Taziye evi kentsel dönüşüm ofisi oldu!

Esenler Belediyesi’nde Sayıştay tarafından yapılan denetimde, taziye evi olarak yapılan binanın kentsel dönüşüm ofisi olarak kullanıldığı, gelir getirici bir iş olan tekstil atıklarının toplanması ve geri kazanımı işinin, özel bir firmaya ihalesiz olarak verildiği ortaya çıktı.

featured

Esenler Belediyesi’nde 2021 yılında Sayıştay denetçileri tarafından gerçekleştirilen denetimin raporu yayımlandı.

Sözcü’nün haberine göre raporda mevzuata aykırı bir dizi uygulama tespit edildi. Belediyenin mülkiyetinde olan bazı taşınmazlarda, imar planında yeşil alan, mezarlık veya eğitim öğretim alanı olarak ayrılan yerlerin gerçek ve tüzel kişiler tarafından işgal edildiği ve bu işgalcilerin söz konusu yerlerden çıkarılmadığı, bunun yerine tespit edilen ecrimisillerin kira gibi uygulanarak işgallerin devam etmesine olanak tanındığı belirlendi.

2021 yılı içerisinde yapılan ecrimisil tahsilatının 1 milyar 385 milyon 443 bin TL olduğu, tahakkuk tahsilat oranının yüzde 65,45 olduğu aktarıldı.

TAZİYE EVİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ OLARAK KULLANILIYOR

Esenler Belediyesi denetçilere verdiği yanıtta; imar planlarında ilköğretim tesisinde kalan alanın yaklaşık 630 metrekaresinin belediyenin sorumluluğunda olduğu ve söz konusu alanın kalan kısımlarının özel mülkiyette olduğu için okul yapımına uygun olmadığı kaydedildi.

İmar planlarında mezarlık alanı olan taşınmaz üzerindeki yapının taziye evi olarak yaptırıldığı, ancak kentsel dönüşümün acil ihtiyaç olması sebebiyle, söz konusu binanın geçici olarak kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanıldığı ve projelerin tamamlanması akabinde yapının taziye evi olarak hizmet vereceği açıklandı.

Sayıştay denetçileri de 2021 yılı itibariyle işgal edilen taşınmazların tahliyeleri için gerekli işlemlerin başlatılmasını, imar durumuna esas olacak şekilde işlem tesis edilmesini ve ecrimisil tahakkuk tahsilat oranının yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

GELİR GETİRİCİ İŞ, İHALESİZ VERİLDİ

Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki tekstil atıklarının toplanması ve geri kazanımı işinin, gelir getirici nitelikte bir iş olmasına rağmen, taraflarca  imzalanan bir protokol kapsamında özel bir firmaya ihalesiz olarak yaptırılması da mevzuata aykırı bulundu.

Lisanslı firmayla imzalanan ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren “Kullanılmış Giysi/Tekstil Atıkları Toplama Protokolü”nde yer alan “Toplayıcı firma tarafından, kullanılmış giysi/tekstil atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı projesi kapsamında ilçe sınırları içerisine yerleştirdiği her kullanılmış giysi atık kumbarası için aylık 100 TL/adet, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için her ayın ilk haftasında hediye çeki şeklinde bir tutanak ile belediyeye teslim edilecektir” maddesi hatırlatıldı.

Bu bağlamda, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplayıcı firmadan, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırması amacıyla 143 bin 500 TL’lik hediye çeki alındığı tespit edildi.

2021 yılında imzalanan söz konusu protokol belirli bir bedeli ihtiva etse dahi, tekstil atıklarının toplanması ve geri kazanımı işinin ihalesiz kiraya verilmesinin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirlendi.

Gelir getirici nitelikte olan tekstil atıklarının toplanması ve geri kazanımı işinin Devlet İhale Kanunu kapsamında yer alan mevzuat hükümlerine uygun olarak ihale edilerek yaptırılması gerektiği kaydedildi.

MÜDÜR ATAMALARI USULSÜZ BULUNDU

Raporda, idare tarafından sözleşmeli olarak istihdam edilen bazı personellerin müdür olarak görevlendirilmesi mevzuata aykırı bulundu.

Raporda “Sözleşmeli personel yıllık sözleşme ile çalıştırılmaktadır. Bu nedenle, sözleşme ile yıllık olarak istihdam edilen personelin, sürekliliği beklenen ve asli bir görev olan yönetici pozisyonunda müdür olarak çalıştırılması söz konusu değildir” denildi.

Yapılan incelemede, 28 Eylül 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne, 10 Kasım 2021 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sözleşmeli personellerin müdür olarak görevlendirildiği tespit edildi.

Belediye, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevlendirilmesi bulunan sözleşmeli personelin müdürlük görevlendirmesi sonlandırıldığını, İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevlendirilmiş personelin görevlendirilmesinin de en kısa sürede sonlandırılacağını bildirdi.

DOLU KADROLARA ATAMA YAPILDI

Belediyenin bazı dolu müdür kadrolarına görevlendirme yapıldığı da tespit edildi.

Raporda “İlgili mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, bir görevin tedviren gördürülmesinin istisnai bir durum olduğu ve bu usulün kanunda belirtilen şartları haiz personel bulunmadığı koşullarda uygulanabileceği anlaşılmaktadır” denildi.

Yapılan incelemede, belediyede tedviren atamaların yapıldığı 3 adet müdür kadrosunun da dolu olduğu ve bu kadroları işgal eden personelin idaredeki görevine Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde fiilen devam ettiği tespit edildi.

Belediyeden verilen yanıtta gereken düzenlemenin yapıldığı bundan sonraki süreçte de bulgu maddesinde belirtilen hususa dikkat edileceği ifade edildi.

Taziye evi kentsel dönüşüm ofisi oldu!

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!