Sapıklığın İslamileştirilmesi

featured

Nihat Genç yazdı…

6 yaşındaki çocuğa dini kisve altında tecavüz edilmesinin Türk Milleti’ni büyük bir infiale sürüklemesi siyasilerin dıngılında hiç değil!

İslamcılar, vakıf ve cemaatler ve tarikatlar ve hatta siyasiler ve sorumlular hala bu korkunç vakayı perdelemeye ve hatta ‘İslamidir’ diye savunmaya çalışıyor!

Yasalara aykırı ve kontrolsüz ve denetimsiz bu tarikatlardan Diyanet sorumludur!

Ve ama Diyanet kalkıp, ‘Konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir’ diyebiliyor!

Aksine tarikatları ‘İslam’la bütünleştiren-bağdaştıran’ Diyanet’tir!

Sapık tarikatlara yol vererek Müslümanları ve dinimizi töhmet ve itham altına sokan, Diyanet’in ta kendisidir!

Diyanet’in 35 milyar liradan fazla bütçesi onlarca bakanlıktan daha büyük!

Ve ‘hayır kurumu’ diye hangi vakıf ve cemaate kaç milyon dolar ayırıyor bilenimiz yok!

Zekat ve sadaka ve bağışlar ‘vakıf’ adı altında legalize edilip işte bu vahşi cehalet ve sapık yapılar besleniyor!

Ve bu adı duyulmamış vakıfların çoğuna aktarılan ödenek ve bütçeler ODTÜ ve Boğaziçi vs. gibi üniversitelerden daha fazla!

Yani 90 bin camii sana yetmeyecek ve 100 binin üstünde imam müezzin sana yetmeyecek ve üstüne ne idügü belirsiz vakıf, dernek, cemaat ve tarikatların da desteklenmesi ve beslenmesini anayasaya ve dine aykırı şekilde üstüne vazife alacaksın!

Bu tarikatların alayı ‘korsandır’ yani denetimsizdir!

Ve dini diyaneti korumak ve yaşatmak için bunca yetiştirilmiş eğitim görmüş Kur’an ve din öğretilmiş hacı hocaya rağmen, sonuç, altı yaşında çocuğu gelinliği kendi istemiş gerdeğe kendi girmiş gibi utanmaz savunmalarla tecavüz edilmesine sessiz kalacaksın!

Dini de diyaneti de İslam’ı da ve bir milletin haysiyet ve onuru ve ahlakını da altından kalkılamaz bu utanç ve rezillik batağına sokan sizlersiniz!

Dinimizde kulla Allah arasında ‘aracı’ yoktur, ‘Allah’ın dostları’ ve ‘mübarekler’ başlığı altında  dokunulmaz ve sual edilmez bir ‘aracılar sınıfını’ dine sokan sizsiniz!

Allah’ın dostları diye imtiyazlı bir şeyhler tarikatlar sınıfı ortaya çıkmış, ki, yasalar savcılar hiç kimse ‘Allah’ın dostları’na dokunamıyor!

Ve mesleksiz ve geçimini kendi sağlayamayan yüzbinlerce asalak’ı devlet bütçesine ve milletimizin sırtına beleşten yükleyen sizsiniz!

Kimdir bu şeyhler ve ne iş yapıyorlar ve hangi ihaleler ve hangi bağışlardan besleniyorlar!

Hadi İslamcı iktidarın meşrebini biliyoruz, peki, muhalif, İyi Parti, Deva ve Gelecek ve Refah ve Said Nursici DP yani Altılı Masa, bu tarikatlara karşı neden tek laf edemiyor!

Oy deposu oldukları gerekçesiyle kapatılmasını yasaklanmasını ağzına alabilen iktidar ve muhalefette tek bir siyasetçi yok!

Karanlık kapılar arkasında daha nice iğrençlikler insanlık dışı vahşet dönüyor bilmek görmek imkansız!

Dinimize tecavüz ediyorlar ama dini bir kisve buluyorlar, her türlü ahlaksızlığa dinden bir açıklama hemen icat edebiliyorlar!

Ve hepsi istisnasız Cumhuriyet rejimine düşman!

