Nihat Genç

Maymuna dönüştürülen poster Atatürkçüleri

featured

Nihat Genç yazdı…

Bizler zihnen fikren kalben Cumhuriyet’e inanmış insanlarız, herkes hukuk karşısında eşittir ve nüfus kağıdında Türk yazan herkes pekala cumhurbaşkanı başbakan vekil olabilir!

Ama bu bir takım rastlantılar ve tuhaflıkları görmezden gelmek, enayiliği peşinen kabulleniyoruz anlamı hiç taşımaz, mesela, CHP vizyon programında ekonominin başına üç isim getirildi: Daron Acemoğlu, Selin Saye Böke ve Rifkin!

Tanzimat ve Islahat reformları halk arasında ‘artık gavura gavur demeyeceğiz’ diye tarif edilip anlatıldı, ki, CHP ekonominin başına üç isim getirdi: Daron Acemoğlu, Selin Sayek Böke ve Rifkin..

Islahat’tan sonra gayrimüslim tabiri yerine ‘Osmanlı vatandaşı’ kullanılmaya başlandı, ki, Osmanlı kendi tebaası Hristiyanlar için ‘gayrimüslim’ Osmanlı dışındaki Hristiyanlar için ‘gavur’ tabiri kullanır ve ‘kafir’ kelimesini genellikle dinsizler için kullanır, mesela ‘zındık’ kavramı çok eskiden mecusi ve zerdüşizm için kullanılmıştı ama zamanla ‘dinsiz-peygambersiz-Allahsız’ anlamında kullanıldı!

Kapitülasyonlar ve üstüne İngilizlerle Balta Limanı anlaşması Osmanlı’nın can damarı gümrük vergilerini bitirdi, öyle ki, 1890’lara geldiğimizde kurulan İstanbul Barosu’nda tek Türk ya da müslüman avukat yoktu, çünkü, ticareti yapan gayrimüslimler, tercümanlar gayrimüslimler, aracılar gayrimüslimler, satan gayrimüslim alan firma gayri müslim ve aralarındaki ihtilafları da kendi aralarında mahkeme ediyorlardı, yani bizim topraklarımızda bizim müdahil olacağımız bir şey yoktu, bu, Osmanlı’nın iflası Duyun-u Umumiye’ye giden yoldur!

İşin başında İttihatçı siyaset ve kadrolar da “Osmanlı vatandaşıydı” ve hatta çok meşhur Ermeni bir terörist İttihatçı kadrolardan vekil dahi olmuştur ve sonra, Ermeni ayaklanmaları başta ve sonra seçimlerde gayrimüslimlerin kendi adaylarına oy verip çoğunluk olmadığı bölgelerde bile İttihatçılara oy vermemesi ve İttihatçılar kendi çoğunluk bölgelerinde dahi gayrimüslim adaylara oy vermesi “Osmanlı vatandaşlığı”nı paramparça eden çok sert bir soğukluk yarattı ve bir kaç yıl içinde İttihatçıların da fikirleri değişiverdi!

Ermeni ve Pontus ve Balkanlar’ın ayaklanması ve Arapların İngilizlerle işbirliği içinde Osmanlı’yı hançerlemesi ve Balkan Harbi’yle Osmanlı’dan beş-altı tane Hristiyan devletin ayrılması ve sonrası İngiliz, Fransız, Yunan işgali ve iç ayaklanmalar başlayınca Türk ve Türkçülük ve Türk Milleti gibi kavramlar önce tartışılmaya sonra bir fikir hareketi haline gelmeye başladı!

Sonuç: Milli egemenliğini İstiklal Harbi’yle kazanıp Cumhuriyet’i kuran Türk Milleti’dir!

Yeni CHP’nin vatan haini Seyid Rıza’yla ve sonra Cumhuriyet düşmanı tarikatlarla ve Fetö’yle helalleşmesi ve vatanseverleri kovup kadrolarını ‘kimlik’ siyaseti ve ‘açılım’ üzerine yapması bir tesadüfler zinciri miydi?

Bugün, Tele 1’de ve Halk TV’de ve Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinde her Allah’ın günü Atatürkçü namı altında yüzlerce yazarın işte bu ihanet projesi karşısındaki tavırlarını günbegün hayretler içinde izliyoruz!

Biz bunlara Atatürk adını kullanan poster ya da gardırop Atatürkçüleri diyoruz, ki, gardırop Atatürkçüleri Türk tarihinin en büyük hainlerinden Mustafa Sabri’nin soyu Ekmeleddin’i dahi cumhurbaşkanı adayı olarak desteklediler!

