Dünya büyük felaketle karşı karşıya: Kitlesel yok oluş gelebilir

Dünya büyük felaketle karşı karşıya: Kitlesel yok oluş gelebilir

Antik kaya oluşumlarını inceleyen bilim insanları, yapıların içindeki karbondioksit seviyesinin günümüzdekine benzer olduğunu buldular. Uzmanlar, küresel ısınma, deniz seviyesi yükselmesi ve okyanus asitleşmesinin atmosferdeki karbondioksit oranını arttırdığını ve bu yüzyılın sonunda 200 milyon yıl öncekiyle aynı seviyeye geleceğini belirtti.

 

NTV’nin haberine göre bugünden yaklaşık 250 milyon yıl önce gerçekleştiği düşünülen “Büyük Ölüm” ya da “Büyük Yok Oluş” olarak adlandırılan Permiyen-Triyas Yok Oluş Olayı’nda, tüm deniz türlerinin yaklaşık %96’sı, karadaki omurgalı türlerinin ise yaklaşık %60’ının soyu tükendi.

 

Paleozoik ile Mezozoik dönemlerin yanı sıra Permiyen ve Triyas jeolojik dönemleri arasındaki geçişi başlatan bu kitlesel yok oluşta, biyoçeşitlilik büyük oranda tahrip olduğu için dünya üzerindeki yaşamın toparlanması başka felaketlerden daha uzun sürdü.

200 yıl önce meydana gelen Son Triyas Olayı’nda ise, volkanik patlamalar nedeniyle atmosferdeki kabondioksit oranlarını yükseldi ve çevresel erimelere sebep oldu.

Antik kaya oluşumlarını inceleyen bilim insanları, bu seviyelerin karbondioksit oranları tahmini yapan modellemelerin 21. yüzyıl sonundaki verileriyle aynı düzeyde olduğunu duyurdu.

 

İtalyan Jeobilimci Manfredo Capriolo ve ekibi, ABD’den Kuzey Afrika’ya uzanan bazaltik kayaçlardaki eski volkanik patlamaların kalıntılarını inceledi. Örnekler, yaklaşık yedi milyon mil karelik bir alanı kapsayan ve dünyanın en büyük magmatik bölgesi olan Orta Atlantik Magmatik Eyaleti’nden (CAMP) alındı.

Araştırmacılar, küresel ısınma, deniz seviyesindeki yükselme ve okyanustaki asitleşmesinin giderek atmosferdeki karbondioksit oranını artırdığını ve bu durumun 2100 yılına doğru bir felakate neden olacağını söyledi.

Capriolo, “200 milyon yıl önce meydana gelen patlamalar, 21. yüzyılda insan yapımı faaliyetlerden dolayı öngörülen 2 santigrat derecelik ısı artışına eşdeğer karbondioksit hacmi yayıyor .Elde edilen bulgular, CAMP magmatik sisteminin CO2 açısından zengin olduğunu kanıtlıyor…

Büyük hacimli volkanik karbondioksit emisyonlarının neden olduğu Son Triyas dönemindeki iklim ve çevresel değişiklikler, insan yapımı küresel ısınma tehditinini getirileriyle benzer olabilir. Yani küresel ısınma ve çevre kirliliği altıncı kitlesek yok oluşu yaratabilir” dedi.

Bilim insanlarına göre, dünyada günümüze kadar beş kitlesel yok oluş olayı meydana geldi:

Ordovisyen Yok Oluşu (450 milyon yıl önce), Devoniyen Yok Oluşu (380 milyon yıl önce), Permiyen Yok Oluşu (250 milyon yıl önce), Triyas Yok Oluşu (200 milyon yıl önce) ve Kretase Yok Oluşu (65 milyon yıl önce).