Ve hepsi Cumhuriyet’i yıksınlar, orduyu hukuku siyaseti ele geçirsinler diye Özal’dan bugüne beslenip büyütüldü!

Ordunun düşmana atacağı mühimmatın üstüne ‘Gavs’ ya da İsmailağa yazabilecek kadar güvenliğimizde hayati damarları ele geçirmişler, Gavs, nedir, dünyada her şeyi bilen, bu dünyada ve ahiretteki bütün bilgilere hakim demek, ve ey milletim, iliklerine kadar korkup ürpermekte haklısınız, çünkü bu ‘Gavs’lara ‘inanmış’ askerlerimiz var!

Ve Gavs, Allah’ın bildiği (bilinmez) her bilgiyi bilen demek ve buna inanmış milyonlarca mürid var ve hepsi istisnasız Atatürk’e ‘deccal’ diyor ve hepsi karma eğitime karşı ve hepsi kendi okullarını kurmuşlar ve hepsine ayrılan bütçeleri toplasan Nasa Uzay Üssüne ayrılan ödenekten fazla, ki, Gavs’lar da zaten Nasa gibi bilinmez gaiplerin bilgilerine sahipler?!

Binlerce yıl bu topraklarda cehaleti sömürüp siyaset yapanlar cehaleti sömürüp saraylar inşa edenler cehaleti sömürüp milyar dolarlık ihaleleri ele geçirenlerin hepsi istisnasız aynı sapık kafada, altı yaşındaki çocuğun gerdeğe girmesini İslamidir diye savunacak gücü dayılığı kendilerinde bulabiliyorlar!

Sapık bir kafa sapık bir beyin yetiştiriyorlar, altı yaşındaki bir çocuk melektir, ve bu sapık kafanın içine şeyhler tarafından hem melekler hem cinlerle cinsel ilişkiye girmek işte bu denetimsiz kontrolsüz mekteplerde sokulmuştur!

Ve Hindistan’dan Halidi Bağdadi’yle ikiyüz yıl önce getirilen ‘rabıta’ ritüeli yüzlerce nakşi tarikat kolunda halen milyonlarca çocuğa zorunlu ‘ders’ diye şart koşulmaktadır!

Rabıta şu, gece kalkıp, şeyhinin resmine odaklanıyorsun, dünyayı unutup hep şeyhinin yüzünü gözünün önüne getiriyorsun ve şeyhin suratı dışında dünyada başka hiç bir şey düşünmüyorsun, ne dinde ne namazda böyle bir ritüel yok!

Ve Nakşi tarikatlar milyonlarca müridi ‘şeyhlerine’ köle köpek gibi tutkal gibi bağlayıp şeyhinden başka hiç bir şeyi düşünmemesi için Rabıta’yı şart koşuyor, mesela Fetö’cüler hatırlayın, nurcuların film ve TV seyretmesi, başka kitap okuması, yani hoca ve şeyhleri dışında hiç bir şeyle meşgul olmamaları üzerine bir ‘eğitim’ sistemi kurdular ve YÜZBİNLERCE ŞARTLANDIRILMIŞ CASUS, böyle yetiştirildi!

Ve bir oy uğruna yarabbi, ne güneşler batıyor, devletimiz dinimiz anayasamız ve meclisimiz, ‘oy uğruna’ sessiz kalınan bu cehaletle milletimiz ve bizi bir arada tutan ‘ahlak’ımız ‘batıyor!’

Yarabbim, bu Allahsız dinsiz sapıklardan sen bizi koru!

Yarabbim, bu Allahsız dinsiz sapıklardan sen dinimizi koru!

Ey meclis ey savcılar, ey insanlık, ey memleket, bu vahşilerden bizi uzak tutacak kimse kalmadı mı?

Ne idüğü belirsiz bu vahşi tarikatlar yasalarımıza aykırıdır derhal kaldırılacaktır diyebilen tek bir siyasetçimiz savcımız kalmadı mı?

