Türk Milleti hepimizden vatan savunması bekliyor

Türk Milleti hepimizden vatan savunması bekliyor

27 Şubat Perşembe günü İdlib’den acı bir haber geldi, sonuçları, yüz yıllık ezberleri bozacak kadar derin, artık yaraların kan kaybının sayıların ötesine geçtiğimiz hayati bir anda ve kaybetmeyi aklımızın ucundan geçirmeyecek başka bir yerdeyiz.

Özal’ın bir koyup üç alacağız diyen I. Körfez Savaşı’ndan bu yana savaşa karşı çıktık, sonuç, Orta Doğu’da milyonlarca ölü, on milyonların göçü ve Rusya-ABD vs. dünyanın bütün savaş makineleri bölgeye yerleşti.

27 Şubat Perşembe günü itibariyle artık savaşın kapısındayız, önce Rusya gerçek tarihi yüzünü gösterdi, sonra NATO’nun sırtımızda hançeri, elli yıldır popülist siyasetlerle oyalanan Türk Milleti acı ve büyük yüzleşmeyle artık karşı karşıya.

Bu saatten sonra istesek de yumuşayamayız, savaş budur, daha ağır yüzleşmeler taşı şekilleyen testereler gibi, yüzleşmeler mermeri yonta yonta kendi hakiki gücümüzü ve asli kimliğimizi ortaya çıkartacak, yalan dolan hile hurda güçsüz görüntü şişirme sahte dost zayıf cüruf ne varsa ayıklanacak.

Milli seferberlik gücümüzü de test edip yüzleşeceğiz. Hava savunması olmadan askeri bir harekâtın sorumluluğuyla da yüzleşeceğiz.

Güçlü dirayetli insanlara yakışır şekilde iç politikada laf anlatılmaz aşılmaz geçilmez bir yerde tıkanıp kaldığımız gerçeğiyle de yüzleşeceğiz.

Savaş, insanlık ve ülkemiz için ‘dehşet’tir, ancak durdurulması mümkün değil, bir defa başımıza maalesef gelmişse artık okuma-yazması olanlar için savaş aynı zamanda hayatta kalıp yol bulabilmek için ‘mükemmel bir eserdir’.

Her milletin tarihinde çıkışsız yollara saplanıp kalındığı büyük anlar vardır.

Ve savaş acı sonuçları maliyetiyle bedeller ödete ödete yanlış karanlık çözümsüz siyasetin bütün düğümlerini çözer. Ya ürperterek korkudan titretir dizlerinizi çözer ve kendinizi savunamaz hale getirir sizi, ya, birbirimizin kalbine yeniden dayanışma köprüleri kurup meşakkatli ama rahatlatıcı yeni güzel günlerin yeni siyasetlerin nihayet önünü açar!

Blöfleri, küstahlıkları, ben bilirimleri, sahte dostları, maceracıları, pusuda bekleyen leşçileri, ve gerçek devlet adamlarını ve milli kahramanları ortaya çıkartır.

Ancak milletçe sürpriz yaşamadık hiç şaşırmadığımız bir yüzleşme, Vietnam’da, Afganistan’da, Irak’ta, Cezayir’de, Kamboçya’da, Suriye’de peş peşe çok ağır yenilgiler alan düşmanlar hiç ders çıkartmadan bir daha meydan okuyorlarsa bizim de gücümüzü bir daha test etmek göğsümüzü siper etmek çok geç kalınsa da artık vatan borcumuzdur.

Ya yaralarımızı sarıp büyük bir milli kudretle yeniden ayağa kalkarız ya da milletler sürüne sürüne acı felaketleri peş peşe hüsranlar yaşayarak yok olmaya doğru sürüklenir.

Türk Milleti çok ihanetler görmüş ama diz çökmemiş, ağır istila ve saldırılar görmüş ama asla yere düşmemiş, en yalnız anlarında dahi gururundan taviz vermemiş, büyük bir milletin adıdır.

Bu büyük milletin evlatlarının saldırıları karşılıksız bırakmayacağına inancımız tamdır.

Ancak peşinen söyleyeyim, artık dünde kalmış pamuk ipliğine bağlı eski dostluklara karşı hazırlıksız ve acil bir hesaplaşmaya girişmek gibi bir deli hırsın kurbanı olacakları bilinç kaybı yaşayacaklarına da asla hiç inanmıyorum.

Beklemek tartmak güçlenmek başka şey, ancak bu büyük saldırıdan bu saatten sonra ölçülülük ve sükunet istemek artık milli zayıflıktır.

Ve bu saatten sonra kuru gürültü, hamasi, taşkın, oyalayıcı, ateş düşürücü nutuklar da artık küçük komik düşürücü yine bir daha içeriye oynamaktır.

Bu saatten sonra iktidar milletimizi felaketlere sürükleyen yanlış siyasetlerin bir daha trajik kahramanları olmak istemiyorsa ‘hayal kırıklıklarımızı’ söyleyebilecek kadar bilge ve güçlü ve güvenleri çok yüksek insanlar olabilmeli.

Ve iktidar, milletimizin asli güçlerinden başka güvenebileceğimiz başka hiçbir şeyin olmadığını artık dillerini ideolojilerini kuşatıldıkları çevrelerini siyasetleriyle bir daha düşünüp ayıklamak temize çekmek için bu tarihi kırılma anını büyük bir fırsat görmeli.

Yeter ki tarih bilelim ve böyle felaket anlarında büyük milletimizin içinden tarihimiz kadar büyük bir kuvvetin çıkıp geliverdiğine hepimiz inanalım, Vietnam sonrası Amerika Afganistan sonrası Rusya’nın iktidara dirayetli kararlar alabilecek albaylıktan yüksek komutaya kadar yeniden revize ettiğini unutmayalım.

Buraya kadar gelmeyecek-getirilmeyecektik, bu karşı çıkışlar artık dünde kaldı, ya da artık çok ileri tarihlere ertelendi. Çünkü artık BAŞKA bir yerdeyiz. Artık, hamurumuzu göreceğimiz mayamızı göreceğimiz… Acı çekme birlik olma ve milli seferberlik toparlanma gücümüzü göreceğiz.

Ne kadar büyük bir dertle baş başa yapayalnız kaldığımızın farkında olup, artık kimseye topyekun teslim olmayan, güngörmüş akıllanmış sağduyulu seçmenler ve askeri kadrolar yetiştirmenin bir daha bıkmadan usanmadan yorulmadan ve zırnık geri adım atmadan büyük derdi telaşında olacağız!

İki ucu boklu değnek, felaketin büyüklüğüne bakın, iktidarın islami gruplarla girdiği geri dönülmez bu yanlış yola, ana muhalefet partisi Yeni CHP öteden beri hala bütün karşı çıkışlarımıza rağmen PKK-PYD’yle savaşı çok başka yönden kaldığı yerden sürdürecek politikaları dillendiriyor, bir türlü milli ve alternatif olamıyor, siyasi çözümsüzlük milli çaresizliğimizi daha da ağırlaştırıyor.

Türk Milleti, siyasetçisinden yazarına kadar, tarih önünde bir daha, canla başla anlatılmaz o muazzam güveni, tereddütsüz bir irade ve kararlılıkla, hepimizden vatan savunması bekliyor.