CHP’ye ‘Kürt raporu’ hazırladı… ‘AKP açılımı bıraktı, biz yapalım’ çağrısı

CHP'li Sabri Ergül ve ekinin parti gündemine sokmak için hazırladığı çalışma, 'HDP programı gibi' oldu. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını hayata geçirmesini önerilen Ergül, HDP ile Demokrasi Bloku kurulması çağrısı da yaptı.

CHP’ye ‘Kürt raporu’ hazırladı… ‘AKP açılımı bıraktı, biz yapalım’ çağrısı

Hürriyet’ten Yalçın Bayer, CHP’de Sabri Ergül’ün başını çektiği bir grubun “Kürt sorunu” için bir çalışma yürüttüğünü ve kongre sürecinde partinin gündemine sokmaya çalıştıklarını belirtti.

Bayer’in bugünkü yazısının satır başları şöyle:

“Geçmiş dönem CHP’de MYK üyeliği ve İzmir milletvekilliği görevlerinde bulunmuş insan hakları savunucusu avukat Sabri Ergül, bir süreden beri bir grup arkadaşıyla birlikte ‘Kürt sorunu’ konusunda yaptıkları çalışmayı CHP’nin 37. kurultayının gündemine taşıyarak, ‘Türkiye’nin en önemli sorunu’ olarak nitelendirdikleri bu sorunun çözümü konusunda CHP’nin inisiyatif almasını, bir ‘barış, özgürlük, demokrasi projesi’ geliştirmesini sağlamaya çalışacaklarını ifade ediyor.

Ergül bu konudaki tespit ve görüşlerini şöyle özetliyor:

*Türkiye’nin en önemli ve acil çözülmesi gereken sorunu Kürt sorunudur, Kürt hareketinin demokratik hale gelmesidir.

*Silahların susması ve barış içinde birlikte yaşanabilmesi için AK Parti hükümetince 2014 yılında uygulamaya konulan ‘Demokratik Açılım’ projeleri amacı doğru ama yöntemi yanlış olduğu için akamete uğramış, amaca ulaşılamamıştır.

AKP’YE ‘AÇILIMI BIRAKTI’ ELEŞTİRİSİ

*2019 yerel seçimlerinde batıdakiler dahil büyük şehirlerde seçim sonuçlarını belirleyici en önemli faktörlerden biriside Kürt kökenli seçmenlerin oylarıdır.

*Kürt seçmenlerin 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarını da aynı şekilde etkileyeceği açıktır.

*Bunca acı ve deneyimi ve de emperyalist devletlerin Ortadoğu coğrafyasında ‘böl ve yönet’ politikalarının yol açtığı sıcak çatışma ve yıkımları yaşadıktan sonra, barış içinde birlikte yaşamanın koşullarının sağlanması Türkiye için yaşamsal önemdedir.

*AKP, Kürt sorununun çözümü konusunda destekçisi MHP’nin de etkisiyle ‘demokratik açılım’ı tümü ile bırakmış ‘güvenlikçi’ bir politika izler olmuştur.

İTTİFAK ÇAĞRISI

*‘Millet İttifakı’ bileşenleri ve demokratik Kürt hareketinin temsilcisi HDP; AKP ve MHP’nin Cumhuriyet’in kazanımlarını, demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti yok eden siyasetine karşı barış, adalet ve demokrasi blokunda buluşabilirler, ortak hareket edebilirler görüşündeyiz.

*Kurucu parti, her konuda önce ‘insan’ diyen CHP, bu blokun oluşumu ve Kürt sorununun çözümü, Kürt hareketinin demokratik hale gelmesi için inisiyatif almalı, proje geliştirmelidir.

*Seküler Kürt siyasal hareketinin legal temsilcisi HDP ve bileşenlerinin demokratik mücadeleyi egemen kılmanın müzakerelerini kendi kurullarında sürdürmekte oldukları bilinmekte ve bu durum sözcülerinin demeç ve taleplerine de yansımaktadır.

*CHP ve bileşenleri de yetkili kurullarında bu konuları tartışmak, Kürt hareketinin demokratik hale gelmesi için gerekli koşulları oluşumuna katkı koymak durumundadırlar görüşündeyiz.

YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI HAYATA GEÇMELİ

*CHP legal Kürt hareketinin bütün aktörleriyle ve akademisyen ve düşünürler ile de görüşerek, onların da katılımı ile bu konuda bir konferans toplanmasını sağlamalıdır.

*Gelişmiş demokrasiler, yerel yönetimler demokrasisidir; Avrupa Birliği’nde halklar aynı ülkede barış içinde birlikte yaşamaktadırlar.

*Türkiye birlikteliğini pekiştirmek, demokrasisini güçlendirmek için Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 1. Meclis’in yaptığı 1921 Anayasası’nın yerel yönetimlerle ilgili hükümlerine benzer çağdaş düzenlemeler getirmiş bulunan Avrupa yerel yönetimler özerklik şartını hayata geçirmelidir.