Deniz taşımacılığında sıfır karbon salınımı projeleri NextGEN portalında

Derya Şerif Yarkın yazdı...

Deniz taşımacılığında sıfır karbon salınımı projeleri NextGEN portalında

Deniz taşımacılığında sıfır karbon salınımı (karbonsuzlaştırma) girişimleri için çevrimiçi işbirliğine yönelik küresel bir ekosistem olan NextGEN web portalı, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA) işbirliğiyle yayınlanmaya başladı.

NextGEN (imo.org) web adresinde yer alan portal, uluslararası denizcilik uygulamalarında karşılaşılan karbondan arındırma işlemlerinde karşılaşılan boşlukları ve fırsatları belirlemek için paydaşları bir araya getiriyor. Portal, bu konuda tek portal olarak hizmet vermek üzere geliştirilmiş.

NextGEN portalı, bilgi paylaşımını teşvik etmeyi, işbirliği fırsatları yaratmayı ve kapasite geliştirmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Portal, denizcilik uygulamalarında karbonsuzlaştırma projelerini tek platformda sergileyerek, kamu ve özel sektör paydaşları için bir odak noktası ve referans aracı olarak hizmet edecek.

NextGEN portalı, 27-29 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen IMO-Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) etkinliği sırasında yayınlandı. Söz konusu üç günlük çevrimiçi küresel platform, denizcilik sektörünün sıfır ve düşük emisyonlu bir geleceğe geçişini hızlandırmak için inovasyonu desteklemeyi amaçlıyor. Forum, denizcilik sektörünün karbonsuzlaştırmaya geçişiyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı ve aktarıldığı bir platform özelliğinde.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, “Önceliğimiz, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı acil önlemleri almaktır. Denizcilik sektöründe emisyon azaltıcı teknolojiler ile sıfır ve düşük karbonlu deniz yakıtlarının kullanımına yönelik faaliyetleri geliştirmek için daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Her şeyden önce, hiçbir paydaşımızı geride bırakmadığımızdan emin olmalıyız” diyor.

NextGEN portalının işletmecilerinden biri olan MPA İcra Kurulu Başkanı Quah Ley Hoon da “Dekarbonizasyonla tek başımıza mücadele edemeyiz. Kapasite oluşturmak, en iyi uygulamaları paylaşmak ve herkes için eşit şartlar sağlamak için değer zincirimiz boyunca birlikte çalışmamız gerekiyor. NextGEN, fikirleri ve paydaşları bir araya getirerek kapsayıcılık ilkesini temel alıyor” dedi.

NextGEN (ki bu kısaltmadaki GEN, “Yeşil ve Verimli Seyir (Green and Efficient Navigation)” anlamına geliyor) denizcilik sektörünün düşük/sıfır karbonlu yakıt ve teknolojilerin “gelecek nesline” hızla ilerlemesini destekleyen önemli bir girişim. 2018'de kabul edilen ilk IMO Sera Gazları Stratejisinde, uluslararası denizcilik uygulamalarından kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarının 2050 yılına kadar en az %50 oranında azaltılması için hedefler belirlenmişti.

Düşük seviyeli veya sıfır karbonlu yakıtlarda mevcut teknolojiyle sağlanan yetersiz gelişme düzeyi dikkate alındığında, denizcilik sektörünün iddialı karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşılması için hiç de küçümsenmeyecek zorluklarla karşılaşacağı kabul ediliyor. Dolayısıyla, bu konuda bilgi paylaşımı kritik öneme sahip.

NextGEN portalı halihazırda, 500'den fazla paydaşı ve 13 yakıt türüyle ilgili 140'tan fazla projeyi içermekte. Ayrıca, portalın kapsadığı bölgeler arasında Afrika, Karayipler, Latin Amerika, Orta Doğu ve Pasifik Adaları da bulunuyor.

NextGEN ayrıca, IMO tarafından yönetilen ve teknik yardım, teknoloji transferi ve kapasite geliştirmeyi içeren küresel işbirliğine dayalı sera gazı (GHG) projelerini de ön plana çıkarıyor.