Binanız depreme dayanıklı mı? Nasıl test ettirebilirsiniz?

Türkiye deprem kuşağında yer alması nedeniyle binaların depreme dayanıklılığı vatandaşın endişe duyduğu bir konu haline geldi. Peki ne yapmalı, nereye başvurmalıyız?

Binanız depreme dayanıklı mı? Nasıl test ettirebilirsiniz?

Çalıştığınız veya ikamet ettiğiniz binanın depreme dayanıklı olum olmadığını biliyor musunuz? Binanın depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Nereye başvurulmalı, bunun için neler yapılmalıdır? Bu işin maliyeti ve süresi, insanlar tarafından merak ediliyor.İşte tüm bu soruların cevabına ulaşmak için binanın bazı kontrollerden geçmesi gerekiyor.

NEREYE BAŞVURULMALI?

Öncelikle yapının dayanıklılığını test edecek bir kuruma başvurmanız gerekli.Özel bir şekilde kurulmuş olan firmalar tarafından bina deprem testi uygulamaları gerçekleştirilirken bu firmalar; inşaat işleriyle ilgilenen ve sektörel olarak yapı ve deprem uygulama araştırma merkezleri konumunda bulunarak hizmet veren firmalardan oluşuyor. Bina sahiplerinin test işlemi gerçekleştirmesi için bu firmalar ile iletişime geçmesi ve binalarının özelliklerini belirttikten sonra taraflarından talep edilen ücreti peşin olarak ödemeleri gerekiyor. Başvuru ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra firmalar tarafından belirlenmiş olan günde binanıza yetkili ekipler, gerekli ölçüm ve uygulama malzemeleri ile gelerek test aşamasını başlatıyorlar. Test aşamasında ekipler tarafından ölçümler yapılırken, binanın olası deprem risklerindeki dayanıklılığı net rakamlarla belirlenebiliyor. Bu noktada ölçümler yapılırken özellikle binanın kolonları, temeli ve duvarları gibi yapı ayrıntıları inceleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), bu konuda oldukça deneyimli. İnşaat Fakültesi’ne bağlı “Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi” bina hakkında incelemelerde bulunup rapor çıkarıyor.

Deprem testi başvuru belgeleri neler?

1. Malik

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Tapu Fotokopisi

2. Başvuru Sahibi Şirket ise;

Şirket Vergi Levhası, İmza Sirküsü,

Şirket Yetkilisine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Başvuru Sahibi Kiracı ise;

Dilekçe Mülk Sahibince İmzalanacak Aşağıdaki Belgeler Eklenecek

Kira Kontratı Fotokopisi,

Kiracı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. Başvuru Sahibi Kiracı Şirket ise;

Şirket Vergi Levhası,

İmza Sirküsü,

Şirket Yetkilisine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Başvuru Sahibi Vekil ise;

Vekaletname,

Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

BİNANIZIN DEPREME DAYANIKLILIĞI NASIL ÖLÇÜLÜR?

  • Binanın oturduğu Zemin durumunu belirlemek için Zemin Etüdü hazırlanır.
  • Binanın mevcut durumu için BİNA RÖLEVESİ çizilir.
  • Zaman içinde depremlerden,  yapı malzemesinden, çevresel koşullar nedeni ile Binada oluşmuş Yapısal Hasarlar tespit edilir.
  • Binadan yeter sayıda Karot  ile Beton numune alınarak numunelerin Yapı Laboratuvarında testleri yapılır; Bina Beton Dayanımı belirlenir.
  • Röntgen Cihazı ile Betonarme Taşıyıcı elemanlardaki demirlerin çap, adet, aralıkları belirlenir.
  • Betonarme Taşıyıcı elamanların bazılarında sıyırma işlemi yapılarak Demirlerdeki pasın buna bağlı taşıyıcı elamanlardaki zayıflamalar tespit edilir.
  • Bilgisayara’ da Binanın 3 Boyutlu Modeli tasarlanır; Binaya DEPREM Yükleri etki edilerek Bina Deprem Dayanıklılığı Belirlenir.
  • Binada yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında BİNANIZA ait DEPREM TESTİ RAPORU hazırlanır.