Doğru Parti ekonomi politikasını açıkladı

Doğru Parti, Ankara’da ekonomi politikalarını açıkladı. Partinin Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası tarafından yapılan basın açıklamasında, ‘Türkiye’nin iktidarın ve 6’lı masanın önerdiği gibi neoliberal politikalara mahkum olmadığı’ belirtildi. Köyatası, Atatürk’ün karma politikası ile tarım reformunu yeniden hayata geçireceğini söyleyerek, iktidarda olmaları durumunda yeni kuşak Köy Enstitülerini de açacaklarını vurguladı.

featured

VERYANSIN TV

Genel Başkanlığını Rıfat Serdaroğlu’nun yaptığı Doğru Parti, Ankara Çankaya’da bulunan Genel Merkez binasında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı partinin genel başkan yardımcısı Meriç Köyatası yaptı. Köyatası Doğru Parti’nin ekonomi politikasını şöyle açıkladı:
“Ülkemiz son 20 yıldır vahşi bir kapitalizm ve neoliberal ekonomi politikaları altında eziliyor. Enflasyon yapışkan hale geldi. Çarşı pazarda fiyatlar dizginlenemiyor. Mutfakta yangın var. Evlerde ise donma tehlikesi. Çocuklar okula aç gidiyor, yatağa aç giriyor. İşsizlik diz boyu. Toplumun yüzde 85’lik bölümü yoksulluk sınırın altında yaşıyor. Muhalefet partileri de çıkış yolu olarak neoliberal politikaları makyajlayıp sunuyor. Türkiye; iktidarın ya da Altılı Masanın önerdiği gibi neoliberal politikalara mahkum değildir.


Doğru Partinin Yol Haritasının temel yaklaşımını kısaca şöyle özetleyebiliriz.
PLANLI KALKINMA modelini benimseyen, SOSYAL DEVLET ilkelerini önceleyen KAMUCU-HALKÇI politikalardır. Hep birlikte üreten adil bir şekilde bölüşen bilimi, teknolojideki ve sosyal yapıdaki gelişmeleri esas alan, Atatürk ilke ve devrimlerini günümüz şartlarında yorumlayan, bağımsızlık ve özgürlük kavramlarını ön planda tutan, kamu-özel sektör-kooperatif girişimciliğinden oluşan, karma ekonomik bir modeldir.
Ekonomide alınması gereken önlemleri ikiye ayırmak gerekiyor. İlk etapta ekonomideki yangını söndürmek. İkinci olarak da, refah toplumunu ve sosyal devlete ulaşmayı sağlayacak yapısal dönüşüm ve yapısal reformlar.

EKONOMİDE YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN

Hukukun üstünlüğü ve ekonomide bilime dönüş, bilimin öngördüğü para, faiz ve kur politikaları uygulanacağının ilanı, iç ve dış piyasaları rahatlatır. CDS Primleri ve borçlanma maliyetleri düşer. Piyasalar dengelenmeye başlar. Bağımsız ve güçlü DPT, Merkez Bankası, İstatistik Kurumu oluşturulacak.
Hazine yağması ve garantileri durdurulacak. Elektrik dağıtım şirketleri ve otoyol ve köprülerin bedelleri, bağımsız denetim şirketleri aracılığı ile belirlenip kamulaştırılacak.
Enflasyonla mücadelede acı ilacı vatandaş değil, kayırılanlar içecek, faturayı bütçe ödemelerinden aslan payını alan yandaşlar, asalak vakıflar ödeyecek.
Yandaşlara yapılan ödemelerden kesilen paranın bir bölümü üretimi artırıcı acil önlemler olarak tarım kesimine, emekli, işçi, memur, esnaf, öğrenci, sosyal yardımlarla geçinmek zorunda kalan yoksul kesimlere aktarılacak. Kalan bölümü de, enflasyona neden olan bütçe açıklarının kapatılması için ayrılacak.

