Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Türkiye genelinde termik santrallerde Mayıs ayında toplam 6 milyon 733 bin ton kömür yakıldı.

Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında termik santrallerde yakılan kömürün 1 milyon 117 bin tonunu taşkömürü, 5 milyon 616 bin tonun da linyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre;

Katı yakıtların Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına göre taşkömürü 109 bin 907 ton, linyit 6 milyon 804 bin 714 ton ve taşkömürü koku 379 bin 823 ton, teslimat miktarları ise taşkömüründe 2 milyon 150 bin 343 ton, linyitte 6 milyon 381 bin 187 ton ve taşkömürü kokuda da 398 bin 760 ton oldu.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 5.1 ile en düşük taşkömüründe görülürken, söz konusu oran taşkömürü kokunda yüzde 95.3 ve linyitte yüzde 106.6 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde taşkömürü teslimatının;

– yüzde 52’si termik santrallere,

– yüzde 24.5’i kok tesislerine,

– yüzde 8’i demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken

linyit teslimatının;

– yüzde 88’i termik santrallere,

– yüzde 7.4’ü demir çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü koku teslimatının ise yüzde 95’i demir çelik sanayine yapıldı.