Kutadgu Bilgi Konferansı

İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ve Karahanlı Türkçesinin ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib tarafından yazılışının 950. yıl dönümü, '2019 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri' arasına alınmıştır. Bu vesileyle Türk Dil Kurumu tarafından 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı düzenlendi.

Kutadgu Bilgi Konferansı

Türk Dil Kurumunun düzenlediği ve 26 Eylül’de Başkent Öğretmenevi’nde başlayan “Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı” kapanış ve değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.

Kapanış oturumunda Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ile Türk Dil Kurumunun eski başkanlarından Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin yer aldı.

Kutadgu Bilig Konferansı 26-28 Eylül 2019-Ankara

Değerlendirmelerin ardından sırasıyla, Kurultay’a katılan her ülkeden bir bilim insanı konuştu.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, konuşmasına başta çalışma arkadaşları olmak üzere tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek başladı. Gülsevin Yusuf Has Hacip ve eseri Kutadgu Bilig ana konusu etrafında başta dil olmak üzere edebiyat, tarih, kültür ve diğer ilgili alanlarda Türkiye dâhil 15 ülkeden 133 bildirinin sunulduğu Kurultay’ın verimli şekilde tamamlandığını belirtti.

Kutadgu Bilig Konferansı 26-28 Eylül 2019-Ankara

Kutadgu Bilig üzerinde hazırlanan bu çalışmaların Türklük bilimine ışık tutacağı yönündeki temennilerini dile getirdi.

 

ULUSLARARASI KUTADGU BİLİG KURULTAYI BİLDİRİLER – KONUŞMACILAR – PROGRAM

AÇILIŞ TÖRENİ VE 87. DİL BAYRAMI KUTLAMASI
Yusuf Has Hacip Salonu
10.00-10.30 Protokol Konuşmaları
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Türk Dil Kurumu Başkanı
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ
Uluslararası Türk Akademisi
Prof. Dr. Düsen KASEİNOV
TÜRKSOY Genel Sekreteri
Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ
Azerbaycan Milletvekili
Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan V.
Mehmet Nuri ERSOY (teşrifleri hâlinde)
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
10.30-11.00 Müzik Dinletisi
İrfan GÜRDAL ile Türkçenin Tuğları
11.00-11.30 Açılış Konferansı
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ
11.30-12.00 Sergi Açılışı
TÜRKSOY Türk Dünyası Karma Resim Sergisi
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

*

26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 10.00-12.30
Ay Toldı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
13.30-13.50 Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN ► Kılık Sözü Üzerine
13.50-14.10 Prof. Dr. Mustafa UĞURLU ► “Yanut / Cevāb” Bağlamında Kutadġu Bilig Üzerine
Bir Değerlendirme
14.10-14.30 Doç. Dr. Berdi SARIYEV ► Kutadgu Bilig’de Geçen ‘Yol’ İzleri Üzerine Bir Araştırma
14.30-14.50 Doç. Dr. Baba MUHARREMLİ ► Kutadgu Bilig’de “Tanrı” ve “Peygamber” Anlamlı Kelimeler Üzerine

Kün Togdı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Çetin PEKACAR
13.30-13.50 Prof. Dr. Necati DEMİR ► Kutadgu Bilig’de “ma / me Bağlacı” ve Günümüz Türkçesine Yansımaları
13.50-14.10 Prof. Dr. A. Deniz ABİK ► Kutadgu Bilig’de ara … ara / ara … arala Bağlacı
14.10-14.30 Prof. Dr. Ferruh AĞCA ► Kutadgu Bilig’de ara … ara(la) Bağlacı Üzerine
Odgurmış Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
13.30-13.50 Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ ► Yusuf Balasagunlu: Türk Şiirinin Nizamî’si
13.50-14.10 Prof. Dr. Aleksandr TSOI ► Yusuf Has Hacib’in (Balasaguni) Kutadgu Bilig Eserindeki Odgurmış Karakteri
14.10-14.30 Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL ► Kutadgu Bilig’de Yöneticiler ile Din Adamı Odgurmuş Arasındaki İnanç Muhasebeleri
14.30-14.50 Öğr. Gör. Janagül SAMETOVA ► Kutadgu Bilig’deki Alegorik İsimlerin Özellikleri
ve Birbirleriyle İlişkileri

