Hepimizin Sendikası Grubu’nun Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nda örgütlü Hepimizin Sendikası grubu, Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Melih Bulu’nun atanmasının ardından yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Hepimizin Sendikası Grubu’nun Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Hepimizin Sendikası grubu tarafından yapılan açıklamada, akademisyenlerin ve öğrencilerin demokratik ve özerk üniversite istemli haklı taleplerinin, Türk milletiyle ve onun simgeleriyle, Atatürk ve Türk bayrağı ile birleşerek başarıya ulaşacağı, Türkiye’nin birliğine kast eden, ABD emperyalizminin maşası olan illegal yapılarla, terör örgütlerinin uzantılarıyla, toplumun değerleriyle kavga eden görüntülerle sonuç almanın mümkün olmayacağı, vurgulandı.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU’NDA ÖRGÜTLÜ HEPİMİZİN SENDİKASI GRUBU’NUN AÇIKLAMASI:

DEMOKRATİK ÜNİVERSİTEYE EVET YIKICILIĞA HAYIR!

Üniversiteler bilimsel, malî ve idarî özerkliğe sahip olması gereken kuruluşlardır. Bu nedenle üniversite yönetimlerinin herhangi bir kamu kurumuna genel müdür atar gibi hükümet tarafından atanması kabul edilemez. 2018 yılında KHK ile  düzenlenen üniversite rektörlerinin cumhurbaşkanınca atanması hükmü değiştirilmeli, üniversite rektör ve dekanları üniversitenin tüm öğretim kadrosu ve öğrenci temsilcilerince seçilmelidir. Seçim süreçlerinde rektörlerin öğretim üyelerine kadro baskısı uygulayamaması için gerekli güvenceler oluşturulmalı, üniversitenin seçtiği rektör YÖK’ün onayıyla atanmalıdır.

HAKLI TALEP TÜRK MİLLETİYLE VE ONUN SİMGELERİYLE ATATÜRK İLE TÜRK BAYRAĞI İLE BİRLEŞEREK BAŞARIYA ULAŞIR

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı’nca rektör atanması üniversite öğretim üyelerinin ve öğrencilerin tepkilerine yol açtı. Cumhurbaşkanı’nın ataması mevcut mevzuata uygun olsa da demokratik değildir, bu nedenle tepkilerin haklı zemini bulunmaktadır.  Demokratik üniversite talebinin kendisi haklıdır. Öğrencilerin haklı talepleri bazı kışkırtma ve toplumun değerleriyle kavga etme görüntülerine yol açtığında ve emperyalist propagandaya malzeme verdiğinde haklılık zemini yitirir. Demokratik üniversite talebi emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesiyle çelişmez, tersine birbirini tamamlar. Dolayısıyla bu haklı talep Türk milletiyle ve onun simgeleriyle Atatürk ile Türk bayrağı ile birleşerek başarıya ulaşır. Türkiye’nin birliğine kast eden, ABD emperyalizminin maşası olan illegal yapılarla, terör örgütlerinin uzantılarıyla, toplumun değerleriyle kavga eden görüntülerle sonuç almak mümkün değildir.

Hükümeti daha soğukkanlı davranmaya, demokratik üniversite talebinin gereği olan yasal adımları atmaya, gençleri de illegal yapıların kışkırtıcı, yıkıcı yönlendirmelerine alet olmadan demokratik protesto haklarını kullanmaya davet ediyoruz.

HEPİMİZİN SENDİKASI GRUBU