Ve sonra “HDP artı CHP eşittir seçim galibiyeti” siyasetine uygun parti programlarını ve siyasi dillerini açılım doğrultusunda değiştirdiler! Vatanseverleri partiden tasfiye edip Atatürk ve Cumhuriyet’le ideolojik ve beyin sorunlu ne kadar adam var partiye doldurdular, yetmedi, CHP’nin kuruluş anayasasını reddettiler, yetmedi, Altı Ok’tan vazgeçtiler, yetmedi, Tek Parti döneminin karma ekonomisini ve kooperatiflerini ağızlarına tek cümle almadılar, yetmedi….

Said Nursici Gültekin Uysal’la ittifak yaptılar, bu poster Atatürkçüleri ağzını açıp tek laf etmedi.

Yetmedi, Suriye’ye saldıran Haçlı Seferleri’ne Türkiye’yi dahil edip İŞİD ve PKK ve onların sahipleriyle milyonlarca müslümanı müslümana öldürten Davutoğlu’na ağızlarını açıp tek laf etmediler, aksine ittifak kurdular!

Yetmedi, Ruzi Nazar’ın yetiştirmesi Enver Altaylı’nın kurduğu partiyi baş tacı ettiler ve bugün İnan Kıraç’la Levent Göktaş’ın çok şaibeli iş ortaklığından tek satır konuşup, bu nedir, biz kimlerin oyuncağıyız hangi karanlıkların içinde yaşıyoruz, diyemiyorlar!

Yetmedi, CHP kadrolarını Fetö’ye açtılar, yetmedi, CHP’nin il ve ilçe yönetimleri HDP’li kadroların eline geçti, tek laf etmediler ve yetmedi, zavallı bir laz müteahhitten ikinci Atatürk efsaneleri yarattılar!

Ve, kendine Atatürkçü diyen aydınların suskunluğuyla Batı dışı topraklarda tarihin ilk ve en büyük bağımsızlık savaşını verip Cumhuriyet’i kuran parti hepimizin gözleri önünde tarikatların Fetö’nün ve vatan hainlerinin vs. eline geçiverdi, hepimizin gözleri önünde, artık, parti onların, gümrük onların ticaret onların artık baro onların, artık sivil kurumlar onların, yüzyıl öncesi gibi, aralarında bölüşüyorlar vatan toprağını tartışıyorlar ve bir milli avukat ve milli savcı bulamıyoruz, yani, yüzyıl öncesi gibi, bize göre bir şey yok, aralarında taksimat yapıyorlar!

Ve gözlerinizin önünde CHP vizyon programında bize hala tüm dünyada yenilmiş ve ülkemizde mudilerin intiharları ve halkın soyulmasıyla büyük felaketlere yol açmış neo-liberal masallar anlatıyorlar! Ve Selin Sayek Böke, mesela, Atatürk’ten dahi alıntı yapıyor, ki, aldatıyor, açın Milli İktisat Kongresi’ni ya da Atatürk’ün kapitalizm hakkındaki görüşlerini okuyun, ‘Ne Bolşeviğiz ne kapitalistiz’ diyor ve Karma Ekonomi’yi öne çıkarıyor, ki, günümüzde vahşi kapitalizmin geldiği noktada artık dünyada bütün iktidarlar “kamuculuğu ya da karma ekonomiyi öne çıkartıp vahşi kapitalizm karşısında halkı işçiyi işsizi korumalıyız” demeye başlamışken!

Oysa neo-liberal politikalarla bankaları sıkılaştırıp kredi ve faiz girdabıyla Türk halkını soyan bankalar ve bankaların kurtarıcısı Kemal Derviş’tir ve Tayyip bu banka sistemini kendi adamlarının emrine verip ayrıcalıklı yepyeni bir oligark saray düzenini bu sayede kurmuştur!

Dün ve bugün, bütün gazeteleri ve yazarları tek tek okudum, Cumhuriyet ve Sözcü ve Tele 1 ve Halk TV vb. kendine Atatürkçü diyen yazarlar, Daron Acemoğlu, Selin Sayek ve Rifkin’i alkışlıyor!

İnsan sormadan edemiyor, yahu bir müslüman bulamadınız mı? Koskoca ülkede bir tane de mi Cumhuriyetçi kalmadı?

Seyid Rıza, Fetö, İnan Kıraç, Daron Acemoğlu, vs. hepsi Cumhuriyetçi aydınlara bir kilit atmış, boyunlarına zincir bağlamış, çıkar menfaat ya da bir inat uğruna hepsini sonunda gelip neo-liberal projenin köpeği kölesi haline getirmiş, gıklarını çıkartamıyorlar!

