Stratejik bir analiz: Ermeni ordusu neden hezimete uğradı

Stratejik bir analiz: Ermeni ordusu neden hezimete uğradı

Arkadaşlar,

Bugünkü dersimiz strateji.

Bugün stratejinin iki önemli kuralı üzerinden Karabağ savaşını analiz edeceğiz.

O halde dersimizin konusunu şu şekilde ifade edebiliriz: Ermeni ordusu neden hezimete uğradı, Paşinyan neden rezil oldu?

Önce askeri stratejinin kısa bir tanımını yapalım. Askeri strateji, politikanın belirlediği amacı gerçekleştirecek hedefin elde edilmesi için mevcut askeri gücün uygun bir yöntemle kullanılması sanatıdır diyebiliriz.

Daha basit bir anlatımla; Askeri strateji=Askeri güç+Yöntem+Hedef olarak ifade edilebilir.

Askeri strateji, neyin, neyle ve nasıl elde edileceğini planlar ve uygular.

O halde askeri stratejinin üç unsurunun güç, hedef ve yöntem olduğunu ifade edebiliriz. Askeri stratejide başarı için bu üç unsurun denge içinde olması gerekir.

 Bunu bir şekil ile ifade edersek, askeri stratejinin üçayaklı (güç, hedef ve yöntem ayakları) bir tabureye benzediğini söyleyebiliriz.

Doğru askeri stratejide taburenin üçayağı denge içindedir. Yani, uygulanacak askeri stratejide güç ile hedefin dengeli olması ve gücün uygun bir yöntemle  (manevra ile) kullanılması gerekir.

Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağı ve yedi reyonu savunmak için uyguladığı askeri stratejinin taburesi dengesizdi.

Bir başka ifade ile, Ermenistan ordusunun savunulması gereken bölgede (hedefte),  siyasetin kendisine verdiği görevi yerine getirme, Azerbaycan ordusunun taarruzunu önleme kapasitesinde ve kalitesinde gücü yoktu.  Ermenistan ordusunun hedefi ile gücü dengesizdi. Bu nedenle uygulanan yöntemin (manevranın) başarılı olması da mümkün değildi.

İşte bu hedef –güç dengesizliği nedeni ile Ermenistan ordusu hezimete uğradı.

Azerbaycan ordusunun uyguladığı askeri stratejiye gelince, bu stratejinin taburesi dengeli idi. Yani, uygulanan stratejide kullanılan güç, seçilen hedefi ele geçirmek için yeterli idi ve doğru bir yöntem (manevra) uygulandı.

 Azerbaycan ordusu, Türkiye’nin imal ettiği SİHA ları kullanarak teknoloji ile gücünü artırdı. SİHA lar, Ermeni ordusunu tedbirsiz yakaladı ve bu ordunun verdiği ağır kayıplar nedeni ile moralinin çökmesine de neden oldu.

Görüldüğü gibi, askeri stratejide başarı için gereken, dengeli bir strateji taburesi oluşturmaktan, güç ile hedefi dengelemekten ve bu gücü doğru bir yöntem ile kullanmaktan ibarettir. Bu mesele bu kadar basittir.

Carl von Clausewitz usta çok önce bu önemli kuralı şöyle ifade etmiştir; ’’Bir seferi tamamı ile amacına ve aracına göre yönlendiren, bundan ne daha fazlasını veya daha azını yapan bir prens veya general, böylece dehasını göstermiş olur.’’

Yine usta Carl von Clausewitz’in ifadesi ile ‘’ Stratejide her şey bu kadar basittir, ancak bu stratejide her şeyin bu kadar kolay olduğu anlamına gelmemektedir’’

Peki, Paşinyan neden rezil oldu? Paşinyan kendi gücüne değil, başkalarının gücüne güvendiği için ve bu güçler gelmediği için rezil oldu. Strateji kitapları yazmaz ama başkasının gücüne güvenerek savaşa girmek, başkasının dalaveresei ile gerdeğe girmeğe benzer. Bu gerdekten çocuk çıkmaz, çıksa bile o çocuk sizin çocuğunuz olmaz. Gerdek olmadı, çocuk doğmadı, Paşinyan’ın güvendiği dağlara karlar yağdı, Paşinyan işte bunun için rezil oldu.

Şimdi ikinci önemli kurala geçebiliriz.

İkinci kuralı Çinli usta Sun Tzu’dan dinleyelim: ’’Ne zaman savaşacağını, ne zaman savaşmayacağını bilen muzaffer olacaktır.’’

Çok açık değil mi?

Azerbaycan ordusu yıllarca sabırla hazırlandı, hazırlandıkça güçlendi, siyaset ve diplomasi savaş için uluslararası ortamın en uygun olduğu zamanı kullandı ve zaferi garantiledi.

Dışardan destek geleceğine inanan Batı’nın kuklası Paşinyan ise   uygun olmayan şartlarda ve  süreçte saldırgan hareketlerle Azerbaycan’ı tahrik etti ve Ermeni ordusunun hezimetine neden oldu.

SON SÖZ:

Bir şirketi veya devleti yönetirken veya orduya komuta ederken, strateji taburenizi mutlaka doğru kurun. Yani, mutlaka hedefinizle gücünüzü dengeleyin, gücünüze göre hedefi, doğru yöntemi ve hamleniz için en doğru zamanı seçin.

Yoksa, Hitler’in Almanya’nın ve Avrupa’nın felaketine;  Paşinyan’ın Ermeni ordusunun hezimetine neden olduğu gibi siz de acılara neden olursunuz..

Bu günlük dersimiz bu kadar arkadaşlar.

Belki yine devam ederiz.