O görüntüleri servis edenler bunu iyi anlasın!

O görüntüleri servis edenler bunu iyi anlasın!

Hepimizin bildiği bir sözdür: Masa her zaman kazanır.

Bugün masanın sahibi Amerika’dır.
Biz buna karşı çıkıyor ve masanın yıkılmasını, Amerika’nın sahibi olduğu masanın altında kalmasını ve uluslarası sistemin yeniden kurgulanmasını istiyoruz.

Bu sebeple özellikle 15 Temmuz’dan sonra ülkemizde bölgesel iş birliğini öne çıkaran politikalar hiç olmadığı kadar destekçi buldu ve Türkiye açık bir şekilde, tabii imkanlar dahilinde masanın sahibi ile arasına mesafe koymaktan çekinmedi. S-400’lerin alınabilmesi de bunun bir göstergesiydi.

İdlib meselesinde de her fırsatta bu anlatılmaya çalışıldı.
Aslolarak Türkiye ve Rusya’nın stratejik ortaklık kurabileceği ve bu sayede Amerika’nın bölgeyi parçalamasının önüne geçilebileceği, İdlib’te anlaşmanın da bu stratejik ortaklığın sarsılmaması için önem arzettiği hususunda ısrarlı taleplerimiz oldu.

Bir televizyon kanalında, bu birlikteliğin en kuvvetli şekilde sarsıldığı günlerde bir kendini bilmezin sarfettiği olumsuz cümlelere Türk toplumunun hemen hepsi karşı çıktı, tepki gösterdi.

Bugün itibariyle sanırım izlemeyenin kalmadığı o görüntülerde ise Türk Milletinin temsilcisi olarak Moskova’da bulunan Cumhurbaşkanımızın bir kapı önünde beklediği, sonra yorularak bir koltuğa oturduğu anlar bir Rus kanalınca dünyaya servis edildi.

Liderleri bekletmesiyle ünlü Putin’i yüceltmek için Rus kanal bir de video üzerine sayaç koydu.

İsterlerse Putin’i yüceltsinler ama bu mümkünse bizim üstümüzden olmasın. Hiç kimse, hiçbir devlet, kendi aklınca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı aşağılama çabasına giremez! Buna önce Türk vatanseverleri karşı durur!

Eğer gerçekten bölgede Amerika karşıtı bir ittifak kurulacaksa bunun bütün yükü Türkiye’nin üzerinde olamaz. Hele hele bu Türklerin onurunu kırarak hiç olmaz.

Rusya’nın unutmaması gerekir ki Türk Milletinde Amerika nefretini körükleyen şey Amerika’nın bize küçük kardeşi ya da çalışanı gibi davranması olmuştur.
Eğer Türkiye’nin hassasiyetleri herhangi bir ülke tarafından gözetilmez, başka bir ülke tarafından küçük düşürülmeye çalışılırsa hiç düşünmeden o ülkeye karşı da cephe alırız.

Kim ki emperyalizm karşıtı cepheyi yaralıyorsa, o emperyalizme hizmet etmiş olur.

Türk Milleti artık arkadaşlıktan/dostluktan yana tavrını dünyaya ilan etmiş, kimsenin küçük kardeşi olmama kararını ispatlamıştır.
Rus dostlarımızın bilmediği bir tanımla söylersek: Eski abiler, kurabiye oldu.

Bu sebeple o görüntülerin dünyaya servis edilmesini bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en güçlü şekilde kınıyorum.