Kapitalizmin parası çünkü ahlakı ve idealleri çürütür ve sonra kişiliğini ve karakterinizi satın alır!

Bir şekilde sizi ‘satın alırlar’ ve ağzınızı açamazsınız!

Bir zahmet AKP’nin kuruluş yıllarına ve Türkiye’yi sürüklediği felaketlere dönün, aynı neo-liberal politikalar aynı sıcak para aynı İngiliz ve Amerika ilişkileri aynı Fetö aynı liberaller aynı PKK’lılar hepsi devredeydi ve hepsi içiçe koyun koyuna Türkiye Cumhuriyeti’nin sonunu orduyu hukuku meclisi dağıtarak ilga ve işgal ederek ve yağma ve talanla ele geçirdiler, şimdi daha sevinçliler çünkü poster Atatürkçülerini de yanlarına almışlar!

Ve ama asıl, neo-liberal politikalarla borsayı ve banka kredileri ve ihaleleri ele geçirip kendi tarikatlarına ve zenginlerine bölüştürüp yepyeni ‘dokunulmaz’ yargılanmaz ‘kutsallaştırılmış’ ayrıcalıklı bir sınıf yarattılar! Ve ülkede satılmamış peşkeş çekilmemiş orman yayla ihale milli emlak ve kamu iktisadi teşekkülü bırakmadılar, hepsini ‘nüfuzlarına’ geçirdiler, aynı borsa ve banka oyunlarıyla!

Mesela yırtına yırtına Türk Telekom satışına karşı çıkan bir Mümtaz Soysal vardı, ne oldu, bir kenarda kimseler duymadan ölüverdi, mesela Cumhuriyet’e sahip çıkan bir Muammer Aksoy vardı ne oldu, bir gizemli suikastle öldürüldü, nicesi ya öldürüldü ya şimdikiler gibi susturuldu, ya da…

Artık acı gerçeğimizi kabullenmeliyiz, poster Atatürkçülerini neo-liberalizmin ağaları kendi saflarına sonunda katıverdi!

Ne diyelim, olacağı varmış!

Ve ama…

Bir yandan da sevinmeliyiz çünkü ‘maskeler’ düştü!

Çünkü milli bir cephenin ne kadar hayati önemde olduğu bir daha ortaya çıktı!

Hainlerin işbirlikçilerin susanların posterci ve gardıropçu ve rakıcı ve baloculukla Atatürk’ten geçinenlerin yüzlerine tükürüp cephe cephe, yara yara hepimizi kardeşleyen ve bölüştüren Cumhuriyet ve kamucu politikaları savunan fikirlerin ne kadar hayati önemde olduğu bir daha ortaya çıktı!

Yazmaya başladığım günden beri iddiam budur, Cumhuriyet’i rantiyelerle holdinglerle uluslararası şirketlerle tarikatlarla Fetö’yle PKK’yla işbirliği içinde aynı siyasi yataktaki insanlar hiç ama hiç değil, Cumhuriyet’i koruyacak yaşatacak olan eyvallahsız ödünsüz ve gözü kara ve kendine güvenen yoksul halkın çocuklarıdır!

Allah’a şükredin, din alıp satan İslamcıların yolsuzluklarını pisliklerini kepazeliklerini skandallarını dünya gözüyle size gösterdiği için, Allah’a bir daha şükredin, cakayla kahramanlık taslayan bir tafrayla rakıcı balocu Atatürkçülerin memlekete kast eden vatan haini neo-liberal politikaların köpekleri olduğunu dünya gözüyle size tane tane ayan beyan gösterdiği için!

Korkmayın, bu sahtekarların satılmış ruhunu çok iyi bilen sağlam zırh gibi Cumhuriyetçi aydınlarınız bu ihanete asla ortak olmayacaktır!

Daha önce yazdığım bir yazının linkiyle bitireyim yazımı, şöyle demişim: ‘Ekşi sözlük ağzıyla, Daron Acemoplu kim amk.!’

 width=

Maymuna dönüştürülen poster Atatürkçüleri

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

11 Yorum

 1. 2 ay önce

  Bu halk senin gibi bir Aydını olduğu için de Tanrıya şükretmeli Nihat…

  Cevapla
 2. 2 ay önce

  Bu yazi çocuklarımıza ders olarak okutulacak. Ve bizler bös bös bogurmustuk diyecegiz cocuklarimiza. Tek çare kaldı bir oğlum var onu kemalist yetiştireceğim belki bir umut olur.

