Kasten adam yaralama suçu ve cezası

Kasten adam yaralama suçu ve bu suçun cezası ile ilgili merak ettiğiniz her şey ve çok daha fazlasını Veryansın'da sizler için anlattık.

Kasten adam yaralama suçu ve cezası

KASTEN ADAM YARALAMA SUÇU VE CEZASI

Türk Ceza Kanunu'nun ''Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar'' başlığı altında değerlendiren Kasten Yaralama suçu, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.

Kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olması halinde mağdurun şikâyeti üzerine bu ceza dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmoluyor.

KASTEN ADAM YARALAMA

Kasten yaralama suçunun:

 • birinci derece yakınlara,
 • ruhen ve fiziken kendine yetemeyecek durumda bulunan kişilere,
 • ifa ettiği kamu görevi nedeniyle,
 • kamu görevlisi ise sahip bulunduğu yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle,
 • silahla (bıçak, kesici ve delici aletler vb.) ya da canavarca hisle işlenmesi durumunda şikayete başvurulmaksızın verilecek ceza arttırılıyor.

1.Kasten yaralama fiili kişinin:

 • duyularından  ya da organlarından birinin işlevinin geri dönüşü olmayacak bir şekilde zayıflamasına,
 • konuşmada sürekli zorluğa,
 • yüzünde kalacak olan kalıcı bir ize,
 • yaşamını tehlikeye sokabilecek bir duruma veya hamile bir kadına karşı gerçekleştirilmiş yaralama suçunda çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa '' Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama '' başlığı altında kanunda yer alan ilgili maddeye göre ceza bir kat daha arttırılıyor.

2.Kasten yaralama filli kişinin:

 • iyileşmesine olanak vermeyen bir hal aldığında veya bitkisel hayata girmesine sebebiyet verdiğinde,
 • duyu veya organlarından birinin işlevini kaybetmesine,
 • konuşma, çocuk sahibi olma gibi yeteneklerinin kaybına veya hamile bir kadının çocuğunu düşürmesine neden olduğu hallerde ise verilecek olan ceza belirlenen  cezanın iki kat oranında arttırılır.

3.Kasten  yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması durumunda verilecek ceza hayat fonksiyonlarının etkisine göre yarısı oranında arttırılıyor

ADAM YARALAMANIN CEZASI

Yukarıda belirttiğimiz maddeleri ele aldığımızda adam yaralama cezaları şunlardır:

Kasten Adam Yaralama Suçunda Oluşabilecek Durumlar

Cezalar

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma

1-3 Yıl

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde

4-12 Ay

Kasten yaralama suçunun;

 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, e) Silahla,
 • Canavarca hisle, işlenmesi halinde

Ceza yarı oranında arttırılır.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına, neden olmuşsa

Ceza bir kat arttırılır.

Birinci maddeye giren hallerde 3, üçüncü maddeye giren hallerde 5 yıldan az olamaz.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 •  İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 •  Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine

Ceza, iki kat artırılır.

Birinci maddeye giren hallerde 5, üçüncü maddeye giren hallerde 8 yıldan az olamaz.

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olmuşsa,

Ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse

Biirinci maddeye giren hallerde 8-12 yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise 12-18 kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde

Ceza 2/3 kadar indirilebilir

Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma

3-12 Ay

Taksirle yaralamada fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması

6-36 Ay

BASİT YARALAMANIN CEZASI NEDİR?

Kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olan yaralama olayları basit yaralama olarak bilinir.

 Yaralanan kişiye yapılan müdahalelerin ağrı kesici verilmesi krem sürülmesi gibi olduğu müdahaleler basit yaralamanın sonuçlarına örnek verilebilir.

Bu fiil karşısında ceza verilebilmesi için şikayette bulunulmalıdır şikayette bulunulmadığı hallerde fail hiçbir ceza almaz.

Mağdurun şikayeti üzerine açılan davalarda kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin hafif olması halinde 4- 12 ay hapis cezası veya adli para cezası verilir.

SİLAHLA ADAM YARALAMANIN CEZASI KAÇ YILDIR?

Türk Ceza Kanunu'nda silah tanımı çok geniştir. Evde giydiğiniz terlikten elinizde tuttuğunuz kaleme kadar her şey silah olarak kayıtlara geçebilir. Kasten yaralama fiilinin silahla işlenmesi durumunda ise belirlenen ceza yarı oranında arttırılır.

KASTEN ADAM YARALAMA DAVALARINDA EMSAL YARGITAY KARARI

Yargıtay'ın 2018/1191 karar nolu emsal kararına göre, şahsi aracı ile kasıtlı olarak maktulün üzerine süren sanık hakkında bilerek ve isteyerek hızla sürmek sureti ile maktulün ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan kamu davası açıldığı ve mahkemece sanığın mahkumiyetine karar verildiği gerek dava dilekçesindeki anlatım gerekse ceza dosyası kapsamından davalının eyleminin trafik kazası değil haksız fiil mahiyetinde olduğu şeklinde karar verilmiştir.