Büyükçekmece Kaymakamlığından ‘Kanal İstanbul’ açıklaması

Büyükçekmece Kaymakamlığı, 'Büyükçekmece Kaymakamlığı muhtarların 'Kanal İstanbul' aleyhine konuşmalarını yasakladı.' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Büyükçekmece Kaymakamlığından ‘Kanal İstanbul’ açıklaması

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, basında yer alan bazı haber ve  yorumlarda, bir siyasi parti temsilcisinin “Büyükçekmece Kaymakamlığı muhtarların  ‘Kanal İstanbul‘ aleyhine konuşmalarını yasakladı.” şeklinde gerçek dışı iddialar  nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği  duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kanal  İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun 23 Aralık’ta vatandaşın  görüş ve önerilerine açıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
“Vatandaşımız bu kapsamdaki görüş, öneri ve taleplerini İstanbul İl  Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, Dilekçe Kanununda belirlenen usul ve esaslara  göre iletebilmektedir. Dilekçe Kanununa göre şikayet, görüş ve öneriler, şahsen  veya kanuni temsilci aracılığıyla, yetkili makamlara ve yazılı başvuru yoluyla  yapılmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımız taleplerini içeren yazılı başvurularını  sadece İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapabilmektedirler. Ancak  ilçemizdeki bazı mahalle muhtarlarının, ‘vatandaşlarımızın yukarıda açıklanan  kapsamdaki görüş, öneri ve taleplerini içeren dilekçeleri doğrudan  muhtarlıklarına verebileceklerini, kendilerinin bu dilekçeleri toplu olarak  İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ileteceklerini’ ifade ederek, mahalle  sakinlerini yönlendirmeye çalıştıkları yönünde Kaymakamlığımıza yoğun şikayetler  ulaşmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki  Değerlendirme Raporuna ilişkin vatandaşlarımızın görüş, öneri ve talepleri  doğrudan İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilmektedir.”
Muhtarlıkların bu kapsamda “dilekçe kabul etmek ve toplu dilekçe  sunmak” gibi herhangi bir görevi bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere  yer verildi:
 “Vatandaşlarımızın konuya ilişkin görüş, öneri ve taleplerinin  sağlıklı bir şekilde yetkili kuruma ulaşması, başvuru sahipleri açısından  oluşabilecek hak kayıplarının önlenmesi ve vatandaşlarımız arasında muhtemel bir  huzursuzluğa neden olunmaması için, muhtarlarımız ilgili mevzuat uyarınca  bilgilendirilmiştir. Gerçek dışı açıklama ve haberlerde iddia edildiği gibi  Kaymakamlığımızca muhtarlarımızın veya hiçbir vatandaşımızın kendi düşüncesini  ifade etmesi, bu doğrultuda hareket etmesini engelleyecek herhangi bir talimat ve  uyarı söz konusu olmamıştır.”