YAPISAL REFORMLAR, HEDEFLER VE SOSYAL DEVLET

Köklü bir eğitim reformu yapmadan, köklü bir yargı reformu yapmadan, devlette kuvvetler ayrılığı ilkesini yeniden kurmadan, alınacak hiçbir teknik tedbir, ekonomiyi düze çıkarmayı ve refaha ulaşmayı sağlamaz.
Yapısal değişim ve kalkınma politikalarımız 4 temel kolon üzerine oturuyor.
Birinci Kolon: Eğitim
İkinci Kolon: Tarım, Sanayi, Hizmetler, Kentleşme, Çevre Koruma başta olmak üzere her alanda Planlı Kalkınma Modeli.
Üçüncü kolon: Sosyal devlet ve vergi politikaları
Dördüncü Kolon: Kurumsallaşma, hesap sorma ve şeffaf- katılımcı bir ekonomik yapı oluşturma…

EKONOMİ POLİTİKAMIZIN BİRİNCİ TAŞIYICI KOLONU: EĞİTİM

Ezberden ve kindarlıktan uzak, analitik düşünmeyi öğreten köklü bir eğitim reformu bizim kalkınma politikalarımızın birinci ayağını oluşturuyor. Teknolojideki gelişmelere, sanayi 5.0’a, yapay zekaya, nesnelerin internetine, bilgi-veri madenciliğine her alanda hazır olmalıyız.
Karşı devrim, Köy Enstitülerini engelleyerek Atatürk’ün Aydınlanma Devrimlerinin toplumun tüm kesimlerinde yayılmasını engelledi. Mahalli liderliği öğretmenlerden alıp imamlara verdi. Öğretmenlik mesleğini cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi en özendirici meslek arasına sokacağız. Öğretmen maaşlarını Milletvekili maaşlarına eşitleyeceğiz. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri kuracağız. Eğitim okul çağındaki çocukların yanı sıra her yaşa yaygınlaştırıp iş gücü verimliliğini ve vatandaşlık bilincini artıracağız. Tarikatlara bağlı, okullar, yurtlara el konacak bu binalar öğrenciler için yurt olarak kullanılacak.

EKONOMİ POLİTİKAMIZIN İKİNCİ TAŞIYICI KOLONU: PLANLAMA

TARIMDA PLANLAMA ve TEŞVİKLER: Ülkemizin iklim şartları ve su alanlarına göre tarım ve hayvancılık haritası çıkarılacak, buna göre üretim planlaması yapılacak. Bu plan dahilinde, tohum, gübre, zirai ilaç, yem, damızlık hayvan gibi destekler sağlanacak.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ömrü vefa etmediği için tamamlayamadığı toprak reformunu hayata geçireceğiz. Hazine arazilerini ücretsiz olarak çiftçilerimize ve büyük kentlerden kırsala göçmek isteyen ailelere tahsis edeceğiz.
Her köye, müfredat öğretmenlerin yanı sıra, ekonomik verimliliği ve yurttaşlık bilincini önceleyen Yeni Kuşak köy Enstitülü öğretmen, bir Ziraat Mühendisi, Bir Veteriner atayacağız. Besi ve süt hayvanlarındaki erken ölümleri önleyeceğiz.
Planlanan tarım üretimi sayesinde çiftçiye kar edeceği alım garantisi vereceğiz, hiçbir çiftçinin ürünü elinde kalmayacak. Tarım alanları, meralar, su kaynakları, orman varlığı korunacak. Bu alanlara verilen tüm madencilik ruhsatları iptal edilecek.
Kooperatifler, yerel yönetimler ve DPT’nin yönlendirmesiyle, bölgesel kalkınma amaçlı tarıma dayalı sanayileşme politikaları uygulanacak.
Her ilde, kooperatifler, yerel yönetimler, üniversite ve bakanlığın katılımıyla Atatürk Orman Çiftliği modeli ile Ar-Ge üretim çiftlikleri kuracağız, öğrencilerin bu çiftliklerde çalışmasını sağlayacağız.
Güvenli tarım, sağlıklı gıda, temel ilkemizdir. Tansiyon ve şeker hastalığını yaygınlaştırıp ulusal güvenliğimizi ve bekamızı tehdit eden mısır şurubu ve ithal hibrit tohum kullanımına son vereceğiz.
Yeni sulama kanalları yatırımlarıyla GAP canlandırılacak, boşa akan milyarlarca metreküp akarsu, kanallarla Orta Anadolu’ya taşınarak tarımda büyük bir “Orta Anadolu Projesi” hayata geçirilecek.

