G7 ve küresel güç mücadelesi

Nejat Eslen yazdı

G7 ve küresel güç mücadelesi

On dokuzuncu yüzyıl İngiliz yüzyılı olmuştu.

Yirminci yüzyıl ise Amerikan yüzyılı.

Yirmi birinci yüzyıl kimin yüzyılı olarak anılacak henüz belli değildir.

Bu konuda iki aday olduğunu ifade edebiliriz; ABD ve Çin.

Bu nedenle de günümüzde küresel güç mücadelesi ABD ile Çin arasında gelişmektedir.

ABD, dünya düzenini korumak ve küresel liderliğini sürdürmek, Çin ise 2050 yılından önce küresel liderliğe yükselmek istemektedir.

Çin’in küresel liderliğe yükselmesi, başlattığı Kuşak Yol İnisiyatifi mega projesini başarı ile sürdürmesine, ABD’nin küresel liderliğini koruması ise bu proje ile rekabet etmesine bağlıdır.

ABD Başkanı Joe Biden bu maksatla yeni bir girişim başlatmıştır.

İngiltere’de yapılan G7 liderler zirvesinde Çin’in Kuşak Yol İnisiyatifine alternatif  oluşturmak amacı ile gelir düzeyi düşük ülkelerde alt yapı yatırımı  projesi konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

‘’Yeşil Kuşak Yeşil Yol’’ olarak tanımlanan bu projenin Çin’in etkisini azaltmayı amaçladığı yorumcular tarafından ifade edildi.

Ancak, bu projenin nasıl finanse edileceği belli değil, Almanya Başbakanı Merkel, ‘’Bu grubun henüz bu program için finansman ortaya koyma aşmasında olmadığını’’ ifade etti.

G7’nin rekabet etmeyi amaçladığı Çin’in Kuşak Yol İnisiyatifi  2013 yılında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafında başlatılmıştır; bu proje dünyadaki üretimin üçte birinden fazlasını gerçekleştiren ve dünya nüfusunun üçte birini temsil eden  71 ayrı ülkede yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

Çinliler bu mega projenin, tarihi İpek Yolu güzergahında altyapının geliştirilmesini ve ekonomik entegrasyonun sağlanmasını amaçladığını ifade etmektedirler.

Çin’in resmi açıklamasına göre bu mega proje Asya Kıtası ile Avrupa ve Afrika kıtalarını ve bu kıtalara bitişik denizleri  birleştirecek, üye ülkelerde yapılan altyapı yatırımları ile bu ülkelerde gelişmeyi sağlayacaktır.

Bu mega proje, altı koridoru içinde bulunduran İpek Yolu Ekonomik Kuşağını (Kara kuşağı), Deniz İpek Yolunu ve Kuzey Kutbu İpek Yolunu kapsamaktadır.

Bu projenin toplam maliyeti 4-8 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir.

Bu mega proje için başlatılan yatırımlar devam etmektedir.

Bu proje aslında, Çin’in çok farklı bir yöntemle, yatırımlarla jeopolitik etki alanını Afro-Avrasya coğrafyasına yayma amacını gütmektedir.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in bu jeopolitik hamlesini, G7 üzerinden benzer bir jeopolitik hamle ile karşılamak istemektedir.

Joe Biden’ın bu taklit hamlesi, başarı şansı düşük,  çok geç kalmış bir hamledir.

Bu durumun karşılığı İngilizcede ‘’Good morning after supper’’;

Türkçede ise ‘’Atı alan Üsküdar’ı geçti’’ veya ‘’Üsküdar’da sabah oldu’’ şeklinde ifade edilmektedir.