AKP, laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmayı parti kapatma gerekçesi olmaktan çıkarıyor

AKP'nin yeni anayasa taslağında, ‘laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak’ parti kapatma sebepleri arasından çıkarılıyor. Yeni taslakta bir partinin kapatılması için terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olması, terörü ve terörizmi desteklemesi şartı aranacak.

AKP, laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmayı parti kapatma gerekçesi olmaktan çıkarıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zaman zaman başkanlık ettiği 130 maddelik anayasa taslağı toplantılarında, siyasi partilerin kapatılmasına yönelik hükümler de ele alındı. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin geçmişte de gündeme gelen ancak Meclis’ten geçirilemeyen düzenlemeler üzerinden değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, toplantılarda, anayasanın 68 ve 69’uncu maddelerindeki siyasi partilerle ilgili hükümlerin sadeleştirilmesi ve kapatılmalarının zorlaştırılması gündeme geldi. Buna göre siyasi partilerin sadece terör gerekçesi ile kapatılması önerildi. Bu öneri hayata geçerse ‘tüzük ve programları ile eylemlerinin eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olması’ partilerin temelli kapatılmasında gerekçe olamayacak. Böylece geçmişte Refah Partisinin yanı sıra AKP’ye de ‘Laiklik karşıtı eylemler’ sebebiyle açılan kapatma davalarının önü kesilecek. Mevcut anayasada, laiklik karşıtı eylemler de siyasi partilerin kapatılmasına gerekçe olarak sayılıyor. AKP’nin yeni taslağında ise bir partinin kapatılması için terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olması, terörü ve terörizmi desteklemesi şartı aranacak.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Mevcut anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili dağınık bir şekildeki hükümler de yeni taslak ile tek başlık altında toplanıyor. AKP kaynakları “Bu maddelerde geçen hükümler daha kısa ve net bir şekilde tanımlanıyor. Temel hak ve özgürlüklerin kullanımında ‘Ama’ ile devam eden cümleler sınırlandırılıyor” değerlendirmesini yaptı.

AKP ‘LAİKLİK KARŞITI EYLEMLER’ NEDENİYLE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AKP'nin "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle, partinin kapatılması ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılması talebiyle hazırladığı iddianameyi 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesine (AYM) sunmuştu. AYM de 31 Mart 2008’de AKP’yi ‘laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu’ gerekçesiyle mahkûm etmişti.