Türk-İş'ten hükümete eylemli uyarı: Rüzgar eken fırtına biçecek!

Türk-İş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun teklifinin 'esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini' ortaya çıkaracak maddelerine karşı bugün 81 ilde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, söz konusu teklif için “İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme düzenlemesidir! Bugün rüzgâr eken yarın fırtına biçecektir! İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir” denilerek mücadele çağrısı yapıldı.

Türk-İş'ten hükümete eylemli uyarı: Rüzgar eken fırtına biçecek!
Türk-İş'ten hükümete eylemli uyarı: Rüzgar eken fırtına biçecek!

VERYANSIN TV

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) 81 ildeki bölge ve il temsilcilikleri önünde düzenlediği basın açıklamasında "İstihdam paketi" adı altında kamuoyuna sunulan düzenlemenin uzun vadede bir “güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma” paketi olduğu vurgulandı. Açıklamada ''Meclisten geçen sözüm ona istihdam paketi, işverenlere teşvik muafiyet af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır. Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır: Yapamayacaksınız, Yaptırmayacağız'' ifadelerine yer verildi.

Türk-İş’in basın açıklaması şöyle: 

'GÜVENCESİZLEŞTİRME VE SENDİKASIZLAŞTIRMA PAKETİDİR'

Geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba kanun teklifi ile bizlerin yıllardan beri karşı durduğu esnekleşme ve güvensizleştirme konuları tekrar gündeme geldi. 

"İstihdam paketi" adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir. 

25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere "istihdam kolaylığı sağlayacağı" iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üstü olmasına neden olacaktır. 

Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. 

İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor. 

İŞSİZLİK SİGORTA FONU, İŞVERENİ TEŞVİK FONUNA DÖNÜŞTÜ

İşsizlik Sigortası Fonu, işvereni teşvik fonuna dönüşmüştür. Meclisten geçen sözüm ona istihdam paketi, işverenlere teşvik, muafiyet, af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır. 

Türk-İş yıllardan beri, esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürmektedir. 

Salgın koşulları fırsata dönüştürülmek istenmektedir. Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır: Yapamayacaksınız yaptırmayacağız! 

Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemektir. 

Ülke ekonomisi ve işçiler, kayıt dışı çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir. 

Kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır. 

Kayıt dışı istihdamla ülke büyük bir gelir kaybına uğramaktadır. 

‘BUGÜN RÜZGAR EKEN, YARIN FIRTINA BİÇER’

Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz, 

İstihdamı artıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkûm edilemez! 

İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak, günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz! 

Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz! 

İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilmez! 

TBMM'deki söz konusu düzenleme “işçiye ölümü gösterip sitmaya razı etme düzenlemesidir! 

Bugün rüzgâr eken yarın fırtına biçecektir! 

İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir:

Mücadele mücadele mücadele!  Yaşasın Türk-İş!  Yaşasın Ekmek Barış Özgürlük Mücadelemiz!”.