Anadolu halkı bin yıldır padişahları saraylarda mücevherlerle cariyeleriyle otursun ve binlerce cahil şeyhin .ötü rahat etsin diye bin yıl vergi verdi, zekat ve sadaka verdi, ve devleti ele geçiren tarikatlar, bugün milletin hazinesini ele geçirdi, ve yağma ve talanla memleketi ve milleti iliklerine kadar emiyorlar, ve üstüne bir de altı yaşında bir çocukla dahi gerdeğe girmenin ‘din’ olduğunu iddia edebilecek kadar bizi aptal yerine koyabiliyorlar!

Altı yaşında bir çocukla gerdeğe girmeyi bile savunabilmek bir milletin başına daha büyük bir bela gelebilir mi? Saraylar ve borsalar ve altın madenleriniz ve uyuşturucu baronlarınızla Allah gözlerinizi kör etmiş artık bu zenginlik ve saltanatta hiç bir şey görmüyor ve hissetmiyorsunuz, ne ahlak ne din, ne insanlık, zerresi kalmamış!

‘Saraya Kılınan Namazlar’ diye bu rezil tarikatları ifşa eden kitaplar yazdım, çünkü bunlar, Allah’a değil, korunmak ve kollanmak ve besiye çekilmek ve ihalelere oturmak için saraya namaz kıldı padişaha namaz kıldı!

Adlarının başına bilmediğimiz anlamadığımız bir takım ilahi makamların sahipleriymiş gibi, mübarek, efendi, hazretleri, hoca efendileri, gibi, kelimeleri yerleştirirler, dergahlarından büyüklük riya ve kibir akar, dergahlarından dolarlar milyon dolarlık jeepler akar, dergahlarından devlete ve millete tezgah kumpas ve casusluk akar, dergahlarından cehalet ve pislik akar, dergahlarından tecavüz oğlancılık sapıklık akar, ve dergahlarına, Diyanet’in bütçeleri ödenekleri ve ihaleler akar!

80 yıllık sağ iktidarlar sosyal devleti, bursu, yurdu, kamu okullarını ve parasız eğitimi çoktan terk etti ve yoksul çocukların bir çoğunu PKK kaçırıp dağda askerimize silah çektirdi ve yoksul çocukların milyonlarcasını Fetö’cüler Amerikan casusu yapıverdi ve şimdi yüzlerce tarikat ve vakıf milyonlarca çocuğumuzu bizden çalıp beyinlerini ‘rabıtayla’ yıkayıp Cumhuriyet düşmanı diye yetiştiriyor!

Demokrat Parti döneminde Atatürk heykellerine saldıran Ticanilerle başladı bu iş, ve Adnan Menderes Ticanilere sahip çıktı ve o günün sağcı muhafazakar siyasileri ve toprak ağaları oy almak için Süleymancıları, Nurcuları Nakşileri koruma altına ve hatta şeyhlerini ‘bakan’ yaptılar ve hatta düşman İngilizler Orta-Doğu ve Türkiye’nin bu tarikatlar eliyle parçalanması için alayını desteklediler ve liberaller, ülkemizde akıllarınca ‘vesayet’ rejimini işte bu cehaleti örgütleyip sırtlayıp yıkacaklarına inanıp İslamcılar ve İngilizler ve Liberaller birlikte hukuk mekteplerini ele geçirdiler, medyayı ele geçirdiler, sivil kurumları ele geçirdiler ve inanç özgürlüğü palavrası altında bu modern çağda Türkiye Cumhuriyeti’ni ortaçağ karanlığı ve çaresizliği içine sürüklenmesinde baş rol oynadılar!

Ve ülkenin ordusunu ve hukukunu ve medyasını ve hazinelerini ele geçirmekle doymadılar şimdi Allah diye diye din diye diye altı yaşında bir kız çocuğuna tecavüz etmeyi dahi normal makul sıradan bir adli vaka gibi göstermeye başladılar!

İzleyin Altılı Masa’yı, ağızlarını açıp bu merdiven altı tarikatları kapatacağım diyebilen samimiyette temiz ve halis bir Müslüman kaldı mı aramızda!

Başka çaresi ve umut hiç yok, Cumhuriyet kazanımları ve milli egemenlik ve milli savcılar, evlatlarını bekliyor!

Yaşasın Cumhuriyet!

