Mesudiye şehitleri

Mesudiye şehitleri

Yıl 1914

2 Ağustos

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbi’ne -Almanya ile gizli bir ittifak yaparak- girmek üzeredir. Harbiye Nezareti genel seferberlik ilan eder. Bu konudaki emir aynı gün Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı’na ulaşır.

3 Ağustos

Çanakkale Boğazı yabancı savaş gemilerine kapatılır.

10 Ağustos

Goeben ve Breslau isimli iki Alman zırhlısı Osmanlı Devleti’nin izni ile Çanakkale Boğazı’ndan girer.

1 Eylül

Osmanlı Devleti bir süredir varını yoğunu kullanarak Çanakkale Boğazı’nı savunmak için yoğun bir hazırlık yapmaktadır.

Osmanlı Bahriyesinin 1875 yılında İngiltere’ye yaptırdığı, zamanının en modern ama artık yaşlanmış gemilerinden Mesudiye zırhlısı da Çanakkale – Nara’da bulunmaktadır.

Mesudiye’ye denizcilerin inanmak bile istemedikleri bir emir verilir.

Goeben ve Breslau gemileri ile İstanbul’a gelen Alman Amiral Souchon, Mesudiye’nin bir tarafındaki topların sökülerek sahil bataryası yapılmasını ve geminin bu vaziyette demirleyerek yüzen bir top bataryası gibi görev yapmasını Başkumandanlık Vekâleti’nden talep eder.

Başkumandanlık da Enver Paşa imzası ile Mesudiye’ye emir verir. Gemi kumandanı bu emri bir türlü içine sindiremez. Bir harp gemisinin hareket edemeyecek biçimde, toplarının yarısı sökülmüş durumda muharebeye girebileceğini asla kabul edemez. Müstahkem Mevki Kumandanlığına görüşlerini uygun bir dille iletir, ancak itirazları kabul görmez.

6 Eylül

Mesudiye bulunduğu yerden ileri harekete geçer ve verilen emir gereğince Kepez Koyu’nda, Hacı Paşa çiftliği önünde demirler.

İskele bordasını Çanakkale Boğazı’nın girişine doğru çevirerek savaşa hazır bir durum alır.

Mesudiye’nin asıl savaş silahı olan 24’lük baş ve kıç topları savaş başlamadan önce onarım için sökülerek İngiltere’ye gönderilmiştir. Savaş başlayınca da geri gelmemiştir. Geminin sancak taraftaki altı topundan üçü de verilen emir gereğince sökülür ve sahilde oluşturulan Mesudiye bataryasına gönderilir.

Gemideki dengeyi sağlamak üzere kömürlüklere kum doldurulur, geminin çeşitli yerlerine de kum ve zincir konur. Gemi baştan demirler, kıçtan da şamandıraya bağlar.

Mesudiye’ye kömür de verilmemiştir. Bu nedenle kazanlar fayrap edilemez. Kazan fayrap edilemeyince topların savaşması için gerekli cephane asansörleri bile çalışamaz. Yani top atışına başladıklarında işleri Allah’a kalmıştır.

Savaşın ne zaman ne getireceğini bilemediklerinden, hazırlık maksadıyla bulundukları yerde zaman zaman top atış eğitimleri yaparlar.

Düşman gemilerinin top menzili Mesudiye’nin mevcut toplarının atış menzilinden çok daha fazladır. Gemi subayları Mesudiye daha ateş edemeden düşmanın top ateşi ile imha olacaklarını peşinen bilmektedir.

29 Ekim

Goeben ve Breslau, Yavuz ve Midilli isimlerini alarak Türk bayrağı çeker ve Karadeniz’e çıkarak Rus Donanması ve sahil hedeflerine ateş açar.

11 Kasım

İtilaf devletlerinin savaş ilan etmesi üzerine Osmanlı Devleti de savaş ilan eder.

Mesudiye zırhlısının 80 subay ve 550 eratı her an sıcak çatışmanın başlayacağını düşünüp hazırlıklar yaparak bekler.

*  *  *

13 Aralık, Saat 02.00

İngiltere Kraliyet Donanmasına bağlı B11 denizaltısı çok tehlikeli ve önemli bir görev için Ege Denizi’nin sessiz karanlığında doğu rotasında ilerlemektedir.

