İzmir’de Oyuncular Sendikası yargıda kazandı: Sınav usulsüz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İZBBŞT) Eleme Sınavında mahkeme usulsüzlük tespit etti. Oyuncular Sendikası, oyuncu alımlarındaki gerekli düzenlemeler için İZBBŞT'ye çağrıda bulundu. Sınavın jürisinde, Yücel Erten, Hülya Nutku, Ufuk Acar, Altuğ Dilmaç ve Meltem Yorulmaz bulunuyordu.

featured

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na (İZBBŞT) oyuncu alımı için geçen yıl yapılan sınavda usulsüzlük yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Sınava giren adaylardan tiyatrocu Can Esendal, sınavın iptali için idare Mahkemesi’nde dava açmıştı. İzmir 2. İdare Mahkemesi, sınavın usulsüz yapıldığına hükmetti.

Kararda şöyle denildi:

“Şehir Tiyatroları bünyesine oyuncu alımına ilişkin dava konusu sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlem incelendiğinde; bu işlemin hukuka uygunluk denetiminin Anayasanın 125. maddesinde ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde belirlenen hukuki sınırlar içinde yapılabilmesi için davalı idarece, uygulama sınavına katılan komisyon üyelerince davacının hangi sebeplerle başarısız bulunduğunun veya başarılı bulunarak atanmaya hak kazanan adayların başarılı bulunma gerekçelerinin ortaya konulması gerekmektedir. Her ne kadar teknolojik imkanlardan yararlanılarak uygulama sınav görüntülü olarak kayıt altına alınmışsa da, sadece görüntülü olarak kayıt altına alınmış olmasının söz konusu sınavda yapılan değerlendirmenin objektif olduğu anlamına gelmeyeceği açıktır.

Diğer yandan; davacının, hiçbir sebep ortaya konulmaksızın uygulama sınavında başarısız sayılması, idari işlemlerin gerekçeli olması ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.

Uyuşmazlıkta, Mahkememizin 25.11.2021 tarihli ara kararıyla davalı idareden; “İlk eleme sınavında davacının sergilediği performansa ilişkin olarak sınav komisyon üyeleri tarafından tutanak düzenlenip düzenlenmediği, puanlama yapılıp yapılmadığı, davacının neden başarısız kabul edildiğine dair düzenlenmiş bir belge, tutanak olup olmadığı hususları ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak açıklanarak, bu konulara dair tüm bilgi ve belgelerin ilk eleme sınavında başarılı bulunan kişilerin neye göre başarılı kabul edildiği, bu konuda nasıl bir değerlendirme yapıldığı, tutanak vs düzenlenip düzenlenmediği açıklanarak, bu konulara dair tüm bilgi ve belgelerin” istenilmesi üzerine verilen cevabi yazılarda, sınava giren her bir kişi için ayrı ayrı değerlendirme sonrası tutanak düzenlenmediği, en son aşamada jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrası Oyunculuk Sınavı Sonuç Tutanağı oluşturulduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, oyuncu alımı için oluşturulan jüri üyelerinin her biri tarafından, ayrı ayrı düzenlenecek tutanaklar ile, davacının sınavda başarısız olma nedenleri ortaya konulmaksızın, davacının İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılan oyuncu alımı sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 23 Mart 2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

JÜRİDE KİMLER VAR?

Sınavın jürisinde, Yücel Erten, Hülya Nutku, Ufuk Acar, Altuğ Dilmaç ve Meltem Yorulmaz bulunuyordu.

OYUNCULAR SENDİKASI’NDAN ÇAĞRI

Karar sonrası Oyuncular Sendikası da bir açıklama yaparak İZBBŞT’ye çağrıda bulundu:

İzmir’de Oyuncular Sendikası yargıda kazandı: Sınav usulsüz

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!