Atatürk’ün Türkçe üzerine özlü sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de Türkçemiz ve Türkçemizin sorunlarıydı. Dünya dilleri arasında müstesna, özel bir yeri olduğuna inandığı dilimiz Türkçemizi hem aydınlarımızla kaynaştırmak hem halkımızın gönlündeki yerini sağlamlaştırmak istiyordu. Bu nedenle önce Harf Devrimi sonra Dil Devrimi, devrimleri arasında en önemlileridir.

Atatürk’ün Türkçe üzerine özlü sözleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya dilleri arasında müstesna, özel bir yeri olduğuna inandığı Türkçemizi, hem aydınlarımızla kaynaştırmak hem halkımızın daha iyi kullanmasını istiyordu. Bu nedenle, Harf Devrimi sonra Dil Devrimi, devrimleri arasında en önemlileridir.

Bugün 87.sini kutladığımız Dil Bayramı da Atamızın bize armağanıdır.

ATATÜRK’ÜN TÜRKÇE ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLERİ

Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor.

Wilhelm Victor Krausz’un yaptığı Mustafa Kemal’in ilk portresi, 1916

*

Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

*

Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her mefhumu ifadeye kabiliyeti vardır. Yalnız, onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde işlemek lazımdır.

*

Türk milletini ve Türk dilini medeniyet tarihinin ve kültür dillerinin dışında görmenin ne yaman bir yanlış olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz.

Mihri Rasim (Müşfik), Mareşal Atatürk

*

Öyle istiyorum ki Türk dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel ahenkli dilimizi kullansınlar.

*

Daha çocukken, dersler, kitaplar arasında yuvarlanırken his ederdim ki bu dilin bir şeye ihtiyacı var. o ihtiyacın nasıl olduğunu nasıl elde edileceğini bilmezdim. Fakat mutlaka bir şey lazım olduğunu his ederdim.

*

En iyi müdafaa usulu taarruzdur. Şu halde dil alanında türemiş yabancılıklara saldıralım; ağacı bir defa silkeleyelim: görelim hangi çürükler düşecek; kalan sağlamlar bakalım ne kadardır…

Prof. Arthur Kampf, Atatürk, Çankaya Köşkü, 1927

*

Milli şuurun ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.

*

Milletimizin siyasi ve toplumsal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Türk milletinin, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatının bütün güzelliği ile gelişmesi ancak mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve fen sayesinde olacaktır.

(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri,  Ankara 1971, s. 140-141)