*
26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 13.30-14.50
Ögdilmiş Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
13.30-13.50 Prof. Dr. Bilâl YÜCEL ► Karahanlı ve Harezm Türkçesi Eserlerinde Ünlülerin Yazılışındaki Çeşitlilik Üzerine
13.50-14.10 Prof. Dr. Serkan ŞEN – Öğr. Gör. Najibullah BEGZAD ► Kutadgu Bilig’in Kahire
Nüshasında Ötrenin İşlevleri
14.10-14.30 Prof. Dr. Kasımcan SADIKOV ► Uygur Harfli “Kutadgu Bilig” Nüshasının Metin
Dil Bilimi Bakımından Başarılı Yönleri
14.30-14.50 Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR ► Kutadgu Bilig’in Söz Varlığı ve Günümüz Türk
Lehçeleriyle Karşılaştırılması
14.50-15.10 KAHVE MOLASI

Ay Toldı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Semra ALYILMAZ
15.10-15.30 Doç. Dr. Engin ÇETİN – Emre UZER ► Kutadgu Bilig’de “kılık” ve “kılınç” Sözlerinin Kullanım Özellikleri Üzerine
15.30-15.50 Doç. Dr. Fatih BAKIRCI ► Kutadgu Bilig’de Geçen “urunçak” Sözcüğü Üzerine
15.50-16.10 Doç. Dr. Cüneyt AKIN ► Kutadgu Bilig’de ‘yakşı’ Kelimesi Üzerine Bağlamsal Bir
Yaklaşım Denemesi
16.10-16.30 Doç. Dr. GERELMAA Namsrai ► Kutadgu Bilig’de Geçen ve Moğolcada Anlam
Değişmesine Uğramış Olan İkilemeler

Kün Togdı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
15.10-15.30 Prof. Dr. Mustafa ÖNER ► Kutadgu Bilig’de teg “gibi” Benzetme Edatının Yarattığı Edebiyat Üzerine Gözlemler
15.30-15.50 Öğr. Gör. Esin AĞCA ► Kutadgu Bilig Örneğinde Türk Dilinde Bir Zarflaşma Modeli: Niteleme Sıfatları → Nicelik Zarfları
15.50-16.10 Dr. Öğr. Ü. B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU – Nevin MAZMAN ► Kutadgu Bilig’de
Bir Bağdaşıklık Ögesi Olarak {+ki} Biçim Birimli Edatlar
16.10-16.30 Dr. Öğr. Ü. Ahmet HAŞİMİ ► Kutadgu Bilig’de Ses, Biçim Birimi ve Söz Dizimi
Olarak Kullanılan Pekiştirme Unsurları

Odgurmış Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Necati DEMİR
15.10-15.30 Prof. Dr. Magripa YESKEYEVA ► Kutadgu Bilig Dilindeki İnsan Kavramı
15.30-15.50 Prof. Dr. İsmail KAZIMOV ► Kutadgu Bilig’de “Tengri-Tanrı” Kavramı
15.50-16.10 Arş. Gör. Dr. Emine TEMEL ► Kutadgu Bilig’in Kavram Dünyasında Evlilik

*

26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE 15.10-16.30
Ögdilmiş Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA
15.10-15.30 Ord. Prof. Dr. Myratgeldi SÖYEGOV ► 1969’dan Başlayarak Son 50 Yıl Boyunca
Kutadgu Bilig’le Birlikte Yaşamak
15.30-15.50 Prof. Dr. Lindita XHANARI ► Şemsettin Sami’nin Kutadgu Bilig Değerlendirmesi
ve Bu Önemli Eserin Arnavut Dil Bilimi Üzerindeki Yansımaları
15.50-16.10 Doç. Dr. Muvaffak DURANLI ► Rusya’da Kutadgu Bilig Çalışmalarında Kazan
Şehri ve L. M. Volkova’nın Kazan Şehrindeki Son Dönem Çalışmaları
16.10-16.30 Dr. Öğr. Ü. Nurdin USEEV ► Kutadgu Bilig’in Kırgızistan Kültür / Toplum Hayatındaki Yeri ve Üzerinde Yapılmış Çalışmaların Değerlendirilmesi

