İBB’den ‘acil tabut’ ihalesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son 8 yılda ilk kez ‘Acil tabut alımı’ için ihale açtı. İhale ile İBB, 5 bin 100 adet tabut alacak. İhalenin bedeli bir milyon 871 bin 700 TL.

İBB’den ‘acil tabut’ ihalesi

İBB Satınalma Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 2020 yılı ihtiyacı olan tabut alımı için, 5 Aralık 2019 tarihinde ihale düzenlemiş olmasına karşın, 23 Aralık 2019 tarihinde yeni bir ihale yaptı. ‘Acil Tabut Alımı’ adı altında açılan ve ‘pazarlık’ usulüne göre düzenlenen ihalenin sonucu 14 Ocak 2020 tarihinde ilan edildi. Şartnameye göre, ihaleyi bir milyon 871 700 TL’ye üstlenen Şafak Kereste Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi, 5 bin 100 tabutu 10 Mart 2020 tarihine kadar İBB’ye teslim edecek.

Tabutların teslimiyle ilgili olarak şartnamedeki düzenleme şöyle:

“İşin tamamı için teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. İşe başlama tarihinden itibaren başlayarak ilk 15 takvim günü içinde bin adet teslim etmek kaydı ile 30 takvim günü içinde 2 bin 550 adet tabut teslim edecektir. Kalan 2 bin 550 adet tabutu ise sonraki 30 takvim gününde teslim edecektir.”

İBB aralık ayında yapılan ilk ihalede, beş kısımdan oluşan 46 bin 325 tabut alımı yapılacağını duyurmuştu.

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ‘İVEDİ’ TALEBİ

İBB Basın Danışmanlığı, acil tabut alımına neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin soruları üzerine özetle şu açıklamayı yaptı:

“2018-2019 yılı tabut ihtiyaçları için 11 Haziran 2018 tarihinde yapılan ihalenin teslimatları, 24 Aralık 2019 tarihinde sona ermiştir. 2020 yılı ihtiyaçları için düzenlenen 05 Aralık 2019 tarihli ihale ise; ihalede sunulan belge ve tabut numunelerinin detaylı incelemesi sonucunda, İhale Komisyonu tarafından verilen 23 Aralık 2019 tarihli İhale Kararı ile 5 kısımlı ihalenin, önemli miktarda ahşap tabut içeren ilk 2 kısmı iptal edilmiştir. Mezarlıklar Müdürlüğü, gelişen süreçte mevcut tabut stoklarının azalması sebebiyle şehirlerarası ve şehir içinde kullanılacak ortalama 2 aylık tüketim miktarı olan 5 bin 100 adet 2’nci sınıf tabutun (Göknar veya Ladin masif panel), ivedi olarak tedarik edilmesini talep etmiştir.”

İHALE NEDEN ‘PAZARLIK’ USULÜNE GÖRE YAPILDI?

İBB, tabut alım ihalesinin neden ‘Pazarlık’ usulüne göre yapıldığını da şöyle açıkladı:

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21.b ‘idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması’ hükmünün uygulanması zorunluluğu doğmuştur. Bu hükme uygun olarak, Belediyemizce sürdürülmekte olan cenaze ve defin hizmetlerinin aksamaması için ve daha önce düzenlenen açık ihaleye katılan tüm isteklilerin davet edildiği, 4734 sayılı Kanunun 21.b maddesine göre 2019/672924 KİK no’lu Pazarlık Usulü ihale yapılmıştır. Belediyemizce, İstanbul’da vefat eden ve ülkemizin değişik şehirlerine gönderilen şehirlerarası cenaze hizmeti dışında tabutların toplu şekilde başka bir yere gönderilmesi söz konusu olmayıp, azalan tabut stok seviyesinin korunması amacıyla ve ilgili mevzuata uygun olarak işin adına konulan ‘Acil’ ifadesinin başkaca bir anlamı bulunmamaktadır.”