‘Hasadı süren hiçbir ürün ithal edilmedi’

TMO Genel Müdürü Güldal,TMO'nun bugüne kadar hasat döneminde hiçbir zaman, hasat dönemi devam eden bir ürün ithal etmediklerini belirtti.

‘Hasadı süren hiçbir ürün ithal edilmedi’

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü (TMO) Ahmet Güldal, Ofise, tarımsal ürünler için sınırsız ithalat yetkisi verildiği iddialarına ilişkin, “TMO bugüne kadar hasat döneminde hiçbir zaman, hasat dönemi devam eden bir ürünün ithalatını gerçekleştirmemiştir, bundan sonra da gerçekleştirmeyecektir.” dedi.

Güldal, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Derneğince (GİFT) kentteki bir otelde düzenlenen “Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı”nda yaptığı konuşmada, TMO’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TMO’ya her tür tarımsal ürünü Kamu İhale Kanunu’na tabi olmaksızın ithal etme yetkisi verildiği iddialarına değinen Güldal, konunun basın ve kamuoyu tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü (TMO) Ahmet Güldal

“Bizim düşüncelerimizle basına ve kamuoyuna yansıyanlar arasında ciddi farklar oluştu.” diyen Güldal, şöyle devam etti:

“Tamamen işin aslı şudur, Kamu İhale Kurumu mevzuatında, muafiyet istenmesinin en önemli sebebi yurt dışı tedariklerinde aleyhimize süre ve maliyet olarak olumsuzlukları bertaraf etmektir. ‘İhalesiz alınacak, süresiz yetki verildi.’ diye bir şey yok. Yine ihale yapılacak. İhale mevzuatında ne varsa hepsi yerine getirilecek. Ceza ve yaptırım maddeleri, Kamu İhale Kurumundaki hükümlere tabi ve yetkimiz de sınırsız değil. Cumhurbaşkanı, TMO’ya hangi yönüyle ne kadar yetki vermişse o miktarla, o tonajla nettir, sınır vardır. Verilen yetkinin tamamını kullanma zorunluluğu da yoktur. İhtiyaç kadar yapılacaktır. TMO bugüne kadar hasat döneminde hiçbir zaman, hasat dönemi devam eden bir ürünün ithalatını gerçekleştirmemiştir, bundan sonra da gerçekleştirmeyecektir. Türk çiftçisini, çiftçimizi en başta düşünen ve onun dostu olan kuruluş TMO’dur. Bu düzenleme, ülke menfaatine, süre tasarrufuna ve maliyete yönelik bir düzenlemedir.”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da tarımın milli ekonominin temel sektörlerinden olduğunu dile getirdi.

Kentte 4,9 milyon hektar tarım arazisi bulunduğunu ve bunun 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeri olduğu ifade eden Demirtaş, “İlimizin mevcut tarım potansiyelini katlayacak, kaynaklarımızın daha etkin kullanımına imkan sağlayacak, sürdürülebilir ve rekabet gücü yüksek projelerimizi planlı bir biçimde hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.