Görme engellilerin EBA mağduriyeti

Öğrenciler arasındaki eşitsizliğin daha da büyümesine neden olan uzaktan eğitim, görme engelli öğretmenler için de mağduriyetlere yol açtı. Görme engelli öğretmenlerin yüzde 36’sı EBA’da canlı ders açamadı, yüzde 17’si ise sisteme giriş yapamadı.

Görme engellilerin EBA mağduriyeti

Engelli yurttaşlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne hemen her alanda olduğu gibi eğitim alanında da pek çok sorunla girdi. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin araştırmasına göre görme engelli öğretmenlerin sadece yüzde 11’i FATİH Projesi kapsamında hizmet içi eğitim aldı, yüzde 36’sı EBA’da canlı ders başlatamadı, yüzde 17’si ise sisteme giriş yapamadı.

MAĞDURİYETLER AÇIĞA ÇIKTI

Görme engelli öğretmenlerin EBA Platformu’na erişim durumlarını araştıran Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin raporu, görme engelli öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunları da gözler önüne serdi. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 16,5’i EBA’ya giriş yapamadığını ifade ederken “FATİH Projesi kapsamında hizmet içi eğitim kurslarına katıldım” diyenlerin oranı yüzde 11’de kaldı.

KONTROL EDEMİYORUM

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in özel haberine göre raporda görme engelli öğretmenlerin yüzde 36’sı EBA’da canlı ders başlatamadığını bildirdi. Canlı ders başlatabilen öğretmenlerin yüzde 49’u ise ders sırasında katılımcıların sesini açıp kapatamadığını dile getirdi. Araştırmaya katılan görme engelli öğretmenlerin yüzde 61’i EBA’daki canlı dersleri sırasında ekran paylaşımı yapamadığını anlattı. Raporda, “EBA’daki canlı dersler sırasında söz isteyen öğrencileri kontrol edemiyorum” diyen öğretmenlerin oranı yüzde 61 ile ifade edildi.

EBA EĞİTİMİ ALMADIM

Raporda, uzaktan eğitim sürecinde görme engelli öğretmenlere ilişkin tespit edilen diğer bazı bulgular şöyle sıralandı:

►Görme engelli öğretmenlerin çok çok azı (yüzde 10,93’ü) görme engelli yardımcı ve destekleyici teknolojilerini kullanarak verilen FATİH projesi hizmet içi eğitim kursu aldı.

►Ankete katılan görme engelli öğretmenlerin yüzde 7’sine MEB tarafından görme engelli yardımcı ve destekleyici teknolojileri ve EBA kullanımına ilişkin görsel ya da elektronik kılavuz gönderildi.

ÇOĞUNUN GÖRME ENGELİ YÜZDE 90

Araştırma kapsamında anket uygulanan öğretmenlerin yüzde 85’inin yüzde 90 ve üzeri oranda görme engelli olduğu bildirildi. Yüzde 60 ile yüzde 89 arasında görme engeli olanların oranının yüzde 10 olduğu, yüzde 40-60 arasında görme engeli olanların oranının ise yüzde 5 olduğu öğrenildi.