  Cevapla
 3. 2 ay önce

  CHP değil Sosyalist, Ulusal kapitalist bile değil. ABD kapitalizminin ayakçısı olalım diyen ekonomistleri başdanışman yapıyor yine de ortamlarda adı Solcu diye anılıyor. Bu komedi değilse ne komedidir!

  Cevapla
 4. 2 ay önce

  Cumhuriyetçiler olarak buradayız. Her rengin içinde varız. Ve vatan nöbeti tutuyoruz. Merak etmeyin. Birgün çıkar geliriz. Yaz bulutları gibi değil, kış bulutları gibi geleceğiz. Cumhuriyeti yok etmek isteyenlerden hesap sormaya geleceğiz. Her şerden bir hayır doğar unutmayın. Vallahi biz kazanacağız.

  Cevapla
 5. 2 ay önce

  Ben Cumhuriyeti kendi özünde yaşayarak yetişmiş bir insanım. Kendimde ve çevremde Cumhuriyet kazanımlarının ne işe yaradığını her zaman gördüm. Çulsuz bir insan olan emminin oğlu, yani benim emmioğlum Dünya çapında bir profesör oldu, ki içerde ve dışarda yere göğe koyamazlar. Merak edenlere adını da veririm.

  O kadar kolay mı, benim anam babam Cumhuriyet’ten caymak !
  O kadar kolay mı, benim Ata yadigarı Cumhuriyet’ imi elinden almak !
  Bizimde söyleyeceğimiz bir çift laf olur elbet, GÜNÜ GELİNCE !!!

  Cevapla
 6. 2 ay önce

  Biri Hataylı hristıyan rum, biri hristiyan ermeni; uzaktan bağlanan da Amerikan vatandaşı ama anne tarafından Yahudi. Harika karışım. Bu bağlamda Genç’in Tanzimat ve Islahat dönemleriyle ve Osmanlı’nın son döneminde tecrübe edilenlerle benzetme kurması da harika olmuş.

  Sorun farklı dinden olmalarında değil elbette; mesele “bu farklı din ve milliyetlere mensup küreselciler” eliyle bir şeylerin Türk milletine dayatılmak istenmesinde. Yoksa Şişli’deki Ermeni esnaf veya adadaki Rum balıkçı vatandaşlarımızla kimsenin alıp veremediği yok.

  Cevapla
 7. 2 ay önce

  yoklama alalım kimler var

  Cevapla
 8. 2 ay önce

  Nihat Genç yıllardır hep gerçekleri yazdı; kimle biraz yol yürümek istediyse bir süre sonra insanlar belli maaşlara, imkanlara tav olup sisteme entegre olup sisteme can kattılar. Kolektif olarak yapıldı bu. Nihat Genç herkesin yaptığı şeyi doğru kabul etmedi. Hep böyle olmaz burada bir sorun var dedi. Önce uyardı, sonra sert eleştirdi. Sonra da yolunu ayırdı. Olmuyor biri bitiyor biri başlıyor. AKP 20 yıllık iktidarında her şeyi denedi; herkesle kanka oldu sonra kavga etti. Aslında çok pahalı bir öğretici oldu. Ne yapılması gerektiği konusunda net bir fikir edinmek zor olabilir ama ne yapılmaması gerektiği o kadar açık ki. Yok arkadaş hiçkimse ders çıkarmıyor; örgütlü kötülüğün birisi gitse yenisi geliyor. Hep aynı şema, sadece insanlar değişiyor. Gerçekleri konuşan insanlar da yalnız kalıyor; dışlanıyor… Yazık çok yazık…

  Cevapla
 9. 2 ay önce

  KK ,bu daron ve hacer gibi tiplerle calismasinin sebebi secimi kaybettigi zaman ben size dunyaca unlu iktisatcilari getirdim secmen kiymetimizi bilmedi diyerek secmeni suclamak. Secimi Erdogana verecekler ayni 2018de oldugu gibi sadece suclayacak birini ariyorlar. Meral abla da bu isten siyrilmak icin ben mansura,ekreme teklif ettim kabul etmedi diyecek ,mansurda ve ekremde kk engel oldu diyecek. KK bu secimden sonra emekli olacak yerine ekrem gececek.Bu sekilde herkes bu maglubiyettin sucunu birbirine atacak. Su anda yapilan butun bos islerin altinda kaybedilecek secimi birinin ustune yikmaya calismak var.

  Cevapla
 10. 2 ay önce

  HDP +CHP = Seçim galibiyeti olurmu yahu ayıptır.CHP nin yerine AKP koyun ki işin tadı çıksın.Yahut kapatsınlar HDP yi seçimi reis kazansın,doğu illerinde AKP tulum çıkarsın.

  Cevapla
Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!