CHP infaz yasasını Anayasa Mahkemesi’ne götürdü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ceza ve İnfaz Kanunu'nun, 'şekil' yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını açıkladı.

CHP infaz yasasını Anayasa Mahkemesi’ne götürdü

CHP’li Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, TBMM’de kabul edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğü giren infaz düzenlemesinin TBMM Genel Kurul’daki oylama şeklinin, Anayasa’nın 87 ve 88’inci maddeleri ile TBMM İç Tüzüğü’nün 92’nci maddesine aykırı olduğunu savundu. Kanunun bazı maddelerinin ‘af’ niteliği taşıdığını ifade eden Engin Altay, “Burada Anayasa ihlali var. CHP’nin sorumluluk anlayışı ve Anayasa’nın vermiş olduğu hakkı kullanacağız” dedi.

Öte yandan CHP Milletvekili Mahir Başarır, Anayasa Mahkemesi’ne dilekçeyi vererek, başvuruyu gerçekleştirdi. Başvuruda ‘genel veya özel af ilanını içeren kanun teklifleri’ başlıklı TBMM İç Tüzüğünün 92’nci maddesine atıfta bulunularak, “Genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurulda kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkündür” denilerek, kanunun oylamasında TBMM üye tamsayısının en az beşte üç (360) çoğunluğunun aranması gerektiği belirtildi.