Akustik Proje ve Raporda Çok Yönlü Çözümler

-- Sponsorlu İçerik --

Akustik Proje ve Raporda Çok Yönlü Çözümler

Gürültünün sosyal yaşamda etkisini her geçen gün artıran çevre sorunlarından biri haline gelmesi ile birçok kurum ve kuruluş gürültünün işyeri ve yaşam alanlarımızdan izole edilmesi adına çalışmalar yapmış ve bu çalışmaların en kapsamlısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” olmuştur.

Bakanlığın 31 Mayıs 2017 tarihinde yayınladığı ve 1 yıl sonra da yürürlüğe soktuğu bu yönetmelikle birlikte hayatımıza giren akustik proje ve rapor kavramların, binaların gürültüden etkilenme düzeyleri yani akustik performansları  ve bu akustik performansta yapılacak iyileştirmeler yani gürültü izolasyonu ile ilgilidir. 

Mimari akustik rapor; bir binanın akustik performansının bina yaşı, yapı elemanları, büyüklüğü ve çevresel gürültü kaynakları dikkate alınarak analiz edilmesi ve bu performansın, yönetmelikte belirlenen standartlar içerisindeki yerinin yani yeterlilik düzeyinin tespit sürecidir.

Mimari akustik proje ise; akustik rapor sürecinde yapılan analizlerin de kullanılarak bina akustik performansındaki iyileştirmelerin planlanması ve uygulanması sürecini kapsar.

İnşaat sektörünün birçok farklı alanıyla entegre çalışmanın getirdiği tecrübeyi çok yönlü bakış açısında dönüştürmeyi başaran ve “bakanlık onaylı sertifika sahibi akustik uzmanları ile” fark yaratan bir süreç yönetimi ortaya koyan Uzman Akustik, belirlenen iyileştirmeler uygulandığı takdirde akustik proje sürecinde onay garantisi sunan bir danışmanlık firmasıdır. 

Akustik Rapor ve Proje Zorunlu Mudur ?

Akustik rapor ve projeyle ilgili “zorunluluk” hususu dahil tüm detaylar “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”te açıklanmış ve ilgili yönetmeliğe göre 31 Mayıs 2019’dan itibaren ilk kez yapı ruhsatı alacak binalar için yasal zorunluluk haline getirilen akustik proje, bu yapıların yanı sıra;

  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç kat sayısı 7’den fazla konut binalar
  • Yapının Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen 2’den fazla konut dışı binalar
  • Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar
  • A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar

için de zorunludur.

Akustik rapor ise bir önceki satırlarda sıraladığımız kapsamın dışında kalan binalarda bir zorunluluktur. 

Akustik Rapor ve Projeyi Kimler Düzenleyebilir ?

Akustik rapor ve projeyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarında teorik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan inşaat, elektrik, elektrik ve elektronik, makine, fizik, optik/akustik mühendisleri ve mimarlar tarafından düzenlenebilen süreçlerdir. Dolayısıyla akustik rapor ve proje sürecini standart bir mühendislik ya da mimarlık firmasının yürütmesi mümkün değildir.

Kaynak : https://uzmanakustik.com