Ankara Valiliği 1 Temmuz normalleşme sürecine ilişkin kararları açıkladı

featured

Ankara Valiliği 1 Temmuz 2021 normalleşme sürecine ilişkin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile birlikte alınan kararları tek tek detayları ile birlikte açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle uygulanacak kademeli normalleşme sürecine ilişkin karar açıklandı. 

VALİLİK KARARLARI ŞÖYLE;

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskiyönetmek ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, salgınla mücadele sürecinintemel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelikuyulması gereken kurallar ve önlemler; T.C. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulununönerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamayageçirilmektedir.

Bu çerçevede;

A. Salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasındauygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplarhalinde “kademeli normalleşme” süreci yürütülmektedir.

Salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulununtavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihliCumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabıkapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesigerektiği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’nın 27.06.2021 tarihli ve 10530 sayılıgenelgesi doğrultusunda;

 
1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

01.06.2021 tarihli ve 2021-31 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen esaslarçerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz 2021Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülmesine, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlıolarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesine ve belirtilen tarihtenitibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmamasına,

2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik,maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve ÇalışmaRehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulmasıkaydıyla;

2.1.Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1 Temmuz 2021Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmelerine,

 
2.2.Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, 1 Temmuz2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilmelerine,

2.3.Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyelerarasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe günündenitibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı andabulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmamasına,

2.4.Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusuoyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021Perşembe gününden itibaren sona erdirilmesine ve oyun oynanmasına/oynatılmasınamüsaade edilmesine,

2.5.Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibarentüm işyerlerinin; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmişolan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmelerine,

2.6.Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sonaeren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncayakadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilmesine,

 
2.7.Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymakkaydıyla; park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair İl UmumiHıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla getirilen kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembegününden itibaren kaldırılmasına,

2.8.Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargilesalonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeyedevam edilmesine ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargileservisi yapılmamasına,

3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER ile NİKAHLAR/DÜĞÜNLER

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ileilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmakkaydıyla;

3.1.Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,barolar, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile hertürlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açıkalanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dairuygulamanın aynı şekilde sürdürülmesine,

3.2.Nikah ve Düğün merasimlerinde;

– Yiyecek/ içecek ikramı yapılabilmesine,

– Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00’e kadaryapılabilmesine

– Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyalmesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmüdoğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadardüğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildekioyun, dans, halay ya da gösterilerin yapılabilmesine,

 
– Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başınaasgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmemesine,- Kırsal mahalle, sokak düğünlerine izin verilmesi hususu ve buna ilişkin şartların İlçeUmumi Hıfzıssıhha Kurullarınca kararlaştırılmasına,

– Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz2021 tarihinden sonra izin verilmesine,

3.3.Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Covid-19 Salgın Yönetimi veÇalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerineuyulmak kaydıyla izin verilmesine,

4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmişkural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4.1. 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplutaşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilmesine,

4.2. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarınıkullanmalarına dair kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibarenkaldırılmasına,

5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

5.1.Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar iletemizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelikilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile getirilen kısıtlama ve tedbirlerinuygulanmasına son verilmesine,

5.2.Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence veetkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi veÇalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasına,

5.3.İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.)yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için hertürlü tedbirin alınmasına…

Ankara Valiliği 1 Temmuz normalleşme sürecine ilişkin kararları açıkladı

Abonelik

VeryansınTV'ye destek ol.
Reklamsız haber okumanın keyfini çıkar.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

VeryansınTV ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya abone olun!