Koronavirüse neden yenildik?

Koronavirüse neden yenildik?

Günümüzde güvenlik sadece sınırların, denizlerin, semanın korunmasından ibaret değildir. Yapay zeka, robotlar, insansız kara, hava, deniz ve denizaltı araçları, hipersonik füzeler savaşın ve güvenliğin doğasını değiştirmektedir.

Mesele bundan da ibaret değildir. Günümüzde güvenliğin kara, deniz, denizaltı ve hava boyutlarına uzay, siber ve hatta elektromanyetik ortam da eklemlenmiştir.

Ayıca, çağdaş güvenlik anlayışına göre iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele, su kaynaklarının ve doğanın ve doğal zenginliklerin korunması, gıda güvenliği, finansal ve ekonomik güvenlik, doğal afetlerle ve salgın hastalıklarla mücadele de güvenlik konularının içinde yer almaktadır.

Koronavirüs bir pandemi, küresel bir salgın hastalıktır. Koronavirüs, savaşlar, depremler, doğal afetler, küresel ısınma gibi bir güvenlik sorunudur.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için bu hastalığın bir güvenlik sorunu olarak kabul edilmesi ve bir strateji ile karşılanması gerekirdi.

Bugün içinde bulunduğumuz şartlar, bu virüsün hızla yayıldığını, hasta ve ölü sayısının giderek arttığını, bir başka ifade ile bu salgına karşı etkin bir strateji ile mücadele edilmediğini göstermiştir.

Bu salgınla mücadele için kurulan ve değerli uzmanlardan oluşan bilim kurulu, sadece doktorlardan teşkil edilmişti. Şüphesiz bilim kurulu üyesi doktorlar, bu salgınla mücadele için çok değerli önerilerde bulunmuştur. Ancak, bilim kurulu içinde, bu salgınla topyekun mücadele için strateji geliştirecek ve uygulayacak nosyona sahip üyeler yoktu.

Sağlık Bakanlığı karargahının bu görevi üstlenmesi gerekirdi. Ya böyle bir strateji geliştirilmedi ya da geliştirilerek uygulanan strateji yetersizdi.

Ekonomiyi canlı tutmak için verilen tavizler, yetersiz önlemler, Ayasofya’nın açılışında yaşanan izdiham, bayram sürecindeki özgürlükler, okulların açılması ve benzeri hatalar ile halkın bir kısmının bu salgını ciddiye almaması, bugünkü vahim durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu nedenle ilave tedbirlerin alınmasını talep etmiştir.

Bugün bu salgınla mücadele için, mevcut şartlar esas alınarak, sanki savaştaymışız gibi seferberlik ilan edilmeli, ciddi tedbirleri kapsayan yeni bir salgınla topyekun mücadele stratejisi geliştirilerek uygulanmalıdır.

Bu yeni stratejinin ilk tedbiri olarak da şehirlerarası irtibat kesilmeli ve her şehir ayrı bir mücadele alanı ilan edilmelidir.

SON SÖZ:

Strateji ustası Carl von Clausewitz’in aşağıdaki sözü kanımca koronavirüs ile mücadele için de geçerlidir.

‘’Taktikleri olmayan strateji zafere giden en uzun yoldur; stratejisi olmayan taktikler ise yenilgiden önceki gürültüdür.’’

Kanımca, Koronavirüs salgını ile mücadelede bizim ihmal edilen, dikkatlice uygulanmayan taktiklerimiz vardı ama kapsamlı bir mücadele stratejimiz yoktu. Bu nedenle vahim durum gerçekleşti, bu nedenle koronavirüse yenildik.