Korona olursan cezayı yersin!

Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın mahkemelere gönderdiği yazıda, bir kalemde vaka çıkması ve kalemin karantinaya alınması durumunda personelin hijyen ve mesafe kurallarına uymadıkları kanısına varılacağı belirtildi. Yazıyla, karantinaya alınan kalemin çalışanları hakkında idari soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Korona olursan cezayı yersin!

İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı imzasıyla adliyedeki birimlere koronavirüse ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli resmi yazı gönderildi

Söz konusu yazıda koronavirüs hastasıyla aynı ortamda çalışanların, aynı evde yaşayanların, koronavirüs hastasıyla temas eden kişilerin düşük riskli olduğu ve Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehbere göre düşük riskliler için herhangi bir ek önlem alınmayacağı belirtildi.

Cumhuriyet'in aktardığı yazıda, koronavirüs hastasıyla 15 dakikadan fazla maske takarak aynı ortamda kalan kişilerin düşük riskli olduğu ve karantinaya alınmayacağı vurgulandı. Bu kişilerin 10 gün boyunca hijyen kurallarına uyarak hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

İlgili yazıda birimlerde bir koronavirüs hastası çıktığında tüm birimin filyasyon ekiplerince karantinaya alındığının tespit edildiği belirtildi. Yazıda, “Oysaki o birimde tüm personel, usulüne uygun maskesini takmış, hijyen, mesafe kurallarına riayet ediyor olsaydı, bu durumda tüm personel Sağlık Bakanlığı’nca karantinaya alınmayacaktı. Hem karantinaya alınan mahkemenin hem de karantinaya alınan personelin yerine görevlendirilen personelin kendi mahkemelerindeki sekteye uğramayacaktı” denildi.

“Bir birimin tamamının Sağlık Bakanlığı’nca karantinaya alınması o birimde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmediği anlamına gelmektedir” denilen yazıda, “Bu nedenle yazımız tarihinden sonra bir birimde tüm personelin karantinaya alınması durumunda ilgililer hakkında ‘görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirilmesinde kusurlu davranmak’ maddesi uyarınca işlem yapılacaktır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca söz konusu yazıda pozitif vaka çıkan mahkemelere işlerin halledilmesi için personel verilmeyeceği aktarıldı.

Yazıya tepki gösteren bir adliye personeli, “Bu yazı ile bize ‘Hastalanırsanız kimseye haber vermeyin, izin almayın, çalışmaya devam edin yoksa idari soruşturma açarız’ deniliyor. Virüsle böyle mi başa çıkacağız?” dedi