Denizaltı Komutanı Yüzbaşı Norman Holbrook tedirgindir. İttifak gemilerini arkasında bırakarak gireceği Çanakkale Boğazı’nda kendilerini nelerin beklediğini bilememektedir.

Saat 03.30

B11, Gelibolu tarafındaki Ertuğrul Tabyası’na yakın bir mevkiden dalış yaparak boğaza girer. İngiliz komutan boğazın kuvvetli akıntılarından, sahildeki top bataryalarından, mayınlardan sakınarak hedefine ilerlemek zorundadır.

İki saatte bir periskop umkuna çıkarak nerede olduğunu kontrol eder ve boğaz içlerine doğru sinsice ilerler.

Boğaza girişinden itibaren saatler geçmiştir. Kör seyir yapmaktadır. Komutan Holbrook ilk mayın hattına yaklaştığını düşünerek periskop umkuna çıkılmasını emreder. İstihbarattan aldığı bilgi doğrudur. Mesudiye zırhlısı tam karşısındadır. Sahile yakın duran, bordasını boğaz girişine vermiş, hareketsiz bir gemi vardır önünde. Kolay ve bir o kadar da değerli hedef diye düşünür.

Hazırlıklarını yapar. Mesudiye’ye 500 metre mesafeye kadar yaklaşır. Saatine bakar. Saat 11.58’i göstermektedir. Bir torpido atışı için emir verir. Torpido kovanı terk ettikten sonra nefesini tutarak izler. Sonra ikinci torpidoyu ateşler. Görevini başarı ile yerine getirdiği için çok mutludur.

Denizaltıya dalış emri verir. Geldiği gibi usulca boğaz çıkışına ilerler.

*  *  *

Mesudiye’nin süvarisi Fazıl Bey o gün gemide değil bir iş için Çanakkale’dedir. Süvariye İkinci Kumandan Kıdemli Yüzbaşı Üsküdarlı Rıfat Bey vekâlet etmektedir.

İkinci Kumandan Mesudiye’nin subay salonunda kumanya subayı ile bir sonraki gün yapılacak yemek ile ilgili görüşme yapıyordur.

Birden “Top başına” borusu çalmaya başlar.

Daha boru sesi kesilmeden büyük bir patlama sesi duyulur. Gemi sarsılır, personelin her biri bir yana savrulur. Kısa bir süre sonra ikinci bir patlama daha olur.

Rıfat Bey topların başına gittiğinde bir denizaltı görüldüğünü rapor ederler. Rıfat Bey “Ateş!” komutu verir. Toplar ateşe başlar.

Mesudiye torpido isabetleri nedeniyle su almaya ve yan yatmaya başlamıştır. Çok kısa bir süre sonra toplar da ateş edemez duruma gelir.

Rıfat Bey gemiyi kurtaramayacaklarını düşünerek gemiyi terk emri verir.

Personelin bir kısmı filikalara binerken, bazıları denize atlar. Bazıları da geminin su üzerinde kalan kısmında tutunmaya çalışır. Bölgedeki diğer gemilerimizin botları yardıma gelir. Kalan personeli alarak sahile çıkarırlar.

Mesudiye beş buçuk kulaçlık derinlikte demirlemiştir. Alabora olur ama batmaz.

Bir süre sonra geminin içinde sıkışıp kalan insanlar olduğu anlaşılır. Mahsur kalan mürettebatın kurtarılması için İstanbul’dan kaynak makinesi istenir. 36 saat sonra ulaşan kaynak makinesiyle, geminin dışında bir delik açılır ve içeride sıkışan 5 subay ile 2 er canlı olarak, 2 subay da cansız olarak çıkarılır.

O gün Mesudiye zırhlısında 10 subay ile 24 er şehit olur.

*  *  *

Osmanlı–Rus, Osmanlı–Yunan, Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile İmroz ve Mondros Deniz Muharebeleri’ne katılan, bu muharebelerde şehit ve gaziler vermiş Mesudiye zırhlısı asla kabul edilemeyecek bir kullanım konsepti nedeniyle daha savaşın başında kaybedilmiş ve onlarca kahraman denizci şehit verilmiştir.

