Eski başkanlar konuştu… İş Bankası hisseleri Hazineye devredilebilir mi?

Atatürk'ün vasiyetiyle CHP'ye bırakılan İş Bankası hisselerinin Hazineye devri konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla yeniden gündemde. Hisselerin kârının aktarıldığı Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı Halaçoğlu, hukuki olarak devrin mümkün olmadığını belirtti.

Eski başkanlar konuştu… İş Bankası hisseleri Hazineye devredilebilir mi?

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, bankadaki hisselerin karşılığında CHP’nin 4 yönetim kurulu üyesi atadığını, bankanın dağıttığı temettüden, kardan her yıl yüzde 28.09’luk kısmın yarı yarıya Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına verildiğini söyledi.

Yeniçağ’ın aktardığına göre, Türkiye İş Bankası’nın devlet bankası olmadığı için Türkiye Varlık Fonu’na devredilemeyeceğini, hisselerinin de Hazineye geçemeyeceğini belirten Halaçoğlu, “Zaten hisselerinin çoğu halk üzerinde. Yani halka açık bir banka. Yüzde 28.9’luk hisse de Atatürk’ün hissesi. Yani bir anlamda şahıs malı. Ve Atatürk malını CHP’ye bırakmış ve gelirini de bu 2 kuruma bağışlamasını vasiyet etmiş. Aksi bir şey yapılamaz. Yapılırsa mülkiyet hakkı ortadan kalkmış olur. Türkiye İş Bankası devlet bankası değil” dedi.

Eski Başkanlarından Prof. Ahmet Bican Ercilasun da banka kontrolündeki hisselerin Hazine veya Varlık Fonu’na devredilmesinin hukuki olarak mümkün olmadığını belirterek, “Atatürk doğrudan doğruya hissenin gelirini yüzde 14’lük paylarla bu iki kuruma bırakıyor. Atatürk’ün vasiyetine göre de hissenin mülkiyeti CHP’de” diye konuştu.