Gaziantep’in Şahin’i 101 yıl önce şehit düştü

Milli Mücadele tarihine geçen “Antep savunması” kahramanlarından Şahin Bey, 101 yıl önce, 28 Mart 1920’de şehre cephane taşıyan Fransız kuvvetlerini durdurmak isterken şehit edildi.

Gaziantep’in Şahin’i 101 yıl önce şehit düştü

Mondros Mütarekesi’nin 30 Ekim 1918’de imzalanmasının ardından, İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını bir an önce paylaşmak arzusuyla işgallere başlar. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı tarihte Türk kuvvetlerinin elinde kalan Katma İstasyonu’ndan 80 kilometre içeride kalan ticaret ve sanayi şehri olan Antep, antlaşmanın 7. maddesine dayanılarak, 17 Aralık 1918’de İngilizlerin işgaline uğrar. Antep halkı da bir miting düzenleyerek işgali protesto eder.

Oysa İngiltere, I. Dünya Savaşı sürerken, gizli tutulan Sykes-Picot Antlaşması ile Antep, Maraş ve Urfa’nın Fransa’ya bırakılmasına onay vermiştir. Musul’u elde etmek ve Fransa’ya karşı pazarlık etmek amacıyla Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal eden İngiltere’nin bu tutumu karşısında Fransa, girişimlere başlar. İki taraf arasında başlayan görüşmelerde; Adana, Maraş, Antep ve Urfa ile Suriye’nin bir kısmında İngiliz birliklerinin yerlerini Fransız birliklerine bırakılması konusunda anlaşmaya varılır.

Güneydoğu Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden çekilerek, bölgenin sorumluluğunu Fransızlara bırakan İngilizler, hem Fransızlar ile anavatanına dahil bu toprakları asla yabancılara bırakmayacaklarını farkına vardıkları Türkleri karşı karşıya bırakıyor hem de Arap ülkelerinin dikkatlerinin İngiltere üzerinden dağılmasını sağlıyorlardı.

Bu koşular altında 29 Ekim 1919 günü, gönüllü Ermeni birliklerinin de bulunduğu Fransız işgal kuvvetleri Antep’e girer. Fransızların yol güzergahlarındaki köylerde yaptıkları kötülükler ve taşkınlıklar gidere artış gösterir. Bu arada, Sivas Kongresi kararları doğrultusunda, Antep’te de bir Heyeti Merkeziye kurulur.

KUVVACI ŞAHİN BEY

Antep Heyet-i Merkeziyesi, savunma ve mücadele kararları kapsamında, Şahin Bey’i Antep-Kilis yolu Kuvayı Milliye Komutanı olarak görevlendirir. Ulumeşe köyünde karargahını kuran Teğmen Şahin Bey, Antep-Kilis yolunda üç savunma hattı oluşturur ve Antep’teki Fransız kuvvetlerine taşınan cephane ve erzak yollarını keser. Kilis’ten Antep’e erzak götüren 2 top ve 8 makineli tüfekten kurulu kalabalık bir Fransız gücü, Kuvayı Milliye tarafından püskürtülür. Şahin Bey’in saldırısı karşısında Fransız birliği Kilis’e geri dönmek zorunda kalır. Ellerine erzak ve cephane ulaşmayınca güç duruma düşen Antep’teki Fransızlar ise telsizle Kilis ve Katma’daki Fransızlardan kendilerine yardım edilmesi ister. Bunun üzerine, üç piyade alayı, 200 süvari, bir batarya top, dört tank, birçok ağır ve hafif makineli tüfekle donatılmış Fransız kuvveti Antep’e hareket eder. Şahin Bey bunlara karşı da harekete geçmekte hiç duraksamaz. 26 Mart 1920’de başlayan çarpışmalar üç gün sürer;  fakat sonunda kuvveti dağılır ve Şahin Bey şehit düşer. Şahin Bey, Gaziantepli tarihçi Halit Ziya Biçer’in dediği gibi silah arkadaşlarına verdiği sözü tutmuştur: “Düşman onun cesedini çiğnemeden öteye geçemeyecektir. Öyle de olmuştur.”

Biçer, şöyle anlatmıştı Şahin Bey’in şahadetini: “İzmir’de, Yunan işgalcilerine ilk kurşunları atarak şehit olan Hasan Tahsin gibi, o da Fransız ve Ermeni işgalcilerine kurşun ata ata, hem de siper alamadan, kendini düşman kurşunlarına siper edişidir. Böyle bir şahadet böyle bir ölüme gidiş, ancak müstesna kahraman ve bayrak olmuş yiğitlerin işidir” 

ATATÜRK'ÜN YANINDA

Şahin Bey, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile aynı müzede, ebediyete kadar Gaziantep’in ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eşsiz bir kahramanı olarak yer alıyor. Anıtkabir’de, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ndeki Şahin Bey’in büstü, tematik sergi alanlarında duruyor. Kara Fatma’dan, Sütçü İmam’a asker sivil 20 kahramanın büstü bulunan bölümün adı da Şahin Bey’e çok yakışıyor: “Milli Mücadele Dönemi Başkahramanları.” En başta Mustafa Kemal Paşa’nın büstü var, sonra Mareşal Fevzi Çakmak’ın. Ve müzeden ayrılacağınız sırada, tüm görkemiyle karşınıza Kuvvacı Teğmen Şahin Bey çıkıyor. Mustafa kemal Atatürk, “Teğmeni”ni yanına almış, ebediyete kadar çağdaşlıktan geri adım atmayacak Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbinde sonsuza değin yaşıyor. Atatürk ile olmayı yaşadığınız; onu, bütün eylemleriyle oluşturduğu bilinçle içinizde hissettiğiniz Müze’den çıkarken Şahin Bey uğurluyor sizi: “Bu topraklar için şehit düştüğümü unutmayın ha!” dercesine.

ŞAHİN BEY (1877-1920)

Antep’te doğdu. Asıl adı Mehmet Sait’tir. Şahan Bey olarak da bilinir. Rüştiyeden ayrılıp er olarak Yemen Cephesi’ne gitti. Alayını, mahsur kaldığı Aynelcebel Kalesi’nden kurtardığı için teğmen yapıldı. Balkan Savaşı ile I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale, Romanya ve Filistin cephelerinde görev aldı. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra, Nizip Askerlik Şubesine atandı. Fransızlar Antep’i işgal edince, Kilis Kuvayı Milliye Komutanı olarak işgal kuvvetleriyle çarpıştı. Uzun süre, Fransızların Antep’e destek kuvvet göndermesine engel oldu. Bostancı sırtlarında Fransızları Antep’e sokmamak için kahramanca savaşırken şehit düştü. Safa Tekeli / Ajans Bizim