Ankara Adliyesinde ‘Seri Muhakeme Bürosu’ kuruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde, 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak 'seri muhakeme usulü' hükümleri doğrultusunda 'Seri Muhakeme Bürosu' kuruldu.

Ankara Adliyesinde ‘Seri Muhakeme Bürosu’ kuruldu

Başsavcılığın konuya ilişkin ek iş bölümü yönergesi tamamlandı. Yönergede, 24 Ekim 2019’da Resmi Gazete‘de yayımlanan 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ceza muhakemesinde geleneksel kovuşturma usulüne alternatif oluşturacak seri muhakeme usulüne ilişkin düzenlemeler yapıldığı belirtildi ve bunun nasıl uygulanacağına ilişkin bilgilere yer verildi.

Yönergede, belli suçlarda muhakeme sürecini kısaltmayı hedefleyen seri muhakeme usulüne yönelik cumhuriyet savcısınca uygulanacak esasların kendine özgü ve ayrıntılı olduğu ifade edildi. Usulü uygulayacak savcıların uzmanlaşmalarının faydalı olacağı belirtilen yönergede, usulün tek elden, verimli, hızlı ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak üzere başsavcılık bünyesinde “Seri Muhakeme Bürosu” kurulmasına karar verildiği belirtildi.

8 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Yönergeye göre Cumhuriyet Savcıları Afet Gülen Kılıçdağı, Akif Karakuş, Alev Ersan Albuz, Hüseyin Ertepe, İsa Kaya, Mehmet Taştan, Seray Arslantürk ve Özlem Şimşek bu büroda görevlendirildi.

Cumhuriyet Başsavcıvekili Gökhan Karaköse’ye ise büroda görevli savcılara evrak dağıtımı, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları inceleme ve hatalı görülenler hakkında gereğini yapma görevi verildi.

NASIL UYGULANACAK?

Seri muhakeme usulü, soruşturma sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde Türk Ceza Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ve Kooperatifler Kanunu’ndaki bazı suçlarda uygulanacak.

Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri, şüpheliyi usul hakkında bilgilendirecek. Savcı, seri muhakeme usulünün uygulanmasını şüpheliye teklif edecek. Şüphelinin kabul etmesi halinde bu usul uygulamaya konacak.

Savcı, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında belirleyeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirleyecek. Bu ceza, koşulları bulunması halinde TCK’ye göre seçenek yaptırımlara çevrilebilecek veya ertelenebilecek.

Savcı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep edecek. Mahkeme, şüpheliyi dinledikten sonra eylemin usul kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kuracak; aksi halde talebi reddedecek ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı başsavcılığa gönderecek.

Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla başsavcılığa gönderilmesi hallerinde, şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile bu usulün uygulanmasına dair diğer belgeler, takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde delil olamayacak.

Suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda şüphelilerden birinin uygulamayı kabul etmemesi halinde usul uygulanmayacak.