TSK’da yeni düzenleme! Kanun teklifi Meclis’e sunuldu

TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TSK’da yeni düzenleme! Kanun teklifi Meclis’e sunuldu

TSK’da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi ile bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında değişiklikler yapıldığı, yapılan yasal düzenlemelerle birlikte bakanlıkların yeniden yapılandırıldığı anımsatıldı. Bu kapsamda ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması gerekliliğine dikkat çekilen gerekçede, “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanı’na bağlanmıştır. Buna bağlı olarak da mevzuatta uyum düzenlemeleri yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan teklifle, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması hedeflenmiştir” denildi.

RÜTBE YAŞI 60’A ÇIKIYOR

Buna göre; hazırlanan kanun teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amaçlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki bazı içtihatlar ve işleyişler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun hale getiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin, mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; emsalleri arasında temayüz etmesi, hizmetine ihtiyaç duyulması ve istekli olması kaydıyla rütbe yaş haddinin 60 yaşına kadar uzatılabilmesi öngörülüyor. Yine, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesini oluşturacak personelin yetiştirildiği Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri’nde icra edilen eğitim sonucu verilecek komuta kurmay ve karargâh subaylığı eğitimi kıdemlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Askeralma Kanunu ile ihdas edilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yetişmiş personel ihtiyacının karşılanmasında kaynak oluşturabilecek yedek astsubaylık statüsünde görev yapanların, kazandıkları tecrübeden azami faydalanmak maksadıyla muvazzaf astsubaylığa geçirilmelerinin yasal dayanağının oluşturulması, kritik görevlerde ve zor şartlarda görev yapan askeri sağlık personelinin sağlık hizmet tazminatının artırılması, astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin mesleki bilgileri ve tecrübelerinden daha uzun süre faydalanmak maksadıyla rütbe yaş hadlerinin artırılması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin nitelikli ve tecrübeli personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla, emsalleri arasında temayüz eden personele statüler arası geçiş sınavlarında ilave müracaat hakkı verilmesi hedefleniyor. Ayrıca, teklif ile askeri öğrenci harçlıklarının günün şartlarına uygun olarak artırılması amaçlanıyor.

DİSİPLİN CEZALARI ARTIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve düzenlemeler ile; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanı’na bağlanması nedeniyle general ve amiraller hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası vermeye yetkili yüksek disiplin kurulunun Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu olarak belirleniyor. Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazın Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu’nda incelenmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çeşitli nedenler ile ayrılanların (emekliye sevk edilen, kendi isteği ile emekli olan, istifa eden veya başka bir sebep ile ilişiği kesilenler) ilişikleri kesilmeden önce haklarında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri durumunda, disiplinsizliğin cezasız kalmaması, disiplinsizliklerin hızlı ve etkin bir şekilde önlenmesi ve disiplin cezalarının caydırıcılığının artırılması maksadıyla, disiplin amirlerine erbaş ve erlere askerlik hizmet sürelerinin uzatılması sonucunu doğuracak şekilde hizmetten men cezası verebilme yetkisinin tanınması ve disiplin kurullarının verebileceği hizmetten men cezası sürelerinin artırılması öngörülüyor. Yine, milli güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan modem silah, araç ve gereçlerin tedarikinde önemli rol üstlenen kuruluşlardan biri olan Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanıyor.