Ekrem İmamoğlu'na açık mektup

Ali Rıza Özdemir yazdı...

Ekrem İmamoğlu'na açık mektup

Sayın Başkan,

Öncelikle ifade etmek isterim ki, Aleviliği kamuda görünür kıldığınız açıklamalarınızı ve çalışmalarınızı son derece önemsiyorum. Şimdiye değin talepleri bir şekilde yok sayılan ve en temel hakları görmezden gelinen Alevi toplumunu daha görünür kılmak, hangi partiye mensup olursa olsun her siyasetçinin üzerine düşen ortak bir ödevdir. Ancak siyasetçilerin bu ödevi yerine getirirken azami derecede dikkatli olması, kaş yapayım derken göz çıkarmaması gerekir.

Bu bağlamda Hacı Bektaş Veli Festivali adını verdiğiniz etkinlikle ilgili iyileştirici yönde çok sayıdaki eleştirilerden bazılarını kısa ve öz şekliyle paylaşmak isterim. 

Öncelikle etkinliğin adındaki festival kelimesi Alevi toplumunun en azından bir kesimini rahatsız etmiştir. Çünkü festival kelimesi birçok anlama gelse de genel olarak şenlik kelimesini çağrıştırmaktadır. Bu bağlamda Hacı Bektaş Veli Şenliği anlamına gelecek bir etkinlik en azından uygunsuzdur. Üstelik bu festival/şenliğin Hazret-i Pir’in vefat yıldönümünde yapılması bu etkinliği daha da uygunsuz hale getirmiştir. Etkinlikte halaylar çekilmesi, eğlenceler düzenlenmesi de Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin bendelerini fevkalade yaralamıştır. 

Tarihe mal olmuş büyük insanlar, hele ki bugünkü Alevi-Bektaşi hatta AhmedYesevi üzerinden bakarsak Türk kimliğinin şekillenmesinde öncü role sahip olan Hünkâr Hacı Bektaş Veli gibi abide şahsiyetler eğlencelerle, halaylarla yâd edilmezler. Değişik etkinliklerle ağırbaşlı şekilde anılırlar. Siz de takdir edersiniz ki, eğlence, halay vb hayatın bir parçasıdır ancak bunların yeri başkadır. Elbette etkinlikler kapsamında Hazret-i Pir’in makamına yakışan etkinliklerin de olduğunu biliyoruz. Ancak bunlar, halayların, eğlencelerin gölgesinde kalmış, Hazret-i Pir’in gerçek kişiliğinin ve misyonunun Türk toplumuna anlatılmasını perdelemiştir.

İkinci olarak düzenlemiş olduğunuz festivale Alevi toplumunun bütün bileşenlerini davet etmediğinizi ifade etmek gerekir. Sadece belli bir kliğin organize ettiği anlaşılan etkinliklerin bütün Alevi toplumunu kucaklamadığı açıktır. 

Üçüncü olarak ifade etmek istediğim husus dışarıdan bakınca Alevi ama içeriden bakınca Alevi toplumun Harici dediği Hz. Ali ve Ehlibeyt düşmanı bazı kimselerin Hünkâr Hacı Bektaş Veli etkinliklerinde yer almasıdır. Bunun en bariz örneği konserde görev alan Musa Eroğlu adlı türkücüdür. Açık kaynaklara düştüğü üzere Musa Eroğlu, Almanya'daki bir etkinlikte "Alevi kültür merkezleri Arapların Ali'si, Hüseyin'i ve Hasan'ıyla uğraşacaklarına bu çocuklara saz çalmayı öğretsinler. Türkiye'de devrimi bu çocuklar yapacak" demiştir. Bu açıklamaya tepki gösteren katılımcılar "Seni dinlemek de alkışlamak da yok" diyerek tepki göstermiş ve salonu terk etmiştir.[i]

Hz. Ali soyundan gelen Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin adına düzenlenen bir etkinlikte Hz. Ali’ye düşman unsurlara yer verilmesindeki garabeti siz de takdir edersiniz. [Örnekleri çoğaltmak mümkün, biriyle yetiniyorum.]

Sayın Başkan,

Bugünkü Türk milletinin inşasında AhmedYesevi ve onun izinden giden erenlerin rolü büyüktür. Türkiye ve çevre bölgelerde de bu görevi Hünkâr Hacı Bektaş Veli üstlenmiştir. Alevi veya Sünni fark etmez Türk Müslümanlığının inşasında öncü rol oynayan bu erenler, hepimiz için kutsal kişilerdir. Bu kutlu şahsiyetlerin gerektiği şekilde anılması ve Türk toplumuna anlatılması gerekir.

Son dönemlerde Aleviliği İslam dışı ve Türk kültür dairesinin dışında göstermek isteyen bir klik baş göstermiştir. Bu klik bazı Alevi kurumlarını ele geçirmiş, Alevilik adı altında, ne yazık ki, Türklük, Atatürk ve İslam düşmanlığına varan bazı işlere girişmişlerdir.[ii]Alevi inancının asıl taşıyıcısı olan büyük kesim, Harici olarak adlandırdığı bu Hz. Ali ve Ehlibeyt düşmanı yapının etrafınızı kuşatmış olduğunu düşünmektedir.

Bundan sonraki faaliyetlerinizde Alevi inancının asıl taşıyıcısı olan ve Alevi toplumunun geniş kesimini temsil eden kişi ve kurumların görüşlerine başvurmanız her bakımdan daha yararlı olacaktır.

  
[i]https://www.posta.com.tr/eroglunun-sozleri-tepki-cekti-168468
[ii] Birkaç yazı için bz.:

https://www.veryansintv.com/alooo-genel-merkez-sesim-geliyor-mu-pir-sultan-abdal-kultur-derneginden-sacma-bir-aciklama

https://www.veryansintv.com/ataturkun-yanindan-ocalanin-emrine-veliyettin-efendi-nereye-kosuyor

https://www.veryansintv.com/avrupada-alevilik-nereye-gidiyor-peki-turkiye-ne-yapiyor

https://www.veryansintv.com/alisiz-aleviligin-yeni-hamleleri

https://www.veryansintv.com/sunnilik-saldiri-altinda-da-alevilik-degil-mi