Toplumsal çöküşün panzehiri çağdaş spor eğitimi ve kültürüdür

featured

Murat Bölükbaşı yazdı

Spor, temel eğitim kültürünün ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Eğitim ve yaşama kültürünü önemle etkileyen spor kültürü, olguları itibariyle aile içi eğitim ve temel eğitimi doğrudan hedef alır. Bu etkileşim sonucu küçük yaşta spor kültürü ve alışkanlığının kazanılması; bedensel, zihinsel, ruhsal beslenmeyi ve gelişimi pozitif bir etkiyle gerçekleştirir. Spor kültürüyle büyüyen ve gelişen çocuk; özgür, özgün, özgüvenli, sorumluluk bilinci yüksek, paylaşımcı, çözüm odaklı, kolay ve etkili iletişim kurma kabiliyeti gelişmiş, problem çözme becerisiyle lider ve her alanda “aday” karakter sergiler.

Bireysel, ekonomik, sosyal ve toplumsal önemiyle spor, zihnen ve bedenen sağlıklı bir nesil yetişmesi, halk sağlığının korunması, toplumsal barışın tesis edilmesi, sosyal birlikteliğin ihsası ve gelişmesinde önem arz eder. Bu nedenle devlet, spor politikalarıyla desteklenen toplumsal spor kültürünün gelişmesi, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, adil yarışma, eşit ve hakça paylaşma etik ve ahlak anlayışını ilke edinen olimpik ruhun toplum geneline yayılmasını sağlayacak; dolayısıyla arzu edilen çağdaş, ilerici, aydınlık bir toplum hedefine ulaşmanın süre ve mesafesi oldukça kısalacaktır.

Spor dalında yetenekli gençlerin gelişmiş ülkeler seviyesinde eşit imkân ve olanak sağlanarak ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar elde etmesi, gelişmiş ve çağdaş toplumlar arasındaki ülke itibarını ve pozitif algıyı güçlendirecektir.

Spor, gençlerin kurduğu gelecek hayallerinin sağlam temeller üzerine bina edilmesini sağlayan çelik bir kolondur. Bireyin günümüz Türkiye’sinde karşılaşabileceği problemlerle başa çıkmada spor kültürüyle kazanılan, içinde akıl, sabır, azim, inanç, irade, çözüm üretme kabiliyeti olan sporcu karakteri, önemli bir bireysel ve toplumsal kültür temeli oluşturarak bireyin her alanda başarılı olabileceği çağdaş ve ilerici bir toplum talebini ortaya koyar.

DEĞERLERİN OLUŞUMU 

Milli eğitim program ve uygulamaların yetersizliği, eğitim politikalarının ülkenin kuruluş ilke ve devrimlerinden uzaklaşması, kurucu önderimiz Atatürk’ün tarif ettiği milli, çağdaş, modern ve ilerici bir vizyondan dinci eğitim politika ve uygulamalarıyla karanlık bir alana çekilmesi; yine aile ve çocuklarımızın, yoksulluk, cehalet ve devletin geçmişten gelen hatalı ve yetersiz eğitim ve koruma politikaları sonucunda terör örgütleri ve cemaatlerin oltasına takılıp bir kısmının ele geçirilmesi sonucu bu karanlık yapıların hizmet eri haline gelmesi, eğitim ve spor politikalarının önem, öncelik, ciddiyet ve hızla ele alınmasını mecbur kılmaktadır. Çocuk ve gençlerin devlet şemsiyesi altında spor eğitim ve öğrenimi yanında, milli bilinç, ülkü, etik ve ahlaki değerler eğitimi alabilecekleri spor kültür ve eğitimi programının güçlü ve hızlı bir şekilde inşa edilmesi öncelikli hedeflerden biri olmalıdır

SAĞLIKLI YAŞAM HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINMALI 

Uyuşturucu kullanımının dokuz yaşına indiği ülkemizde çocuklarımızın güvenilir, sağlıklı yaşam ve eğitim hakkını; okul, aile ve ilgili spor eğitim kurumu paydaşlığında ihsas ederek ilgili devlet kurumları ile işbirliği içinde çocuklarımızın güvenlik, eğitim ve sağlıklı yaşam talebi ve hakkı güvence altına alınmalıdır.

Bu olgular ve nesnel gerçekler spor eğitiminin zaruret ve önemini, devletin öncelikli program ve politikalarının en başında spor politikalarının ele alınması gerektiğini önem ve ciddiyetle göstermektedir. Karar ve uygulamalarıyla, geçmişten bugüne yaşanmış olan canlı örnekleriyle bugünkü yönetim anlayışının bu politikaları ele alıp gerçekleştirmesi eşyanın tabiatına aykırı bir beklenti ve hayalcilik olur; lakin yıkılmaya çalışılan, ama asla başaramayacakları laik devlet ve toplum yapısının en kısa sürede onarılması için sporla eğitim, en acil ve öncelikli politikalardan biri olarak ele alınmak zorundadır. Bu yazıyı hazırlamamdaki en büyük motivasyon, başta Enes Kara evladımız olmak üzere sahip çıkamadığımız, yitip giden ve hala çırpınarak bir kurtarıcı elin uzanmasını bekleyen ülkemin tüm çocuklarıdır.

 

Toplumsal çöküşün panzehiri çağdaş spor eğitimi ve kültürüdür

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!