*

27 EYLÜL 2019 CUMA

Ay Toldı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN
09.30-09.50 Doç. Dr. QızılgülABDULLAYEVA► Yusuf Has Hacibʼin “Kutadgu Bilig” Anıtında
Türk Kökenli Kelimelerin İlkin Tarihi Fonetik Sonluğu
09.50-10.10 Doç. Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN ► Kutadgu Bilig’de Karşılaştırma Kategorisi
İşaretleyicisi Olarak “Yig”
10.10-10.30 Öğr. Gör. İsmail ILGIN ► Kutadgu Bilig’de “oḳ/ök” Enklitiği

Kün Togdı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Musa ÇİFCİ
09.30-09.50 Prof. Dr. Aynur ÖZ ÖZCAN ► Kutadgu Bilig’de Eş Anlamlı Fiiller
09.50-10.10 Doç. Dr. Ertan BESLİ ► Kutadgu Bilig’deki Fiillerin İstemi Üzerine
10.10-10.30 Dr. Öğr. Ü. Hüseyin YILDIZ ► Kutadgu Bilig’de Bellek Fiilleri Üzerine Notlar
10.30-10.50 Emrah YILMAZ ► Kutadgu Bilig’de Geçen Fiillerin Semantik Tasnifi

Odgurmış Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
09.30-09.50 Prof. Dr. Zhanat AİTMUKHAMBET ► Kutadgu Bilig’deki Sembolik Betimlemelerin Mitolojik Temeli ve Sanatsal-Estetik Gelenek Meselesi
09.50-10.10 Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK ► Kutadgu Bilig’de Semboller Üzerinden Budist Etki
10.10-10.30 Dr. Öğr. Ü. Behruz BEKBABAYİ ► Bahaeddin Ögel’in Gözüyle Türk Mitolojisi
Açısından Kutadgu Bilig
10.30-10.50 Arş. Gör. Arda KARADAVUT ► Kutadgu Bilig’de Sayı Sembolizmi

Ögdilmiş Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Osman MERT
09.30-09.50 Prof. Dr. Süleyman SOLMAZ ► Yusuf Has Hacib’e Göre Kapıcıbaşı
09.50-10.10 Dr. Öğr. Ü. Nazmi ALAN ► ‘Kutadgu Bilig’ ve ‘Vagz-ı Azat’ta Bilge ve Âlime Bakış
10.10-10.30 Doç. Dr. Erkin EMET ► Çin ve Doğu Türkistan’da Kutadgu Bilig Üzerine Yapılan
Çalışmalar ve Çin’in Türkoloji Siyaseti
10.30-10.50 Dr. Öğr. Ü. Elçin İBRAHİMOV – Dr. Rubabe İBRAHİMOVA ► Kutadgu Bilig
Araştırmalarının Tarihi ve Azerbaycan’daki Durum

Yusuf Has Hacip Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. A. Deniz ABİK
09.30-09.50 Prof. Dr. İbrahim TAŞ ► Kutadgu Bilig’in Söz Varlığına Katkılar
09.50-10.10 Prof. Dr. Çetin PEKACAR ► Kutadgu Bilig’in Kelime Sıklığı Üzerine Gözlemler
10.10-10.30 Dr. Öğr. Ü. Gönül ERDEM NAS ► Kutadgu Bilig’in Söz Varlığının Kavram Sınıflandırması
10.50 – 11.10 KAHVE MOLASI

27 EYLÜL 2019 CUMA 09.30-10.50
Ay Toldı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU
11.10-11.30 Prof. Dr. Can ÖZGÜR ► Kutadgu Bilig Üzerine Kıpçak Türkçesi Bağlamında Tespitler
11.30-11.50 Doç. Dr. Ahmet KARAMAN ► Kutadgu Bilig’de Geçen “Kumaru” Sözcüğü Üzerine
11.50-12.10 Dr. Bekarys NURİMANOV ► Kutadgu Bilig’in Kazakça Çevirilerindeki Bazı Sorunlar
12.10-12.30 Arş. Gör. İbrahim KEKEVİ ► Kutadgu Bilig’de Geçen “Esri” (Kaplan) Sözcüğündeki Anlam Değişimi

