AKP'nin programındaki hangi maddeler CHP'den çalıntı çıktı

AKP'nin programındaki hangi maddeler CHP'den çalıntı çıktı
AKP'nin programındaki hangi maddeler CHP'den çalıntı çıktı

VERYANSIN TV

Tarihçi Cengiz Özakıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP'nin 1994 programını mercek altına aldı. Özakıncı, programda yer alan bazı ifadelerin AKP ve HDP'nin programlarıyla olan benzerliğine dikkat çekti.

İşte Cengiz Özakıncı'nın mesajları:

"1994 CHP Programı" ve "2002 AKP Programı" karşılaştırmalı olarak incelenirse ilginç, önemli ve anlamlı benzerlikler, koşutluklar, tıpkılıklar saptanabilir. Örneğin "Yeni Türkiye", AKP kurulmadan yıllar önce CHP'nin programıydı.

-"İleri Demokrasi" AKP'nin sloganı olmadan yıllar önce 1994 CHP Programında yer aldı.

-CHP 1994'te "Yönetimde Yeniden Yapılanma", "Aşırı Merkeziyetçiliğe (Üniterliğe) karşı "Yerinden Yönetim" ve "Yerel Yönetim" amaçlıyordu. Bunlar 2002'den sonra AKP tarafından savunuldu.

1994 CHP Programı'nda yer alan "çoğulcu"luk, "farklı etnik yapı"ların "kültürel kimlik"lerinin varlıklarını sürdürmesi, MOZAYİK, Bölgesellik, her ETNİK KÖKEN ve KÜRT SORUNU için ana dilde eğitim, ana dilde yayın vs., 2002'den sonra AKP'nin savları olarak karşımıza çıktı.

CHP 1994 Programı, Türkiye'nin Üniter Ulus Devlet yapısını bir SORUN olarak ortaya koyuyor; çözümü "Yeni Yönetim Yapısı" (Yeni Rejim) oluşturmak ve merkezi küçültüp "YERİNDEN YÖNETİMi EN GÜÇLÜ BOYUTUYLA UYGULAMAK"(!) olarak gösteriyordu.

CHP'nin 241 sayfalık 1994 Program kitabında neredeyse her konu başlığı altında "Üniter Ulus Devlet"e karşı "Yerinden Yönetim" ve "Yerel Yönetim" kavramları yüceltilirken, bu bağlamda İSTANBUL'A ÖZEL BİR KONUM KAZANDIRILACAĞI belirtiliyordu.

1994 CHP Programı, 2002 AKP Programı ve HDP Programı ile karşılaştırmalı olarak incelendiğinde bu üç programın pek çok ortak yönü bulunduğu görülecektir.

1994 CHP Programı incelendiğinde, CHP'nin Y-CHP'ye dönüşmesinin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok önce, 1994'te Deniz Baykal ile başlamış olduğu görülecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Üniter Ulus Devlet yapısının 1965'ten başlayarak Emperyalistlerce aşındırıldığı, 1989'dan itibaren ABD ve AB'nin Türkiye'yi Etnik Kimlik, Etnik Temsil temelinde ayrıştırmaya giriştiği ve bu durumun çeşitli parti programlarına yansıdığı açıktır.

Siyasi Partiler Yasası'nın, etnik dil din mezhep vs. ayırımcılığı, bölgeciliği, ırkçılığı yasaklayan ve ayrıcalıksız yurttaşlığı koruyan 81., 82. ve 83. maddelerinin göz göre göre çiğnenmesi ve partilerin bu maddeleri çiğnemekte yarışması, bütün siyasi sorunların anasıdır.