İç cephe üzerine...

Nejat Eslen yazdı...

İç cephe üzerine...

Gazi Mustafa Kemal Nutuk’ta ifade etmiştir; 

‘’Efendiler dedim, bu üç araç veya gücün (Büyük Taarruzdan önce, bu taarruza hazırlanması gereken Milletti, Meclisi ve Orduyu kastetmektedir.) düşmana karşı oluşturduğu cepheler iki şekilde düşünülebilir. Kolay anlaşılması için şöyle diyeyim: İç ve görünürdeki cephe…Aslolan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği bir cephedir. Görünürdeki cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, yenilebilir. Fakat bu durum hiçbir zaman bir memleketi, bir milleti yok etmez. Önemli olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren iç cephenin çöküşüdür. Bu gerçeği bizden çok daha iyi bilen düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlardır ve çalışmaktadırlar. Gerçekten, ‘’kaleyi içinden almak’’, dışarıdan zorlamaktan çok kolaydır. Bu maksadı gerçekleştirmek için, içimize kadar sokulabilen bozguncu mikropların ve ajanların varlığını iddia etmek yerindedir.’’

Gazi Mustafa Kemal bugün yaşıyor olsaydı ve bunları bugün söylüyor olsaydı, bu sözler geçerli olur muydu?

Hem de nasıl!

Bugün de iç cephe çökerse memleket temelinden yıkılır mı?

Hem de nasıl!

Bugün de düşmanlar iç cephemizi yıkmak için çalışmakta, içimize kadar soktukları mikropları ve ajanları kullanmaktalar mı?

Hem de nasıl?

Bugün de iç cephenin çökme tehlikesi var mıdır?

Hem de nasıl!

Bugün de aslolan iç cephe midir?

Hem de nasıl!

O halde öncelikli ve asli sorunun iç cephe ile ilgili olduğu söylenebilir.

Bu ortamda ve şartlarda, yazar-okur işbirliği ile iç cephenin önemine ve iç cepheye yönelmiş tehlikelere dikkatleri çekmek için başlattığımız gayretlere, okur-Veryansın Tv işbirliği ile şu şekilde devam etmenin uygun olacağını düşünmekteyiz.

Bu kapsamda, gönüllü okurların, kendi uzmanlık alanları ile ilgili olarak yazacakları yazılarla süreci devam ettireceğiz. 

Okurların kaleme alacakları yazılar format içeriği bakımından serbest olmakla birlikte mümkünse şu sorulara cevaplar aranmasının uygun olacağı düşünülmektedir;

-Seçilen uzmanlık alanı ile ilgili mevcut durum nedir?

-Mevcut durum iç cepheyi neden ve nasıl olumsuz etkilemektedir;

-Seçilen alanda iç cepheyi güçlendirmek için hangi tedbirler gerekmektedir?

Okurların kaleme alacağı yazılardan yeterli görülenler, VeryansınTv sitesinde yayınlanacak, bu yazıların zaman içinde bir araya getirilerek bir kitaba dönüştürülmesi imkânları aranacaktır.

Yazılarınızı veryansinhaber@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.