Kün Togdı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Leylâ KARAHAN
11.10-11.30 Doç. Dr. Cahit BAŞDAŞ ► Kutadgu Bilig ve Uygur-Karahanlı Metinlerinde “kör-”
Fiilinin Ettirgen Şekilleri ve “körkit-” Üzerine
11.30-11.50 Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY ► Kutadgu Bilig’de Yükümlülük Kipliği İşaretleyicileri
11.50-12.10 Prof. Dr. Kadırali KONKOBAEV ► Kutadgu Bilig’in Yeni Kırgızca Çevirisi

Odgurmış Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU
11.10-11.30 Prof. Dr. Ayşe İLKER ► Kutadgu Bilig’de Ay ve Güneşle ile İlgili Astronomi Bilgilerinin Kaynağı
11.30-11.50 Doç. Dr. Mehmet Surur ÇELEPİ ► Kutadgu Bilig’in Folklor Semiyosferi
11.50-12.10 Dr. Öğr. Ü. Serkan DERİN ► Kutadgu Bilig’in Kaynakları Problemi (Ay Sembolizmi Özelinde Bir Yaklaşım)
12.10-12.30 Avazkhon UMAROV ► Kutadgu Bilig’de Düş Motifi

27 EYLÜL 2019 CUMA 11.10-12.30

Ögdilmiş Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Erdoğan BOZ
11.10-11.30 Prof. Dr. H. Haluk ERDEM ► Kutadgu Bilig’i Felsefi Açıdan Yeniden Anlamak
11.30-11.50 Prof. Dr. Dihan KAMZABEKULY ► XX. Yüzyılın Başındaki Ortak Türk Maneviyatı
11.50-12.10 Dr. Öğr. Ü. Ümit HUNUTLU ► Kutadgu Bilig’de Pozitif Bilimlerin İzleri
12.10-12.30 Dr. H. Emre PEKYÜREK ► Her Eserin Bir Öyküsü Vardır: “Kutadgu Bilig”in
Yazılış Öyküsü

Yusuf Has Hacip Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hayati DEVELİ
11.10-11.30 Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR ► Türkçe Terim Türetmede Kaynak Alınan Kutadgu
Bilig
11.30-11.50 Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ – Gyülcan BAYRAMİ ► Kutadgu Bilig’in Fergana Nüshası
Üzerine Genel Bir Değerlendirme
11.50-12.10 Doç. Dr. Akartürk KARAHAN ► Arat’ın Kutadgu Bilig Yayınına Clauson’un Yaptığı Düzeltiler
12.10-12.30 Dr. Öğr. Ü. Saidbek BOLTABAYEV ► Kutadgu Bilig’de Geçen Arapça ve Farsça
Kökenli Kelimelerin Transkripsiyonu Meselesi
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

27 EYLÜL 2019 CUMA 11.10-12.30

Ay Toldı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL
13.30-13.50 Prof. Dr. Karlygash SAREKENOVA ► Kutadgu Bilig ve Kazak Atasözleri
13.50-14.10 Doç. Dr. Kuanyshbek KENZHALIN ► Kutadgu Bilig’den Günümüze Kadar Yaşayagelen Kazakça Deyimler
14.10-14.30 Dr. Öğr. Ü. Negizbek ŞABDANALİYEV ► Kutadgu Bilig’deki Atasözlerinin Kırgız
Türkçesindeki Karşılıkları
14.30-14.50 Dr. Öğr. Ü. Ferdi GÜZEL ► Kutadgu Bilig’den Türkiye Türkçesi Ağızlarına Birkaç
Fiil

