Bodrum’da Anadolu uygarlıkları ve Luviler konferansı

Yeterince araştırılmadığı ileri sürülen Batı Anadolu uygarlıkları ve Luviler konusundaki çalışmalarıyla son yıllarda yeni tartışmaları tetikleyen jeoarkeolog ve yazar Dr. Eberhard Zangger'in, yeni bir konferans için Bodrum'a geleceği bildirildi. Toplantı, 5 Ekim'de Bodrum Zai'de yapılacak.

Bodrum’da Anadolu uygarlıkları ve Luviler konferansı

Halikarnas Balıkçısı ve Mavi Yolcular’ın açtığı yolda, uzun bir süredir kendi bulgu ve sorularıyla İsviçreli bir bilim insanı yürüyor. Yeterince araştırılmadığı ileri sürülen Batı Anadolu uygarlıkları ve Luviler konusundaki çalışmalarıyla son yıllarda yeni tartışmaları tetikleyen jeoarkeolog ve yazar Dr. Eberhard Zangger’in, yeni bir konferans için Bodrum’a geleceği bildirildi. Toplantı, 5 Ekim’de Bodrum Zai’de yapılacak.

Türkçede kısa bir süre önce yayımlanan “Luvi Uygarlığı” başlıklı kitabını da konferans sonrasında konuklar için imzalayacağı belirtilen Dr. Zangger’in, bu alandaki yeni bulgu ve gelişmelerle ilgili bilgi vereceği açıklandı. Daha önce de Küçük Asya’daki Ege uygarlıklarının bugünkü Yunanistan tarafındaki uygarlıklar karşısında M.Ö. 2 ve 3 binli yıllarda daha gelişkin kesimi temsil ettiğine çeşitli kitaplarında dikkat çeken Eberhard Zangger’e göre, Batı Avrupa 19’uncu yüzyıldaki milliyetçi akımlar nedeniyle bu yaklaşımı görünmezleştirmeyi tercih etti.
Ancak eski dönemin artık kapandığını ileri süren ve yerleşik arkeolojiyi ağır biçimde eleştiren Dr. Eberhard Zangger, 1990’lardan beri bu çevrelerdeki söz sahiplerinin tepkisini üzerinde topluyor.

LUVİLER KİMDİR?

Dr. Zangger, Batı Anadolu ‘daki Luvi uygarlığının “adeta üzerine örten” Batı merkezli bakışların uzun süre tarihe bakışı sakatladığını iddia ediyor ve bölgede yüzlerce hiç girilmemiş kazı alanı bulunduğunu, buraların teknolojinin son olanaklarından yararlanılarak açığa çıkarılması gerektiğini hatırlatıyor. Dr. Zangger’in, Bodrum konferansı çerçevesinde Halikarnas Balıkçısı ile “Mavi Yolcular”ın temel tezlerini, arkeolojideki yeni gelişmelerin ışığında tartışması da bekleniyor. Bu konudaki soruların yol gösterici olacağı sanılıyor.

Geçmişte Atlantis ve Troya üzerine ilginç tezleriyle dikkat ve tepkileri üzerinde toplayan, bu arada modern arkeolojide yeni teknolojinin sağladığı olanaklardan yeterince yararlanılmadığını ileri sürerek de “jeoarkeolojik gündemi” sarsan İsviçreli araştırmacı, halen Zürih merkezli Luvi Araştırmaları Vakfı (www.luwianstudies.org) başkanlığını yürütüyor.

Dr. Eberhard Zangger’in, Bodrum Zai’den sonra Hollanda ve ABD’ye geçerek yine aynı konuda bir dizi konferans vereceği bildirildi.