İşte Erdoğan’ın ‘tekrar getirelim’ dediği Anayasa teklifi… AYM neden reddetmişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Meclis’e 'başörtüsü' teklifi getiren CHP’ye “yeniden çıkartalım” çağrısında bulunduğu 5735 sayılı kanun teklifi AYM’den dönmüştü. İşte AKP’nin sunduğu teklif ve yüksek mahkemenin iptal gerekçesi…

featured

VERYANSIN TV

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Meclis’e ‘başörtüsü’ teklifi getiren CHP’ye ‘anayasayı değiştirelim’ çağrısında bulundu.

Erdoğan “Eğer dürüstsen, samimiysen, temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta kararlıysan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım. Bu konuda elimizde Meclisimizin 2008’de ortaya koyduğu bir irade de mevcut. 5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini, kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde, aksi yönde düzenleme yapılamayacağı kaydıyla yeniden çıkartalım.” İfadelerini kullandı.

Erdoğan’ın dile getirdiği ve Anayasa Mahkemesi’nden dönen 5735 sayılı kanun şöyleydi:

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına “bütün işlemlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42’nci maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir.”

MADDE 3 –  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.”

Kanunla 10’uncu maddede yer alan “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmüne “ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında” ibaresi eklenmişti.

Söz konusu kanunun 1 ve 2. maddelerinin, Anayasanın 2’inci maddesinde ifade edilen Cumhuriyetin niteliklerini, Anayasanın 10 ve 42’nci maddelerine yapılan eklemelerle dolaylı bir biçimde değiştiği savunulmuş, 113 milletvekili AYM’ye başvuruda bulunmuştu.

AYM’DEN ‘LAİKLİK’ VURGUSU

Kanunu Anayasa Mahkemesi iptal etmiş, yüksek mahkeme 1 ve 2’nci maddelerin Anayasanın 2’nci maddesinde belirtilen “toplumun huzuru, millî dayanışma içinde” “insan haklarına saygılı” ve “Atatürk Milliyetçiliğine bağlı” niteliğine aykırı olduğuna hükmetmişti. Ayrıca teklifin laiklik ilkesine de aykırı olduğu vurgulanmıştı.

AYM’nin iptal gerekçeleri şöyle sıralanmıştı:

“5735 Sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde yapılan düzenlemelerin, lâiklik ilkesini zedelemekle, Başlangıçta yer alan “Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık” ilkesine de aykırı düştüğünü ifade etmek gerekmektedir. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi, Atatürk ilke ve devrimlerinin en önemlisi lâikliktir.”

Anayasanın 2’nci maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devlettir” hükmü yer almaktadır.

Üniversitelerde ve her türlü öğrenim kurumunda kamu hizmetinden yararlananların, dinî amaçlı örtünmesine, dinî ve siyasî üniforma niteliğindeki kıyafetleri giyebilmesine, simgeleri taşıyabilmesine imkân tanıyacak bir düzenleme ise, Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen 1/12 sayı ve 1989 tarihli ve 36/8 sayı ve 1991 tarihli kararlarına göre Anayasanın 2’nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasında gösterilen “toplumun huzuru, milli dayanışma ….. içinde”, “insan haklarına saygılı”, “Atatürk Milliyetçiliğine bağlı”, “başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan”, “demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti” hususları ile bağdaşmamakta ve bunlara aykırı düşmektedir.

‘YENİ BİR ANAYASA KURALI KOYMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR’

“Bu bakımdan bu ilkelerle değişmeyi öngören veya Anayasanın sair maddelerinde yapılan değişikliklerle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bu ilkeleri değiştirme amacı güden herhangi bir kanun teklif ve kabul olunamaz. Bu esaslara aykırı olarak çıkarılmış bulunan bir kanunun Anayasanın mevcut hükümlerinde en küçük bir etki ve değişme yapması veya yeni bir Anayasa kuralı koyması mümkün değildir.”

İşte Erdoğan’ın ‘tekrar getirelim’ dediği Anayasa teklifi… AYM neden reddetmişti?

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

1 Yorum

  1. faik soley
    2 ay önce

    Cumhuriyet böyle ihanet görmedi kk anlaşmalı yaptığını düşünüyorum. Çağdaş ülkelerde kk gibi cumhuriyetin dibine benzin döken parti lideri var mı yeter bu kadar rezillik. Kamusal alanda mecliste orduda okulda türban takılamaz sadece bizim anayasa mahkemesi kararı değil. AİHM nin de kararıdır. Karar şöyledir. Türban takan takmayanlara siyasal dinsel baskı aracı olarak kullanır. Türban siyasal simgedir. Kamuda üniversitede takılamaz. Daha ne desin konu kavala demirtaş gibi etnik bölücüler oldumu kk AİHM kararı var diye yeri göğü inletiyor. Türban konusunda AİHM kararlarını niçin görmüyor. Gerçi ne zafer ne ampul nede diğerleri görmek istemiyor. Türban siyasal simgedir kamuda hatta yaşamda bile kullanılamaz. Türk kadının sade başörtüsü başka şeydir.

Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!