Kün Togdı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İbrahim TAŞ
13.30-13.50 Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK ► Kutadgu Bilig ve Dizini Üzerine Düzeltmeler
13.50-14.10 Prof. Dr. Hatice ŞAHİN ► Kutadgu Bilig’de İsimlere Eklenen Yardımcı Fiiller Üzerine
14.10-14.30 Prof. Dr. İ. Gülsel SEV ► Soru Sözcüklerinin İşlev Kaymasına Etkisi: Emirden Gerekliliğe -Kutadgu Bilig Örneği14.30-14.50 Dr. Öğr. Ü. Tuğba BİLVEREN ► Kutadgu Bilig’de Soru Yapıları: Gömülü Soru
Örneği

Odgurmış Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ
13.30-13.50 Prof. Dr. Möhsün NAĞISOYLU ► Kutadgu Bilig’de ve Nizami Gencevi Mesnevilerinde Hükümdar Adaletin Sembolü Olarak
13.50-14.10 Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK ► Kutadgu Bilig ile 15. Yüzyıl Anadolu Mesnevileri
Üzerinde Söz ve Muhteva Benzerliği Üzerine Bir İnceleme
14.10-14.30 Doç. Dr. Elnura AZİZOVA ► Kutadgu Bilig ve Siyasetname’de Çalışma Ahlakı ve
Meslekler
14.30-14.50 Doç. Dr. Şirvan KALSIN ► Kutadgu Bilig ve Siyasetnamelerde Metinler Arası İlişkiler Bağlamında Adalet Kavramı

27 EYLÜL 2019 CUMA 13.30-14.50

Ögdilmiş Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN
13.30-13.50 Prof. Dr. Gülbanu KOSIMOVA – Prof. Dr. Ercan ALKAYA ► Kutadgu Bilig’deki
Tanım Teorisinin Esasları
13.50-14.10 Prof. Dr. Erdoğan ERBAY ► Kutadgu Bilig’in Bilgi Felsefesi Açısından Sunduğu
İmkânlar
14.10-14.30 Dr. Öğr. Ü. Nuraniye Hidayet EKREM ► Bioetik Bakımından Kutadgu Bilig
14.30-14.50 Dr. Ahmet KESKİN ► Disiplinler Arası Bir Çalışma Alanı Olarak Kutadgu Bilig
Yusuf Has Hacip Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
13.30-13.50 Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA ► Kutadgu Bilig 6645 Beyitten mi Yoksa 6666
Beyitten mi Oluşmuştur?
13.50-14.10 Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU ► Kutadgu Bilig’in Bugüne Dek Yapılmış Metin Yayımlarında Görülen Okuma Yanlışlıkları ve Yeni Bir Kutadgu Bilig Metin Yayımı
Tasarısı
14.10-14.30 Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA ► Bir Münekkit Nüshası Örneği: Kutadgu Bilig
14.50 – 15.10 KAHVE MOLASI

27 EYLÜL 2019 CUMA 15.10-16.30

Ay Toldı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa ÖNER
15.10-15.30 Prof. Dr. Naile HACIZADE ► Kutadgu Bilig ve Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiya Eserlerinin Söz Varlığının Karşılaştırmalı Analizi
15.30-15.50 Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN – Dr. Öğr. Ü. Soner SAĞLAM ► Kutadgu Bilig ve Yunus Emre’de Söz Algısı
15.50-16.10 Doç. Dr. Gülnaz MÖGTESİMOVA ► Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig Adlı Eseri
ve Tatar Atasözleri
16.10-16.30 Dr. Öğr. Ü. Ömer İNCE – Tuğba ŞİMŞEK ► Kutadgu Bilig Bağlamında Değerlerimiz

Kün Togdı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Fatih KİRİŞÇİOĞLU
15.10-15.30 Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ ► Kutadgu Bilig’de Antonim Kelimeler
15.30-15.50 Prof. Dr. Gülzura CUMAKUNOVA ► “Kutadgu Bilig”de Eş Anlamlılık ve Zıt Anlamlılık Kavramının Kişisel Karakteristikler İçin Kullanımı
15.50-16.10 Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL ► Kutadgu Bilig’deki Bazı Bilişsel Eş Anlamlı Sözcükler ve Eş Dizimlilikleri
16.10-16.30 Dr. Öğr. Ü. Emrah BOZOK ► Kutadgu Bilig’de Olumsuz Niteleyiciler ve Bulundukları Bağlamlardan Hareketle Devrin Bakış Açısı

