BDDK, TL muafiyetini yatırım bankalarına genişletti

BDDK, bugün basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınlayarak sadece yurtdışı bankalara TL ile yapacakları işlemlerde muafiyet sağlandığını belirtti.

BDDK, TL muafiyetini yatırım bankalarına genişletti
BDDK, TL muafiyetini yatırım bankalarına genişletti

BDDK'nın bazı Türk lirası muafiyetlerini yatırım bankalarına genişletti.

Bu sabah basında çıkan BDDK'nın yurtdışında kurulu bankalara TL ile işlemlerde muafiyet kararını genişleteceğine dair haberler üzerine bir açıklama yayınlayarak, Yurtdışı bankalara TL ile işlem kısıtlamalarında muafiyet sağlandığını açıkladı. 

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"28.07.2020 tarihli Basın Açıklaması ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun(Kurul) 28.07.2020 tarihli ve 9109 sayılı Kararı ile Uluslararası Kalkınma Bankaları(UKB) için yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda:
o Yurt içi yerleşik şirketlere kredi vermek,
o TL cinsinden menkul kıymet almak veo Fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak

amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla; UKB’lerin yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar
üzerinden gerçekleştirecekleri belirli işlemlerin 12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ile getirilen TL’ye erişimsınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmişti. Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu muafiyetin UKB’ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesi uygun görülmüş ve bu kapsamda Kurulun 06.08.2020 tarihli ve 9114 sayılı Kararı ile, UKB’ler dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar için yalnızca aşağıda belirtilen işlemler yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda:


o TL cinsinden menkul kıymet almak veo Fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak

amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumuna bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla; yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalardaaçacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri,

- Vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) döviz swap işlemlerinin,
- BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) swap
işlemlerinin,
- BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemlerinin,- Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin

12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ile getirilen TL’ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir."

YURTDIŞI BANKALARA TL İLE İŞLEMLERDE SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİ

BDDK, mayıs ayında bankaların yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5’i ile sınırlandırmasına karar vermişti.

BDDK, daha sonra Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıklamıştı.