayan iki yazımda konu ile ilgili düşüncelerinizi ve önerilerinizi paylaşmanızı istemiştim.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim.

Önerilerin tamamını dikkatle okudum ve onlardan yararlanarak iç cephe ile ilgili sorunları aşağıdaki maddeler halinde sıralamaya çalıştım. Bu liste önerilere açıktır, geliştirilebilir.

İÇ CEPHENİN SORUNLARI:

-Batı’nın dayattığı ve bizi Batı’ya bağımlı kılan, gerçek büyümeyi mümkün kılmayan ekonomik kalkınma modeli, ekonomik ve finansal yapıdaki yozlaşmalar sorunu. Türkiye’nin bünyesine en uygun kalkınma modelinin tercih edilmesi, ekonomik kaynakların korunması, verimli kullanılması, üretim önceliklerinin belirlenmesi, üretim ekonomisine geçiş sorunları. Gelir dağılımındaki adaletsizlik. İşsizlik, yoksulluk, bağımsız kararlar verilmesini önleyen dış borçların elimine edilmesi, yolsuzlukların önlenmesi sorunları.

-Siyasette yozlaşma sorunu. Muhalefet partilerindeki zafiyet. Dış güçlerin iç siyasetteki etkisi, siyaset dışı aktörlerin iç siyasette giderek artan rolü. Parlamenter sistem ve güçlü meclis ihtiyacı. Giderek artan siyasi kutuplaşmalar sorunu.

-Eğitim sistemindeki yozlaşma, diplomalı umutsuzlar üreten eğitim sistemi, cemaat ve tarikatlerin eğitim sistemi üzerindeki etkisi, insana yatırımda yetersizlikler. Genç beyinlerin yabancı ülkelere göç sorunu. çağdaş eğitim sistemine ihtiyaç, eğitim sisteminde reform ihtiyacı.

-Hukuk sistemindeki yozlaşma sorunu. Hukukun üstünlüğünün sağlanması, anayasanın ve yasaların geçerli kılınması, hukuk önünde her bireyin eşitliğinin, adaletin sağlanması, siyasetin hukuka müdahelesinin önlenmesi sorunu. Hukukta reform ihtiyacı.

-Milli bilinçten, Atatürk milliyetçiliğinden, cumhuriyet değerlerinden sapmalar, millet kavramı yerine ümmet kavramının ikamet edilmesi sorunu. 

-Dış güçlerin Ortadoğu’yu şekillendirme gayretlerinin Türkiye’nin içinide ve yakın çevresinde ürettiği güvenlik sorunları. Bitmeyen, bitirilemeyen terör sorunu.

-Suriyeli göçmenler sorunu.

-Medyanın kontrolü ve medyadaki yozlaşmalar sorunu.

-İklim değişikliğinin (küresel ısınma) ve yeni pandemilerin iç güvenliği olumsuz etkileme potansiyeli sorunu.

-İç cepheyi güçlendirmek amacı ile dayanışma, organize olma sorunu.

Amacım, bundan sonraki safhada, gönüllü uzman okurların yazacağı, sorunu, durumu ve önerileri kapsayan makalelerle ‘’İç Cepheyi Güçlendirme Tedbirleri’’ kitabını oluşturmak, geleceğe doğru bir adım atmaktır.

Bu amaçla aşağıdaki, geliştirdiğim stratejik düşünce yönteminin kullanılmasının uygun olacağını düşünmekteyim.

Bu girişimi Veryansın Tv'ye anlatmak, desteğini sağlamak çabası içindeyim.

Bu girişim, ayrıca okurla Veyansın arasında iletişimi geliştireceği için de önemlidir.

Bu çalışmanın asıl amacı, iç cephenin önemini vurgulamak, iç cephenin çökmesi durumunda yaşanabilecek felaketi hatırlatmaktır.

Saygılarımla.