Odgurmış Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mesut ŞEN
15.10-15.30 Prof. Dr. Mehmet AYDIN ► Kutadgu Bilig’in Başka Metinlerle İlişkisi Sorunu
15.30-15.50 Prof. Dr. Battulga TSEND ► Kutadgu Bilig ve Yetim Oğlan’ın Hikâyesi
15.50-16.10 Prof. Dr. Ketevan LORTKİPANİDZE ► Kutadgu Bilig ve Kaplan Postlu Şövalye’de
Saptanan Benzer Anlamlı Hikmetler
16.10-16.30 Dr. Öğr. Ü. Muhammed Emin YILDIZLI ► Kutadgu Bilig’de Mavi Göğe Doğru Yol
Almak

Ögdilmiş Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Celal DEMİR
15.10-15.30 Prof. Dr. Osman MERT – Dr. Öğr. Ü. Kürşad Çağrı BOZKIRLI ► Türkçe Öğretmeni
Adaylarının Bilişsel Becerilerinin Kutadgu Bilig’deki Eğitsel Unsurları Tespit Edebilme Durumları Açısından Değerlendirilmesi
15.30-15.50 Prof. Dr. Zharkynbike SULEİMENOVA ► Kutadgu Bilig’deki Söz Sanatlarının Eğiticiliği ve Öğreticiliği Üzerine Görüşler
15.50-16.10 Doç. Dr. Ömer ÇİFTÇİ ► Kutadgu Bilig ile Bostan ve Gülistan’ın Eğitim Anlayışlarının Mukayesesi ve Günümüze Yansımaları
16.10-16.30 Doç. Dr. Erol DURAN – Uzm. Ebru ÖZTÜRK ► Ortaokul Öğrencilerinin Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig ile İlgili Farkındalıklarının Belirlenmesi

Yusuf Has Hacip Salonu
20.00 Belgesel Gösterimi:
Türkçenin Ulu Çınarı: Ali Şir Nevai
27 EYLÜL 2019 CUMA 15.10-16.30

28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ

Ay Toldı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hatice ŞİRİN
09.30-09.50 Prof. Dr. Mesut ŞEN ► Kutadgu Bilig’de Bazı Kişi Adlarının Köken ve Anlam Bilimi Açısından Değerlendirilmesi
09.50-10.10 Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU ► Kutadgu Bilig’de Devlet, Siyaset ve Hukuk Terimleri
10.10-10.30 Doç. Dr. Gatibe VAGİFKIZI ► Toplumsal Kurallar Bağlamında Kutadgu Bilig’de
Siyasi Hukuk Kültürü ve Siyasi Hukuk Dili
10.30-10.50 Dr. Öğr. Ü. Cevdet ŞANLI ► Kutadgu Bilig’de Esmaü’l-Hüsna Karşılığı Kullanılan
Kavramlar

Kün Togdı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ayşe İLKER
09.30-09.50 Prof. Dr. Celal DEMİR ► Kutadgu Bilig’de Metaforik Anlatımlar
09.50-10.10 Prof. Dr. Engin YILMAZ ► Kutadgu Bilig’e Edim Bilimsel Bakış: Kutadgu Bilig’de
Kullanılan Nezaket Stratejileri
10.10-10.30 Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR ► Kutadgu Bilig’de Kurucu Yapı Olarak Metin-Cümleler
10.30-10.50 Sabohat BOZOROVA ► “Kutadgu Bilig”deki Vecizeler ve Atasözleri

Odgurmış Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
09.30-09.50 Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA ► Kutadgu Bilig’deki “Dilin Faydası-Zararı”
Kavramının Günümüz Kırgızcasındaki Eş Değerliği
09.50-10.10 Dr. Öğr. Ü. Mehtap Solak SAĞLAM ► Kutadgu Bilig ve Hayretü’l Ebrar Temelinde Gökyüzü, Yıldızlar ve Evren
10.10-10.30 Dr. Öğr. Ü. Miras KOSIBAYEV ► Kazak Kültüründe Aile Kavramı ve Kutadgu
Bilig’den Örnekler
10.30-10.50 İbrahim BİRİCİK ► Kutsaldan Kurguya: “Su” Romanında Kutadgu Bilig’in Şifreleri

