Devlet canlı bir organizmadır

Nejat Eslen yazdı...

Devlet canlı bir organizmadır

Devlet canlı bir organizmadır.

Devletler doğar, büyür ve güçlenir.

Alman jeopolitik ekolü devletin büyüdükçe, güçlendikçe yayılma hakkı olduğunu da iddia etmiştir.

Devletin güçlendikçe yayılabileceği anlayışı, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın ve Avrupa’nın felaketine neden olmuştur.

Tarih boyunca bütün imparatorluklar güçlendikçe yayılmıştır.

İmparatorluğun gücü yayıldığı coğrafyaları kontrol etmeye artık yetmediği ve imparator kötü yönettiği zaman imparatorluk dağılmıştır.

Osmanlı imparatorluğunda da bu böyle olmuştur.

Osmanlı batıda önce Sofya’yı, sonra Belgrad’ı, daha sonra Budapeşte’yi ele geçirmiş ve daha sonra da Viyana’yı kuşatmıştır.

Osmanlı Viyana’yı neden kuşatmıştır?

Viyana kuşatması başarılı olsa idi Osmanlı hangi şehri yeni hedef yapacaktı?

Osmanlı nereye kadar yayılacaktı?

Osmanlı neden yayılacaktı?

Bunlar araştırılmamıştır.

Osmanlı yayılırken hedef-güç dengesi hesabı yapılmamıştı ve Viyana’dan Sakarya’ya kadar devam eden ricat başlamıştı.

Çünkü, Osmanlı İmparatorluğu da yaşayan bir organizma idi ve hastalanmıştı.

Hasta Osmanlı hastalığının son döneminde dış borçlarla saraylar yaptırmıştı…

Yeni Osmanlıcı olduğunu iddia eden AKP yönetimi Osmanlı tarihinden ders almamıştı.

Yeni Osmanlıcı AKP yönetimi, Müslüman Kardeşler ideolojisi ile Ortadoğu’nun liderliğine oynadı, yayıldı.

Güç-hedef dengesini hesaplamadı.

AKP yönetimi yayılırken rasyonel değil, ideolojik davrandı.

AKP yönetimi Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Güney Kafkasya’da ve hatta Afrika’da etkili olmaya çalıştı.

AKP yönetimi yayılmanın maliyetini hesaplamamıştı.

Suriye’ye silahlı müdahalenin ve Suriyelileri beslemenin gerçek maliyeti nedir bilmiyoruz.

AKP yönetiminin ekonomik büyüme döneminde elde edilen katma değer adil bir şekilde halka yansıtılmadı.

Kötü mali yönetim nedeni ile Cumhuriyet’in inşa ettiği değerler elden çıkarıldı.

Yönetim yozlaştı.

Kötü yönetimin ortaya çıkaracağı sonuçları önceden gören kapitalistler varlıklarını dışarıya kaçırdı.

Kötü yönetim nedeni ile halk yoksullaştı.

Neticede güç-hedef dengesini dikkate almayan yayılmacı politikalar ve kötü yönetim nedeni ile canlı bir organizma olan devletin bağışıklık sistemi zayıfladı.

Canlı organizma devletin bağışıklık sistemi zayıfladı, her türlü hastalığa açık hale geldi.

Şu hale bakın.

Suç örgütü liderinin videolarının, tweetlerinin, ana muhalefet partisi liderinin helalleşmelerinin çare olmasını bekleyenler var.

O halde bu ülkede ciddi bir ‘’çare’’ sorunu var.

Dövizdeki hareketler, devlet dediğimiz canlı organizmanın bağışıklık sisteminin durumunu yansıtan göstergelerdir.

Dövizdeki hareketler, İç Cephenin her türlü dış etkiye karşı nasıl hassas duruma geldiğini yansıtan göstergelerdir.

Unutmayın aslolan iç cephedir.

İç cephenin, dış cephede Trakya, Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak’ta Atlantik yapısı tarafından çevrelendiğini de unutmayalım…

SON SÖZ:

Devlet canlı bir organizmadır.

Devletin bağışıklık sistemi zayıflamıştır.

Türkiye’nin öncelikle bu krizden çıkmasını sağlayacak ‘’çıkış stratejisine’’ ihtiyacı var.

Soru şu; bu çıkış stratejisini kim hazırlayıp uygulayacaktır.

Bu derde kim ‘’çare’’ olacaktır?

Bu size bağlıdır.