Gebelikte güvenilir ilaçlar gerçekten güvenilir mi?

Gebelikte güvenilir ilaçlar gerçekten güvenilir mi?

Gebelik bütün annelerin hem ruhen hem de fiziksel olarak hassas bir dönemidir. Her annenin temennisi sağlıklı bir bebek sahibi olmaktır. Sağlıksız bebek endişesi taşımayan anne yok gibidir. Bazıları için bu endişe o kadar yoğundur ki doktora danışmadan basit bir hapı bile almaz; hemen her ay doktor kontrolünden geçer; modern olarak tanımlanan tıbbın bütün nimetlerinden faydalanır. Bazıları bulabildikleri bütün kaynaklardan faydalanarak gebelik sürecinde çocuğunun zihinsel ve fiziksel gelişiminde ideali yakalamaya çalışır. 

İdeal bebeğe ulaşma serüveni ne yazık ki birçok anne için hezimetle sonuçlanmakta. Bazıları için bu süreç hemen doğumdan sonra fark edilen sorunlar olmakla birlikte çoğunlukla gelişim sürecinde ortaya çıkan sorunlar, sayısız ailenin kabusu olmakta. İlgi eksiklikleri, okuma güçlükleri, aşırı hareketlilik, otistik davranışlar vs. Tablo genişledikçe genişlemekte. 

İşte bu noktada modern tıbbın nerede hata yaptığını sorgulaması gerekirken; modern tıp bu sorumluluğu almamakta ısrar ediyor. Bazen birkaç gerçek bilim adamının yaptığı çalışmalar aniden modern tıbbın gerçek yüzünü göstermekle birlikte, bu bilgiler çoğunlukla araya kaynamakta ve gerçek kitleye ulaşmamakta. Modern tıp yaptığı hataların bedelini bırakın ödemeyi; oluşan tablonun sonuçlarını düzeltme iddiası ile yeni yeni ilaçları çocuklara sunarak süreci daha da komplike hale getirmekte. 

Aşağıda sunduğum iki ayrı ifadenin birisi ünlü bir üniversitenin kadın doğum hekiminin toplumu bilgilendirmek üzere hastanesinin sitesinde paylaştığı bir ifade; diğeri ise çok okunan bir gazetenin sağlık köşesinde verilen gebelere özel bilgilendirme notu. İlkiyle başlayalım: “Gebelikte PARASETAMOL grubu ilaçlar, ilk planda kullanılan ağrı kesici ilaç grubudur. Gebelikte her türlü ağrı için kullanımı uygundur”.

Bu da ünlü gazetenin paylaşımı: Gebelikte PARASETAMOL içeren ağrı kesiciler güvenle kullanılabilir”. 

Gelelim hem doktorların hem toplumsal bilgilendirme yazılarının güvenle kullanılabilir dediği ve gerçek hayatta da en güvenilir ağrıkesici olarak efsaneleşen  hemen her gebenin kullandığı bu ilaçla ilgili son gelişmelere…

30 Ekim 2019 tarihinde JAMA Psychiatry dergisinde yayınlanan bir çalışma Parasetamol ile ilgili efsaneleri yerle bir edecek seviyede. Çalışma, gebelikte parasetamol kullanımı ile artık bir kabusa dönüşen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) yani öğrenme sorunlarıyla birlikte olan hiperaktif çocukluk hastalığı ve Otizm arasında kuvvetli bağlar olduğunu deşifre etti. Çalışmadaki ifadeler şunlar: “Biz 996 bebekte bebek kordon bağından yaptığımız karşılaştırmalı çalışmada gebelikte Parasetamol maruziyeti ile çocuklarda ilgi eksikliği bozukluğu ve otizm arasında anlamlı bağlantılar kurduk. Gebelikte en düşük parasetamol yükü olan annelerin bebekleriyle parasetamole yüksek oranda maruz kalan annelerin bebeklerini kıyasladığımızda ortalama 9 yaşına gelmiş çocuklarda %286 oranında artmış ilgi eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve %362 oranında armış otizm spektrumu sorunları tespit ettik. Bu çalışma, doğum öncesi parasetamol maruziyeti ile çocukluk beyin-sinir gelişim riskleri arasındaki bağlantıları gösteren diğer çalışmaları destekler niteliktedir”. 

Çalışma, parasetamolün plasentadan kolaylıkla geçerek, hormonel dengeyi bozan bir ajan olduğunu ve gebelikte anormal hormonsal kan tablosunun çocuk beyin gelişimini bozduğunu vurgulamakta. 

Aslında parasetamolün hormon regülasyonunu bozduğuna dair bilimsel ipuçları daha önceden de tespitli. Erkek bebeklerde inmemiş testis ile parasetamol kullanımı arasında bir ilgi daha önce de kurulmuş. Fakat kimse bu sonucun yani hormon regülasyonunu bozan etkisinin, beyin sinir sistemi gelişimindeki etkilerini araştırmayı akıl etmemiş. 

Plasentadan rahatlıkla geçen her ajanın, her ilacın, her maddenin çocuklarda geç dönemlerde etkisi araştırılmadan güvenilir olduğunun ifade edilmesi, modern diye dikte ettirilen tıbbın en büyük çıkmazı. Modern tıp bunu hep yapıyor. Daha da kötüsü olumsuz bilgiler, bırakın gebeleri, hekimlere dahi ulaşması engelleniyor. Modern tıp kendi yarattığı faciayı deşifre etmek yerine, yeni ilaçlar bularak sistemin kurbanı çocukları gelişim süreci boyunca kıskacına alıyor. 

Biliyorum şaşırdınız. Ancak gerçek bu. Güvendiğiniz doktorların sizlere güvenle sunduğu bazı bilgiler gibi, gazete sayfalarından, dergilerden okuduğunuz çoğu bilgiler çöp kıymetinde. Modern diye dikte ettirilen tıbbın eksilerini bilmeden siz siz olun gebelikte hayati önemi olan ilaçlar dışında ilaç kullanmayın derim.