SANAYİDE PLANLAMA, YÜKSEK KATMA DEĞER, YEREL KALKINMA-KENTLEŞME VE TEŞVİKLER

İstihdama, ihracata ve ithal ikamesine öncelik veren sektörlere öncelik verilecek.
Teşvikleri, genç işgücünün inovasyon yetenekleri, özel sektör dinamizmi ve özellikle yerel kalkınma modellerinde kadın girişimci gücü ile buluşturacağız. Gençlerin ve kadın girişimcilerin iş geliştirme projelerine devletin melek yatırımcı olarak katılmasını sağlayacağız.
Sanayide planlama ve teşvikler tek elden yönetilecek. Özel sektör ve devlet iş birliği ile belirlenecek sektörlerde dünya çapında rekabet edecek dev sanayi şirketleri kurulacak ve markalar yaratılacak.

EĞİTİM, EKONOMİ, KENTLEŞME VE GENÇLER

Hastalıklı büyük mega kentler yerine Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi Türkiye’nin her tarafında yerel kalkınmayı ve çağı yakalamayı hedefleyen, tarım, sanayi ve hizmet yatırımlarına girişeceğiz. Belirlenen bölgeler ve sektörlerde hem ekonomiye hem de kentsel gelişime önderlik etmeleri için, devlet doğrudan yatırımlar yapacak gerektiğinde yerel yönetimler ve özel sektörle birlikte ortaklıklar kuracak. Kentleşme ve sanayileşme politikaları birlikte planlanacak.

HER SENE 125 BİN ÖĞRENCİYİ YURT DIŞINA GÖNDERECEĞİZ

Yerel kalkınmanın ve Anadolu’daki kentlerin çağdaşlaşma hamlesinde başlıca gücümüz, kız erkek ayrımı yapmadan gençlik olacak. Her yıl her şehirden en az 1000 lise son sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 100 bin öğrenciyi, birinci yıl lisan eğitimi, ikinci yıl lise mezuniyeti için Avrupa Birliği, Rusya, Çin gibi ülkelere göndereceğiz. Her sene her şehirden en az 200 öğrenci olmak üzere 20 bin lise mezunu öğrencimizi istedikleri dalda öğrenim görmeleri için Avrupa, Rusya, Çin gibi ülkelere üniversiteye göndereceğiz. Her sene her şehirden 50 öğrenci olmak üzere 5000 öğrenciyi doktora yapmak üzere ABD, Avrupa, Rusya Çin gibi ülkelere göndereceğiz. Bu öğrenciler döndüklerinde kendi illerinde en az beş yıl devletin sağladığı iş garantisiyle çalışmak kaydıyla tam burslu olacaklar.
Gençler, bir taraftan aldıkları iyi eğitim, diğer taraftan farklı ve yeni dünya görüşleri ile birlikte yerel kalkınmada, Anadolu yerleşim yerlerinin çağdaşlaşmasında, kültür ve sanatla buluşmasında öncü olacaklar.

