CHP'li Erdem, Barzani'nin kanalına Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt' planını anlattı!

CHP PM üyesi Eren Erdem, Barzani'nin Rudaw kanalına yaptığı açıklamada, CHP'nin “Kürt sorunu”nu anayasal çerçevede ve Meclis'te çözeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı "Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesindeki şerhleri kaldıracağız" sözünü de hatırlattı.

CHP'li Erdem, Barzani'nin kanalına Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt' planını anlattı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son kurultayda yaptığı “Yeni ayasaya hazırlayacağız, Kürt sorununu çözeceğiz” açıklamasının ardından Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Barzani'nin yayın organı Rudaw'a açıklamalarda bulundu.

CHP'nin bir “Kürt Raporu” hazırladığını hatırlatan Erdem, “Kürt sorunu Türkiye’nin kronik sorunlarından bir tanesi, hatta en büyüğü diyebiliriz. Kürt sorununu CHP olarak demokratikleşme sorunundan bağımsız değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda merkeziyetçi ya da tek tipçi iktidar zihniyetinin yarattığı bir siyasi süreç olarak değerlendiriyoruz. Kürt sorunun temelinde Türkiye’deki kaotik vesayet dönemlerinin ortaya çıkardığı tek tipçi bir süreçtende bahsetmek mümkün. Askeri darbelerden bahsediyorum” dedi.

'ANAYASAL ÇERÇEVEDE...'

CHP olarak Kürt meselesini Türkiye’nin ortak sorunu olarak gördüklerini belirten Erdem, Kürt meselesinin güçlü bir Meclis içinde çözülebileceğini söyledi.

Erdem, "Güçlendirilmiş, geliştirilmiş parlamenter demokrasiye geçme tarifi yaparken bir önceki tecrübeden yani Tayyip Erdoğan’ın bugün başkan olduğu rejime geçmeden önceki tecrübedeki pasif ve meseleleri çözemeyecek yetkisiz, iradesi zayıf bir rejim tarif etmiyor, tam tersine bu tür meselelerin Parlamentoda oluşacak güçlü, yetkili meselelerini tümünü idari ve anayasal çerçevede düzenleyebilecek masa etrafında yeni sistemin içerisinde çözmesi noktasında tarif yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdem, “Rapor Kürt sorununu Türkiye’nin demokratikleşememe sonucunda ortaya çıkmış bir kriz olarak değerlendiriyor. Bu krizi anayasal zeminde ve aynı zamanda hukuk devletinin ortak yaşamın ilkelerine uygun bir şekilde çözülmesi açısından değerlendirmeler yapılıyor. Şunu çok net söyleyebiliriz ki Kürt sorunu Türkiye’nin temel sorunlarından biridir. Korkusuzca cesurca bu sorunun başlıklarını ortaya koyabilmek ve tartışmak gerekir. Siyasetin asli görevi budur. Bu rapor CHP’nin şöyle bir perspektifle sahaya çıkmasına yol açacak: Güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesinin altını dolduracaktır bu rapor” ifadelerini kullandı.

CHP’li Erdem, “Genel Başkanımız bir önceki kurultayda Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesindeki şerhleri kaldıracağız' demişti. Bu sorunun çözümü açısından kritik adımlardan biri. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu beyanının da yer aldığı kapsamlı bir süreçten bahsedebiliriz” diye konuştu.

AVRUPA YEREL YÖNETIM ÖZERLIK ŞARTI'NA NEDEN ÇEKİNCE KOYDUK?

Avrupa Yerel Yönetim Özerlik Şartı, 1988 yılında yürürlüğe girmiş ve Türkiye de dâhil olmak üzere, konsey üyesi 45 ülkenin 42'si tarafından imzalanmıştır. Ancak Türkiye, PKK terörü ve onun nihai hedefi özerklik/federasyon amacı nedeniyle bazı maddelerine çekince koymuştu.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na ait uluslar arası antlaşma TBMM'de onaylanırken Türkiye, ülkenin eyaletlere, özerk bölgelere bölünmesine neden olabilecek merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetimini zayıflatacak maddelere çekince koymuştu. Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın temelini oluşturan “subsidiatire” veya Türkçe söylemiyle “Yetki İkamesi” kendilerini ulusun bütününden farklı gören yerel halkın, kendi kaderini tayin hakkını (self-Determinasyon ) istemenin yolunu açar, yani üniter yapıyı bozar.
Yerel özerklik, özerklik tanınan yönetimlerin, kendi temel kurallarını koyma, kendi faaliyetlerini istediği şekilde yürütebilme,(silahlı kolluk kurabilme) merkezi yönetimin yerel yönetimlerin işlerine karışmasını önleyebilme,(sadece sınırlı idari denetim yapabilme) kendi yerel kaynaklarını oluşturabilme (yani vergi ve harç salma) gibi konularda yetkilendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.