Ankara-Trablus hattında yeni mutabakat

Türkiye ile Libya arasında kalkınma projeleri ve inşaat sektörünü içeren yeni mutabakat zaptı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayınlanan mutabakat zaptında Libya’daki kalkınma projelerinin icrasının devam edileceği belirtildi.

Ankara-Trablus hattında yeni mutabakat

Anlaşmanın uygulamasını takip için Ortak Çalışma Grubu kuruldu. Çalışma grubunun 3’er aylık dönemlerde Ankara ve Trablus arasında dönüşümlü olacak şekilde ya da belirlenen başka bir yerde toplantı düzenleyeceği ifade edildi.

 Diğer maddeler şu şekilde:

'DOĞRUDAN VE DERHAL GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK'

-Taraflar, bir önceki aşamada projelerdeki işin askıya alınması sonucunu doğuran olağanüstü koşulları dikkate alarak ilgili hak ve borçlarını yerine getirmek için doğrudan ve derhal görüşmelere başlayacak.

-Taraflar, ortak menfaatleri doğrultusunda ilgili hak ve borçlarına dair uzlaşma sağlayacak.

-Taraflar, projelerin teknik ve iktisadi değerlendirilmesinin ve devamlılıklarının fizibilite etüdünü yapacak. İşlerin devamına ve/veya hak ve borçlarda uzlaşmaya dair 90 gün içerisinde bir anlaşmaya varacak. Tarafların müzakerelere başlayamaması veya bir anlaşmaya varamaması veya projenin sonlandırılması durumunda 180 gün içinde kesin hesap hazırlanacak ve ilgili haklara ve borçlara dair uzlaşılacak.

-Mevcut ve gelecekteki menfaatler dikkate alarak, ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlığın dostane çözümüne dair gayret gösterilecek.

3 AYDA BİR DÖNÜŞÜMLÜ TOPLANTI

-Hükümetler, ihtiyaç ve tarafların yardım talebi halinde uzlaşı için görüş ve tavsiye verecek.

-Her iki hükümet de, sözleşmesel haklar ve borçlar ile ilgili anlaşmalara uyulmasını destekleyecek, Türk yükleniciler tarafından üstlenilen projelerle ilgili hükümetlerin vermiş olabileceği tüm taahhütlere uyacak.

-Anlaşmanın uygulamasını takip için kurulan Ortak Çalışma Grubu, 3’er aylık dönemlerde Ankara ve Trablus arasında dönüşümlü olacak şekilde ya da belirlenen başka bir yerde toplantı düzenleyecek.