Din ahlaktır ve sosyal ahlakımıza hizmet edecektir, bu sapıkların elinden ahlakımızı ve dinimizi kurtarmanın tek yolu, YAŞASIN İSTİKLAL MAHKEMELERİ!

Sapıklığın İslamileştirilmesi

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

8 Yorum

 1. 2 ay önce

  Gerçek islam aslında bunların yaşadığı. Türk halkının inandığı islam büyük Türk düşünürlerinin süzgeçinden geçmiş, bize uyarlınmış bir islam anlayışıdır.

 2. 2 ay önce

  💯

 3. 2 ay önce

  Yaşasın Türk İstiklal Mahkemesi!Kemiği incesine ayırır milim adaletten şaşmadan.Dinci sapığın alayının Allah belasını versin!

 4. 2 ay önce

  Nihat abi, seni Leman dergisi yıllarından beri takip ederim. Emeğine, kalemine sağlık. Bu ülkenin rahmetli Uğur Mumcu çizgisinde kaleminden taviz vermeyen, satılık olmayan yazar, aydın ve sanatçılara dünden daha fazla ihtiyacı var. Çünkü ülkece cehaletin sefaletini yaşıyoruz, kendimi bile bazen o kadar yalnız hissediyorum ki, bu ülke bu hale nasıl getirildi diye. Ama umutlu da olmak zorundayız. Sağlıcakla kal abi.

 5. 2 ay önce

  Muhammet’in de 6 yaşındaki Ayşe ile evlenip (nikâh kıyıp) 9 yaşına geldiğinde gerdeğe girdiği söylenir. O sırada Muhammet 53 yaşındadır. “İslâmî” diyenler bu yüzden diyordur. Bunun öyküsünü Berfin Bahar Dergisinde Ârif Tekin yazmıştı. Kadın ve cinsellik konusunda, İslâm, “Yüce dinimiz” falan denerek kurtarılamaz. İşte İran ve Arap ülkelerindeki hukuk İslâm hukuku. Onaylıyor muyuz? Hayır. Yapılacak şey, İslâmı o zamana özgü kurallardan temizlemektir. Esir/cariye alınıp satılabilir mi? Kuran “alınıp satılabilir “diyor. İnsanlık suçudur.
  Evet, yapılması gereken şey, Kuran’ı hurafelerden, o zaman özgü kurallardan, Arap örfünden falan temizlemektir. Mirasta erkeğe iki, kadına bir hisse verilmesi; tanıklıkta iki kadın tanığın bir erkek tanık yerine geçmesi, kadın erkekten cinsel bakımdan on kat güçlü olduğu halde, bir erkeğin dört kadın ve sayısız cariye alabilmesi gibi “mantığı olmayan” bir sürü kural. Dolayısıyla, bunları öne sürerek bu kitap Tanrı’nın kitabı olamaz demek de mümkün, Tanrı bu kuralları o zaman için koymuştur demek de.
  Diyeceğim, Diyanet İşleri’nin yapabileceği iş değil.

  • 2 ay önce

   Ku’an’ı arap örfünden temizlemek boş bir beklentidir, zira geriye fazla birşey kalmaz… İslamcılar, islam’ın arap kimliğinin yok edilmesini zaten istemezler, Arap ülkeleri ise savaş bile ilan edebilirler!

 6. 2 ay önce

  Hastalık, yalnızca din bölgesinde değil menfaat olan her durumda çocuk, engelli, emekçi, etnisitenin istismarinin tolerans görmesidir. Misal vermek gerekmez. Toplum ayıbı men etmiyor. Ayıp denen bir şey artık mazide kaldı.

 7. 2 ay önce

  İslam dinini sorgulamadıkça uzun yıllardır yaşanan bu kötülükler ve iğrençlikler yaşanmaya devam edip gidecektir! Kaldı ki sözümona muhalefet, sarı muhalefet bile ülkemizdeki yüzlerce cemaat, tarikat, dergah yapılanmalarını sorgulamıyor !? Eğer bu allah’ın dini ise bu kadar bölünmüş ve kötülük üreten yapılar allah tarafından neden ortadan kaldırılmıyor?
  Sorgulamayı engelleyen faktör ise belli : “körükörüne iman”.

Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!