28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ 09.30-10.50

Ögdilmiş Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Emine YILMAZ
09.30-09.50 Prof. Dr. Karlygash BAYTANASOVA► Küresel Medeniyet ve Millî Şuur Açısından
Kutadgu Bilig
09.50-10.10 Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK ► Kutadgu Bilig’e Göre Türk Yönetim Sanatının İncelikleri: Yönetim ve Çeşitli Halk Kesimleri ile İlişkiler
10.10-10.30 Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK ► Kutadgu Bilig’de Hümanizm
10.30-10.50 Dr. Öğr. Ü. Kürşat EFE ► Kutadgu Bilig’de “Törü” Kelimesi Etrafında Kavram
Alanı
10.50 – 11.10 KAHVE MOLASI

28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ 11.10-12.30

Ay Toldı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN
11.10-11.30 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN ► Kutadgu Bilig’de Eğitimin Kültürel Temelleri
11.30-11.50 Prof. Dr. M. F. KİRİŞÇİOĞLU – Arş. Gör. Yavuz PEKACAR ► Kutadgu Bilig’de
Geçen Hayvan Adlarının Saha Türkçesindeki Hayvan Adlarıyla Karşılaştırılması
11.50-12.10 Doç. Dr. Kenan KOÇ ► Kutadgu Bilig ve Kazak Türkçesinde “emes < ermes” Yapılarının Kullanımı
12.10-12.30 Dr. Marlen ADİLOV ► Kutadgu Bilig’in Genel Söz Varlığının Kazakçadaki İzleri
Kün Togdı Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Bilâl YÜCEL
11.10-11.30 Prof. Dr. Funda TOPRAK ► Kutadgu Bilig’de Doğadan İnsana Aktarım Metaforları
11.30-11.50 Dr. Öğr. Ü. Aynura MAHMUDOVA ► Kutadgu Biligʼden Fuzuliʼnin Türkçe Divanıʼna Renk Bildiren Kelimelerin Kültür Dil Bilimi Yaklaşımlı İncelenmesi
11.50-12.10 Dr. Öğr. Ü. Filiz KILIÇ ► Kutadgu Bilig’de Delile Dayalılık
12.10-12.30 Dr. Ayfer AYTAÇ ► Kutadgu Bilig’de Geçen Gök Bilimi Terimlerindeki Karışıklıklar

Odgurmış Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Fahri TEMİZYÜREK
11.10-11.30 Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE ► Kutadgu Bilig’de Kap Metaforları
11.30-11.50 Dr. Öğr. Ü. Oğuz ERGENE ► Kutadgu Bilig’de Sözlü İletişim
11.50-12.10 Dr. Öğr. Ü. Gülten KÜÇÜKBASMACI ► Söz Uçar Yazı Kalır: Yazılı Bir Metin
Olarak Kutadgu Bilig’de Sözlü İcra Unsurları
12.10-12.30 Edit TASNÁDI ► Kutadgu Bilig Macaristan’da

Ögdilmiş Salonu
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ
11.10-11.30 Doç. Dr. Bakytgul KULZHANOVA ► Kutadgu Bilig – Oğuz-Kıpçak Eseri
11.30-11.50 Arş. Gör. Dr. Melek ÇUBUKCU ► Kutadgu Bilig’in Viyana Nüshasında “Ayın”lı
Kelimelerin Yazımı
11.50-12.10 Dr. Ceyda ADIYAMAN ► Kutadgu Bilig’de Geçen Bir İlaç Adı: “Şelise” Üzerine
Bir İnceleme
12.30 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ 11.10-12.30

ULUSLARARASI KUTADGU BİLİG KURULTAYI
KAPANIŞ OTURUMU
Yusuf Has Hacip Salonu
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Prof Dr. Mustafa S. KAÇALİN
Her ülkeden bir delege