16 Tabip Odası ve dernekten 'Şebnem Korur Fincancı' bildirisi: Bizi temsil etmiyor!

TTB kongresinde başkan seçilen, "Barış İçin Öcalan'a Özgürlük Platformu" üyesi Şebnem Korur Fincancı'ya hekimlerin isyanı büyüyor.

16 Tabip Odası ve dernekten 'Şebnem Korur Fincancı' bildirisi: Bizi temsil etmiyor!

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Merkez Konsey seçimlerinde, "Etkin Demokratik TTB" grubu seçimi kazanmış, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı başkan seçilmişti. Fincancı, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında FETÖ'nün yanında yer almış, Türkiye'yi "soykırımcı" ilan etmiş ve TSK'ya karşı Hendekçileri korumuştu. Fincancı aynı zamanda "Barış İçin Öcalan'a Özgürlük Platformu'nda yer almıştı.

Fincancı'nın TBB'ye başkan seçilmesine hekimlerin isyanı sürüyor.

Hekimiz Biz Grubu, Cumhuriyetçi Hekimler ve Hekim Güçbirliği'nin "Şebnem Korur Fincancı bizi temsil etmiyor" çıkışını tabip odaları sürdürdü.

16 Tabip Odası ve 6 Hekim Derneği ve Grubu yeni bir bildiri yayınlayarak, "Mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı’nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Odalar adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı yasayla kurulmuş, ülkemizdeki hekimlerin en köklü ve meşru meslek kuruluşudur. Birliğimizin öncelikli amacı, hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmektir.

Türk Tabipleri Birliği’nin yasal misyonu doğrultusundaki çalışmaları, hem toplumun sağlığının iyileştirilmesini hem de ülkemizde hekimlerin haklarının kazanılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır. Başta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmak üzere, hekimleri temsil makamındaki insanların, bu makamı taşıyabilmesi için şaibesiz bir geçmişe ve bununla uyumlu kişilik, tavır ve duruşa sahip olması zorunludur. 72. Büyük Kongre’de seçilen yeni Merkez Konseyi tarafından başkanlığa getirilen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir.

Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı’nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz."

İmzacı kuruluşlar...