Mesudiye zırhlısını batıran B11 denizaltısı, Çanakkale Boğazı’nı geçen ilk düşman denizaltısıdır. Denizaltının mayın hatlarının arasından geçip, demirli halde bulunan Mesudiye’yi batırması İngiltere tarafından büyük memnuniyetle karşılanmıştır. B11 denizaltısının komutanı Yüzbaşı Norman Holbrook’a Victoria Haçı verilmiş, Holbrook Victoria Haçı’nı kazanan ilk denizaltı subayı olmuştur.

Gemiden sökülen toplarla ve gemiden sağ kurtulan mürettebatla oluşturulan Baykuş Mesudiye Tabyası ise 18 Mart 1915 günü meydana gelen deniz muharebelerinde büyük başarı sağlayarak, özellikle Fransızlara ait Bouvet zırhlısının batırılmasında önemli rol oynamıştır.

*  *  *

Birinci Dünya Savaşı’na neredeyse donanmasız giren Osmanlı Devleti ittifak devletlerinden gelen tehdidi topraklarından uzakta karşılayamamıştır. Bu nedenle savaş karada kabul edilmiş ve Çanakkale Savaşlarında çok büyük sayıda şehit ve gazi verilmiştir. Osmanlı Devleti de Birinci Dünya Savaşı sonunda çökmüş ve teslim olmuştur.

İttifak devletlerine teslimiyeti kabul etmeyerek verilen kurtuluş savaşı sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise Mustafa Kemal Atatürk’ün yerinde direktifleri ve geçmişten aldığı ders ile Cumhuriyet Donanması oluşturmada kısa sürede büyük ilerleme kaydetmiştir. Bugün ise bütün saldırılara ve ihanetlere rağmen kendi gemilerini, silahlarını ve cihazlarını tasarlayarak imal etme kapasitesine ulaşan, bölgesinde dikkate alınan bir güç haline gelmiştir.

105 yıl önce bugün, bizlerin özgür bir ülkede onurumuzla yaşaması için, düşmanla muharebeye girdikleri takdirde öleceklerini bilen ancak bir an bile yaşamlarını feda etmekten çekinmeyen Mesudiye zırhlısı şehitleri;

İzmitli Yüzbaşı Süleyman Muzaffer Efendi,

Uzunçarşılı Yüzbaşı Hüsnü Efendi,

Kasımpaşalı Yüzbaşı Cafer Efendi,

Çanakkaleli Yüzbaşı Ziya Efendi,

Kasımpaşalı Üsteğmen Mehmet Efendi,

Kıbrıslı Üsteğmen Abdullah Galip Efendi,

Göreleli Üsteğmen Osman Efendi,

Langazalı Üsteğmen Mahmut Efendi,

Lofçalı Üsteğmen Mehmet Yaşar Efendi,

Nevrekoplu Üsteğmen Şükrü Efendi,

İzmitli Nefer Ahmet,

Cideli Çavuş Mehmet Ali,

Mudanyalı Nefer Mustafa,

Samsunlu Nefer Mustafa,

Gemlikli Onbaşı Ali,

Ayvacıklı Nefer Mustafa,

Ereğlili Nefer İsmail,

Burhaniyeli Nefer İsmail,

Göreleli Nefer Ali,

Sinoplu Nefer Hasan,

Göreleli Nefer Musa,

Bartınlı Nefer Cemal,

Samsunlu Nefer Mehmet,

Çarşambalı Nefer Mehmet,

Antalyalı Nefer Hüseyin,

Eyüpsultanlı Nefer Hüseyin,

Akçaabatlı Nefer Ömer,

Tekfurdağlı Nefer Şaban,

Şileli Onbaşı Ali,

Vakfıkebirli Makine Onbaşı Ali,

Rizeli Nefer Ahmet,

Ünyeli Nefer Hasan,

İzmirli Nefer İbrahim,

Sinoplu Nefer Mustafa’nın önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.

Şehit ve gazilerimizden miras Mavi Vatan uğruna gece gündüz denizlerde dolaşan bugünün kahraman denizcilerine selam olsun.

Sevgiyle kalın.