EKONOMİ POLİTİKAMIZIN ÜÇÜNCÜ TAŞIYICI KOLONU: SOSYAL DEVLET VE MALİYE

Vergi alanında devrim şart. Toplam vergi gelirleri içinde üçte iki pay alan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergi gelirlerini, üçte bire düşüreceğiz. Buna karşılık kayıt dışı alanlarda faaliyet gösteren tüm şirketleri makul vergi oranlarıyla sisteme dahil edeceğiz. Güçlü bir sosyal devlet için güçlü bir bütçe ile eğitim, sağlık, emeklilik ve sosyal güvenlik harcamalarını en az üç kat artıracağız.
SOSYAL DEVLET VE EĞİTİM: Eğitim en temel insan hakkıdır. Para ile satılamaz. Devlet hem okul çağındaki yurttaşlarına hem de hayat boyu tüm alanlarda ücretsiz ve kaliteli eğitim vermekle görevlidir. Öğrencilerin beslenmesi de devletin ön önemli görevleri arasındadır. Taşımalı eğitime son verilecek. En ücra yerdeki köylerde okul açılacak.
SOSYAL DEVLET VE SAĞLIK: Sağlık hizmeti en temel haktır, para ile satılamaz. Herkese, koruyucu ve tedavi edici ücretsiz kaliteli sağlık hizmeti sağlanacak. Kimse sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalmayacak. Devleti soyan hantal Şehir Hastaneleri sistemine son verilecek. Her ilde vatandaşların kolayca ulaşabileceği devlet hastaneleri ve semt hastaneleri açılacak.

SOSYAL DEVLET VE EMEKLİLİK

Emekli maaşları, bir emeklinin mutfak, temel ihtiyaçlar ve kültürel harcamalar dahil, iki kişiyi rahatça geçindireceği seviyeye yükseltilecek. Asgari ücretten düşük olmayacaktır.
SOSYAL YARDIMLAR VE VATANDAŞLIK TEMEL GELİRİ:
Sosyal yardımlar, iktidarın sadakası gibi dağıtılmayacak, öncelikle engelli ve çalışamayacak durumda olanlarla, iş arayıp da çalışamayanlara temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir gelir sağlanacak.
Dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni bir emeklilik sistemi ve Vatandaşlık Temel Geliri sistemi üzerinde çalışılacak ve vergi reformu ile birlikte tüm yurttaşlarımıza Temel Vatandaşlık Geliri bağlanacak.

EKONOMİ POLİTİKAMIZIN DÖRDÜNCÜ TAŞIYICI KOLONU:
HESAP SORMA VE ŞEFFAF- KATILIMCI BİR EKONOMİK YAPI OLUŞTURMA
Yolsuzluklar, yapanın yanına kar kalamaz. Hukuk reformu ile birlikte hesap soracağız. Bu hem çöken toplumsal ahlak ve vicdan için şarttır, hem de halkın çalınan paraların Hazine’ye gelir kaydedilmesi ve ekonomide yeni kaynak yaratılması için şarttır. Tüm özelleştirmeler, ihaleler, belediyelerdeki imar değişiklikleri detaylı bir şekilde incelenecektir.

SARAYLAR

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşküne taşınacak. Beştepe’deki saray, Atatürk’ün vasiyetinde en çok önem verdiği kurumlar Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir sözünden hareketle TÜBİTAK’a tahsis edilecek.
Marmaris ve Van Gölü kıyısındaki saraylar da, doğa ve su sporları merkezi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilecek.”

Doğru Parti ekonomi politikasını açıkladı

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

4 Yorum

 1. 2 ay önce

  Mis gibi!

 2. 2 ay önce

  Doğru Parti Programı’dan alınan ve gazeteci, ekonomist ve Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı sayın Meriç Köyatası hazırlanıp mükemmel bir şekilde anlatılan bu ekonomik program Türk Milleti için bir reçetedir. Bu program Türk milleti kimselere muhtaç olmadan emperyal baskılardan kurtuluşun reçetesidir. Türk Milleti iyi düşün ve doğru karar ver. Sayın Köyatası’na bu güzel sunumuna sonsuz teşekkürler.

 3. 2 ay önce

  Bize bunlarla gelin…

 4. 2 ay önce

  bu Meriç Köyatası, ANAP döneminde neo liberalci özelleştirmeyi savunuyordu. Star1 tv’de, Engin Ardıç’ın ayrılmasından sonra, ana haber sonrası aynı özelleştirmeyi savunan günün yorumunu sunuyordu. isteyenler araştırabilir.

  Cevapla
Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!